Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Problem och problemgrupper i hälso- och sjukvård Maria Areblad Magnus Fogelberg Örebro 2003-05-23 f og a re.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Problem och problemgrupper i hälso- och sjukvård Maria Areblad Magnus Fogelberg Örebro 2003-05-23 f og a re."— Presentationens avskrift:

1 Problem och problemgrupper i hälso- och sjukvård Maria Areblad Magnus Fogelberg Örebro 2003-05-23 f og a re

2 Vilka är vi?  leg. arbetsterapeut  modelleringsledare  projektledare ÖstgötaTerm, Landstinget i Östergötland  terminologiansvarig Region-IT  projektdeltagare svenska CONTsys och SAMBA, europeisk revision av CONTsys  ledamot av SIS/HSI AG II  ledamot av CEN TC 251 WG II Maria Areblad fogare/MA/MF 2003-05-23

3 Maria Areblad Vilka är vi?  neurolog  fd projektledare elektronisk journal Sahlgrenska Universitetssjukhuset  projektledare svenska CONTSYS och SAMBA  deltar i revision av europeiska CONTsys  ordförande SFMI  ledamot SIS/HSI AG II  ordförande CEN TC 251 WG II gnus Fogelberg fogare/MA/MF 2003-05-23

4 Disposition  Vad är ett hälsoproblem?  Identifiering av problem enligt SAMBA  Hälsoproblem i CONTsys  Problemkomplex  Problem i relation till aktivitet  Aktivitet i relation till kontakt  Vårdprogram, vårdplan i CONTsys fogare/MA/MF 2003-05-23

5 Hälsan och dess problem problemkomplexhälsoproblem 1..* hälsotillståndhälsoförhållande 1..1 1..* består av utgör 0..11..1 består av person uppfattar 1..1 definierar 0..* 1..1 behov av hälso- och sjukvård vårdbegäran skapar föranleder 1..1 1..* 1..1 0..1 fogare/MA/MF 2003-05-23

6 Vårdbegäran vård- begäran motta vård- begäran mottagen vårdbegäran besluta om bedömning vårdbegäran att bedömas bedöm tillstånd uppfattat tillstånd Kommunikationsprocessen Kliniska processen Styrprocessen fogare/MA/MF 2003-05-23

7 Hälso- och sjukvårdsmandat besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat no mandate identifiera hälsoproblem hälso- och sjukvårds- mandat matcha mot vårdutbud tillståndets behandlings barhet fogare/MA/MF 2003-05-23

8 Problemkomplex, mål i vårdplan hälsoproblem avgränsa problemkomplex, definiera mål i vårdplan mål i vårdplan inhämta kompletterande information förädlad problemgrupp fogare/MA/MF 2003-05-23

9 Problem i hälso- och sjukvård fogare/MA/MF 2003-05-23 problemkomplex: gruppering av flera hälsoproblem som sett ur en hälso- och sjukvårdsintressents perspektiv hör samman hälsoproblem: problem relaterat till persons hälsa och som uppfattats av hälso- och sjukvårdspersonal

10 Aktivitet  mångtydigt ord LF 98: aktivitetsbegrepp – kontakter Spindeln: handlingar i vårdens processer (kärnprocess/stödprocess) BRAA: handling som utförs CONTsys: handling som gagnar patienten SAMBA: processteg fogare/MA/MF 2003-05-23

11 Aktivitetsbegrepp – LF 98  egentligen kontaktbegrepp fogare/MA/MF 2003-05-23

12 Patientrelaterad aktivitet i Spindeln  handling som utförs på patient fogare/MA/MF 2003-05-23

13 Aktivitet i Spindeln och BRAA  handling som överför ett tillstånd till ett annat tillstånd fogare/MA/MF 2003-05-23

14 Aktivitet i CONTsys  handling som skall ha ett gott syfte för patienten  den kan utföras av hälso- och sjukvårdspersonal patienten själv annan vårdare medicinteknisk anordning fogare/MA/MF 2003-05-23

15 Aktivitet i SAMBA  processteg  aktivitet i den kliniska processen specialiseras i undersökande/utredande bedömande behandlande utvärderande fogare/MA/MF 2003-05-23

