Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gitte Birlev Könyves Processorienterad omvårdnad, livscykelperspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gitte Birlev Könyves Processorienterad omvårdnad, livscykelperspektiv."— Presentationens avskrift:

1 Gitte Birlev Könyves Processorienterad omvårdnad, livscykelperspektiv

2 Primärvården Skåne Gitte Birlev Könyves Leg sjukgymnast/Uroterapeut Deltagruppen Stattena 042-406 04 75 0766-48 65 15 Gitte Birlev Könyves

3 UROTERAPI Behandlar och utreder den som läcker urin eller har svårt för att tömma blåsan. Kan även behandla besvär från tarmen. Gitte Birlev Könyves

4 Besvär som utreds och behandlas är: Ansträngningsinkontinens Överaktiv blåsa Blandinkontinens nattenures Neurogen blåströrning Urinretention Överrinningsinkontinens Avföringsinkontinens Gitte Birlev Könyves

5 Behandlingsmetoder Blåsregim/träning Bäckenbottenträning Elektrostimulering Självkaterisering BioFeedback Akupunktur Tarmsköljning/lavemang Utprovning av prolapsringar Utprovning/förskrivning av inkontinenshjälpmedel Gitte Birlev Könyves

6 Definitioner och prevalens Orsaker Anatomi och fysiologi Patientfall Utredning och behandling Agenda: 1 2 3 4 5 Gitte Birlev Könyves

7 Definitioner och prevalens Orsaker Anatomi och fysiologi Patientfall Utredning och behandling Agenda: 1 2 4 5 3

8 Gitte Birlev Könyves

9

10 Blåsan töms Miktionscykel Urinblåsan fylls Urinblåsan är fylld till hälften Man inväntar medvetet ett lämpligt tillfälle att gå på toaletten

11 Gitte Birlev Könyves

12

13

14

15 International Continence Society – definition Urininkontinens Definieras som ett besvärande ofrivilligt urinläckage. Trängningar Ett plötsligt, trängande behov av att tömma blåsan. Trängningsinkontinens Ofrivilligt urinläckage i samband med trängningar. Ansträngningsinkontinens Ofrivilligt urinläckage vid ansträngning, hosta eller nysning. Blandinkontinens Ofrivilligt läckage vid trängningar samt vid ansträngning, nysningar eller hosta. Överaktiv blåsa Täta trängningar med eller utan trängningsinkontinens, oftast i kombination med frekventa miktioner och nykturi. Nykturi En eller flera nattliga miktioner. LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) Subjektivt upplevda besvär från nedre urinvägarna.

16 Gitte Birlev Könyves Vad definieras som urinläckage? Normalt <8 g/dygn Måttligt läckage 8 g – 50g/dygn Uttalat läckage >50g/dygn g/dygn Omarbetad efter: Peeker R, Samuelsson E. Läkemedelsboken 2009-2010. Urininkontinens: 381-394. SBU 2000 Rapport: Behandling av urininkontinens. Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

17 Gitte Birlev Könyves Prevalens av inkontinens hos män och kvinnor med överaktiv blåsa % av generella populationen, >18 år Män OAB= Overactive bladder(Överaktiv blåsa) SUI= Stress Urinary Incontinence(Ansträngningsinkontinens) UI= Urinary Incontinence(Annan inkontinens) UUI= Urgency Urinary Incontinence(Trängningsinkontinens) Omarbetad efter Irwin DE et al. European urology 2006; 50: 1306-1315. Kvinnor OAB 10,8% UUI 1,8% SUI 1,2% Other UI 2,9% OAB 12,8% Other UI 2,7% SUI 8,7% UUI 3,9%

18 Gitte Birlev Könyves Överaktiv blåsa drabbar både män och kvinnor 12 % prevalens oavsett kön 1 Åldersgrupp 18-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970+ Prevalens av överaktiv blåsa (%) 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Män Kvinnor Incidensen ökar med åldern och är genomsnittligt högre hos kvinnor än hos män. Men vem som helst kan drabbas, även yngre män – oavsett prostatahyperplasi eller inte. 2 1.Irwin D, et al. EPIC Eur Urol 2006; 50: 1306-1316. (Studerade länder: Kanada, Tyskland, Italien, Sverige och Storbritannien). 2.Irwin DE et al. Abstract, EAU 2006.

19 Gitte Birlev Könyves Överaktiv blåsa – konsekvenser för individen Psykologiska Skuld/depression Förlust av självkänsla Rädsla för att – vara en börda – kissa på sig – lukta illa Fysiska Fysisk aktivitet undviks eller upphör Yrkesmässiga Frånvaro från arbete Minskad produktivitet Hygieniska Användning av särskilda underkläder/sängkläder Försiktighetsåtgärder avseende klädsel Sexuella Undvikande av intimitet och sexuell kontakt Sociala Social isolering Rörelsefriheten begränsas av tillgången på toaletter Tubaro A, et al. Urology 2004; 64: 2-6 (översiktsartikel).

