Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 1 Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi och Kemisk Analysteknik Projektet, Under- och Efter-fas (Fö8a - vt2007)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 1 Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi och Kemisk Analysteknik Projektet, Under- och Efter-fas (Fö8a - vt2007)"— Presentationens avskrift:

1 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 1 Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi och Kemisk Analysteknik Projektet, Under- och Efter-fas (Fö8a - vt2007) Anne Henry _ IFM

2 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 2 Innehåll Status…? Under-fasen Slutleveransen Efter-fasen Efterstudie och gruppvis utvärdering Projektkonferensen Vad göra nu…? Härnäst…

3 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 3 Status…? Individuellt Deltar i Fö, Öv enligt närvarokrav Deltar i projektet enligt närvarokrav Kommer att lägga ned ungefär 120 timmar på projektet Håller sig uppdaterad genom att läsa kursdirektiv och annan information Gruppen Har gjort en (alt. ett par) delleverans(er) Har eventuellt omförhandlat några krav Håller regelbundna möten Har påbörjat(?) teknisk dokumentationen samt planerat för efterstudien Har klart med tid och plats för leveransen V18 eller V19

4 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 4 Under-fasen projektplan ny version Under M teknisk dokumentation från Före System- test Implemen- tation Design BP3BP4BP5 MMM Delleverans tex. demo Delleverans tex. demo Presentation av projektets resultat. Riktat till beställaren Omförhandling(ar)? Design / implementation

5 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 5 Slutleveransen (1) Slutleveransen beskrivs i kursdirektivet kap 5.4 Senast On v17 för TB - v18 för KA samlas följande projektdokument –i) Uppdaterad tidplanen, kap 6.3 (pdf eller exel) –ii) Mötesprotokollen, kap 6.4 (pdf eller word) –iii) Den tekniska dokumentationen, kap 6.5 (word eller pdf) och skickas via e-post till er beställare.

6 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 6 Tidplanen (1) Byt text Kolla! Tänk på reservtid !

7 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 7 Tidplanen (2) Kolla!

8 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 8 Slutleveransen (1) Slutleveransen beskrivs i kursdirektivet kap 5.4 Senast On v17 för TB - v18 för KA samlas följande projektdokument –i) Uppdaterad tidplanen, kap 6.3 (pdf eller exel) –ii) Mötesprotokollen, kap 6.4 (pdf eller word) –iii) Den tekniska dokumentationen, kap 6.5 (word eller pdf) och skickas via e-post till er beställare. Senast On v17 för TB - v18 för KA skickas även –iii) Den tekniska dokumentationen, kap 6.5 (word eller pdf) via e-post till kommunikationslärare (eva.tornqvist@tema.liu.se).eva.tornqvist@tema.liu.se

9 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 9 Slutleveransen (2) iii) Den tekniska dokumentationen (kap 6.5) –Skrivs i den generella word-mallen –Skrivs för beställaren/kunden –Granskas av beställaren –Språkgranskas av kommunikationsläraren

10 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 10 Slutleveransen (3) En ”informell” leverans bör ske innan den formella –Demonstration av projektresultaten –Handledare medverkar

11 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 11 Slutleveransen (4) Formell leverans –Beställare, handledare samt kommunikationslärare deltar –Samtliga grupper med samma projekttyp deltar –Muntlig presentation (20 min) för kunden / beställaren. Ej detaljer om själva projektarbetet. –Fördela presenterandet mellan medlemmarna –Diskussion (20 min) relaterat till främst det muntliga framförandet men även resultat och rapport, leds av beställaren. Kommunikations-läraren och övriga grupper deltar också aktivt i diskussionen.

12 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 12 Slutleveransen (5) Vecka 18 To 03/05 _ 09-10 _ Pascal(P321): TB grupp E To 03/05 _ 10-12 _ Pascal(P321): TB gruppen A och B Vecka 19 Mo 07/05 _ 10-12 _ Boltzmann(E225) : TB gruppen C och D To 10/05 _ 08-10 _ Dalen : KA gruppen G2 och G4 To 10/05 _ 10-12 _ Dalen : KA gruppen G1 och G3 Kommunikation lärare Eva Törnqvist

13 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 13 Slutleveransen (6) Utgående från beställarens egna granskning samt kommunikationslärarens språkgranskning ger beställaren ett utlåtande av den tekniska dokumentationen och … –Senast en vecka efter slutleveransen lämnar beställaren besked om projektet är Godkänt (BP5) eller… … om det finns krav på komplettering –Eventuella kompletteringar inlämnas till er beställare senast To 17/05 v20