16 (Hälso- och sjukvårds)tjänst  BRAA: aktivitet som har ett gott syfte för patienten och utförs av hälso- och sjukvårdspersonal (professionell vårdgivare)  CONTsys: aktivitet som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal  SAMBA definierar tjänst i kommunikationsprocessen fogare/MA/MF 2003-05-23

17 Aktiviteter bedöma tillstånd undersökt tillstånd bedömt tillstånd beslut att ut- föra aktivitet utföra utredande aktivitet uppdatera mål i vårdplan mål i vårdplan matcha mål mot tillgängliga tjänster fogare/MA/MF 2003-05-23

18 Aktiviteter utföra behandling behandlat tillstånd aktivitets- lista uppdatera vårdplan boka resurser, do- kumentera vårdplan uppdaterad aktivitetslista besluta använd- ning av aktiviteter beslut att ut- föra aktivitet fogare/MA/MF 2003-05-23

19 Kvalitetskontroll utvärdera resultat bedömt tillstånd kontrollera kvalitet kvalitets- utfall fogare/MA/MF 2003-05-23

20 Kontakter Patientkontakt English term = contact Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 0..n 1..n deltar i fogare/MA/MF 2003-05-23 kontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst

21 Kontakter Patientkontakt English term = contact Indirekt patientkontakt Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 0..n 1..n deltar i fogare/MA/MF 2003-05-23 patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst utan direkt kontakt med patient patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst i direkt kontakt med patient

22 Kontakter Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patientkontakt English term = contact 0..n1..n 0..n deltar i 0..n deltar i Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper 1 0..n Indirekt patientkontakt fogare/MA/MF 2003-05-23

23 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact Journalföring() 1..n 1 omfattar Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Kontakter tidsintervall under vilket en eller flera patientkontakter äger rum mellan patient och hälso- och sjukvårdsproducent inom ramen för ett hälso- och sjukvårdsmandat fogare/MA/MF 2003-05-23

24 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact Journalföring() 1..n 1 omfattar Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 Hälsoproblem English term = health issue Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 0..n 1 definierar 1 0..n hanterar Kontakter del av patientkontakt som avser endast ett hälsoproblem fogare/MA/MF 2003-05-23 1..*

25 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact Journalföring() 1..n 1 omfattar Vårdepisod English term = episode of care Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 1 ingår i Hälsoproblem English term = health issue 0..n1 är föremål för Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 11..n utförs inom 1..n 0..n används mot Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 0..n 1 definierar 1 0..n hanterar Kontakter samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem fogare/MA/MF 2003-05-23 1..*

26 Besök på VC Återbesök på diabetes- mottagning Återbesök på VC Upp- följning Diabetes -blodsocker -urinsocker Diabetes -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Hälsporre -remiss hälsporre Återbesök på VC Kontroll av lab. resultat Besök på ortoped- mottagning Hälsporre -recept -remiss Upp- följning Kontroll av remissvar Kontroll av lab. resultat Kalendertid Högt blodtryck -bltr kontr -recept Diabetes -blodsocker -urinsocker -kontroll av fötter Högt blodtryck -bltr kontr -recept Ulla Gerdin december 2001 En patients sjukhistoria

27 Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 tidsintervall under vilket en eller flera patientkontakter äger rum mellan patient och hälso- och sjukvårdsproducent inom ramen för ett hälso- och sjukvårdsmandat Verksamhetsuppföljning kontaktperiod

28 Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem Verksamhetsuppföljning vårdepisod

29 gruppering av flera hälsoproblem som sett ur en hälso- och sjukvårdsintressents perspektiv hör samman Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 Verksamhetsuppföljning problemkomplex

30 Problem - aktivitet hälsoproblempatient fogare/MA/MF 2003-05-23 aktivitet Att göra

31 Planering av vård (CONTsys) kliniska riktlinjer vårdprogram vårdplan aktivitetsplan fogare/MA/MF 2003-05-23 globalt organisation patient problem 1..* problem 1..1 problemkomplex

32 Materialet är sammanställt och bearbetat av Maria Areblad och Magnus Fogelberg f og a re – binder samman begreppen Tack!


Ladda ner ppt "Problem och problemgrupper i hälso- och sjukvård Maria Areblad Magnus Fogelberg Örebro 2003-05-23 f og a re."

Liknande presentationer


Google-annonser