14 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 14 Projektkonferensen (1) Projektkonferensen beskrivs i kursdirektivet kap 5.5 Muntlig presentation vid projektkonferensen –Denna presentation är inte riktad till beställaren. –Presentation riktad till teknologer, år 1 –Fördela presenterandet mellan medlemmarna –15 min + 5 min för frågor TB : To 10/05 _ 09-12 _ BL32 KA : Mo 14/05 _ 10-12 _ U11 Obligatorisk närvaro

15 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 15 Efter-fasen Efter från Under Utvärdering efterstudie

16 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 16 Efterstudie och projektbetyg (1) En efterstudie samt ett projektbetyg och slutrapport (tekniska dokumentation) lämnas till kursansvarig via e-post innan projektkonferensen (TB: To 10/05 V19 och KA: Må 14/05 V20… Ev On 23/05 V21 ). Se kursdirektivet kap 5.5 och 6.6 Efterstudien enligt mall (pdf eller word)

17 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 17 Efterstudie Se mall Tidsåtgång –Arbetsfördelning –Tidsåtgång jämfört med planerad tid Analys av arbete och problem –Tekniska problem –Hur vi arbetade tillsammans? –Hur använde vi modellen? –Kundrelationen Måluppfyllelse –Vad har uppnåtts –Hur fungerade leveransen –Hur har studiesituationen påverkat projektet? Sammanfattning med de tre viktigaste erfarenheterna

18 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 18 Efterstudie och projektbetyg (2) En efterstudie samt ett projektbetyg och slutrapport (tekniska dokumentation) lämnas till kursansvarig via e-post innan projektkonferensen (TB: To 10/05 V19 och KA: Må 14/05 V20… Ev On 23/05 V21 ). Se kursdirektivet kap 5.5 och 6.6 Efterstudien enligt mall (pdf eller word) Projektbetyg (projekten betygssättes gruppvis) –Bedöm projektets innehåll Alla medlemmar ger betyg 1-5 (5 bäst) Projektledaren sammanställer (ge medelvärde med en decimal) + eventuella kommentarer –Bedöm projektets personal (Beställare, handledare mm.) Alla medlemmar ger betyg 1-5 (5 bäst) Projektledaren sammanställer (ge medelvärde med en decimal) Ett betyg för all personal. + eventuella kommentarer

19 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 19 Efterstudie och projektbetyg (3) Projekt Innehåll Betyg: 3/5 Kommentarer: Kunden (Mm XX) Betyg: 2/5 Kommentarer: Trevlig, kunde ha haft lite mer kontakt med gruppen, snabb på att svara Laborationshandledarna och laborationerna (Md YY och Mr ZZ) Betyg: 3/5 Kommentarer: Intressant, trevliga handledare, fick inte göra så mycket själv under labben Handledaren (Aa BB) Betyg: 4/5 Kommentarer: Bra, hjälpsam, anstränger sig Kursen Betyg: 2/5 Kommentarer: Bara en exempel… Med decimal! Gärna ! Inte obligatorisk: utvärdera kursen via portalen

20 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 20 Efterstudie och projektbetyg (2) En efterstudie samt ett projektbetyg och slutrapport (tekniska dokumentation) lämnas till kursansvarig via e-post innan projektkonferensen (TB: To 10/05 V19 och KA: Må 14/05 V20… Ev On 23/05 V21 ). Se kursdirektivet kap 5.5 och 6.6 Efterstudien enligt mall (pdf eller word) Projektbetyg (projekten betygssättes gruppvis) –Bedöm projektets innehåll Alla medlemmar ger betyg 1-5 (5 bäst) Projektledaren sammanställer (ge medelvärde med en decimal) + eventuella kommentarer –Bedöm projektets personal (Beställare, handledare mm.) Alla medlemmar ger betyg 1-5 (5 bäst) Projektledaren sammanställer (ge medelvärde med en decimal) Ett betyg för all personal. + eventuella kommentarer Svaren kommer inte att kopplas till en viss grupp Ligger till grund för nästa års projektfördelning Inget särskilt dokument, skriv direkt i e-brevet.

21 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 21 Vad göra nu…? Individuellt –Läs igenom relevanta avsnitt i kursdirektivet –Glöm inte att utvärdera kursen via portalen Gruppen –Avsluta projektet –Påbörja skrivandet av den tekniska dokumentationen –Förbered muntlig presentation –Påbörja skrivandet av efterstudien

22 FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 22 Vi ses på Projektkonferensen !!


Ladda ner ppt "FÖ8a-VT07 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 1 Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi och Kemisk Analysteknik Projektet, Under- och Efter-fas (Fö8a - vt2007)"

Liknande presentationer


Google-annonser