20 Gitte Birlev Könyves Definitioner och prevalens Orsaker Anatomi och fysiologi Patientfall Utredning och behandling Agenda: 1 2 4 5 3

21 Gitte Birlev Könyves Rimliga urinmängder med normalt dryckesintag Antal miktioner per dag:3 – 7 ggr Mängd urin per miktion:2 – 4 dl Totalvolym urin/dygn:1 – 2 l Normalt dryckesintag/dygn:1 ½ – 2 l Normalt läckage:<8 g/dygn Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

22 Gitte Birlev Könyves Överaktiv blåsa och inkontinens Kännetecken Frekventa trängningar Förhöjd miktionsfrekvens Lättutlöst miktionsreflex Oftare stort läckage Omarbetad efter: Peeker R, Samuelsson E. Läkemedelsboken 2009-2010. Urininkontinens: 381-394. SBU 2000 Rapport: Behandling av urininkontinens. Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

23 Gitte Birlev Könyves Överaktiv blåsa och inkontinens Orsaker Ålder Livsstilsfaktorer (dryckesvanor, ”vanekissande”) Ideopatisk detrusorinstabilitet = Överaktiv blåsa Orsaker i blåsan: Infektion, tumör, sten Orsaker utanför blåsan: Ovarial tumör, post-op, efter strålning Neurogena blåsrubbningar: CNS, post-stroke, MS, Parkinson Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

24 Gitte Birlev Könyves Atrofisk och frisk slemhinna Atrofi - Slemhinnan i vagina är tunn och oelastisk Normal slemhinna Illustration Helena Lunding OES111026PSE04

25 Gitte Birlev Könyves Den östrogena miljön i vagina är ett starkt försvar mot invaderande patogener Östrogen påverkar : Vaginal- väggar (skivepitelet) Lakto- baciller Surhets- graden GlykogenLaktat Fuktighet/mucus Cellmedierade immunförsvaret Eva Rylander, Boken Underverket sid 13,19. OES111026PSE04

26 Behandling av symtom vid klimakteriebesv ä r, kap 4. SBU-rapport 2002 Symtom i vulva/vagina vid östrogenbrist 1 Urogenitalt åldrande Östrogenbrist Ökad mottaglighet för infektioner i nedre urinvägar och vagina Atrofi i blås- och uretraslemhinnan Atrofi i vaginalslemhinnan Torrhet i vagina Klåda, sveda i underlivet Smärtor under/efter samlag Flytningar, ibland blodtillblandade Sveda vid miktion Täta trängningar Urinläckage Nykturi OES111026PSE04 Gitte Birlev Könyves

27 Slemhinnan i vagina vid östrogen- brist är tunn och oelastisk Slemhinnan i vagina blir tjockare, fuktigare och mer elastisk efter lokal behandling med östrogen Östrogenbrist atrofi Illustration Helena Lunding OES111026PSE04 Gitte Birlev Könyves

28 Ansträngningsinkontinens Kännetecken Litet läckage vid ökat buktryck Inga trängningar Normal miktionsfrekvens Omarbetad efter: Peeker R, Samuelsson E. Läkemedelsboken 2009-2010. Urininkontinens: 381-394. SBU 2000 Rapport: Behandling av urininkontinens. Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

29 Gitte Birlev Könyves Ansträngningsinkontinens Orsaker Svaga stödstrukturer Ålder Ärftliga faktorer Graviditet (förlossning) Östrogenbrist Tidigare gynekologisk kirurgi Belastning Övervikt Tungt arbete Obstruktiv lungsjukdom Obstipation Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

30 Gitte Birlev Könyves LUTS Kännetecken Abrams P et al. Neuro Urodyn. 2002; 21: 167-178. Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007. Täta trängningar Täta urintömningar Nykturi Trängningsinkontinens Ansträngnings- inkontinens L A G R I N GL A G R I N G Startsvårigheter Långsamt flöde Avbrutet flöde Behov av att krysta Slutdropp T Ö M N I N GT Ö M N I N GE F T E R T Ö M N I N G Efterdropp Känsla av ofullständig tömning

31 Gitte Birlev Könyves LUTS Orsaker LUTS beror ofta, men inte alltid, på prostataförstoring – Hos flertalet män härrör LUTS både från prostatan och blåsan – Tömnings- och efter tömningssymtom beror ofta på förstorad prostata – Lagringssymtom härrör ofta från blåsan Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

32 Gitte Birlev Könyves Definitioner och prevalens Orsaker Anatomi och fysiologi Patientfall Utredning och behandling Agenda: 1 2 4 5 3

33 Gitte Birlev Könyves Utredning i öppenvård Anamnes, ev frågeformulär Miktionslista Blöjvägningstest, vid urinläckage Tidsmiktion, vid LUTS IPSS – Internationellt bedömningsskala vid LUTS Provokationstest vid läckage Urinprov Residualurin vid misstanke om tömningssvårigheter Ev neurologisk utredning Ev remiss till urodynamik

34 Gitte Birlev Könyves Behandling i öppenvård Överaktiv blåsa (kvinnor och män) Genomgång av livsstilsfaktorer (dryckes- och toalettvanor, mediciner) Blåsträning, bäckenbottenträning Antikolinergika – välj från rek-lista För män med misstänkt avflödeshinder: överväg alfa-1-blockerare Vid dominerande nykturi tänk på ev nokturn polyuri Ansträngningsinkontinens (kvinnor) (män sällsynt) Genomgång av livsstilsfaktorer Behandla hosta och obstipation, diskutera ev övervikt Överväg lokalt östrogen Bäckenbottenträning (ev kontinensbåge) Möjligen Yentreve ®

35 Gitte Birlev Könyves Farmakologisk behandling Peeker R, Samuelsson E. Läkemedelsboken 2009-2010. Urininkontinens: 381-394. Antikolinergika SubstansLäkemedel DarifenacinEmselex Novartis, depottabletter 7,5 mg, 15 mg FesoterodinToviaz Pfizer, depottabletter 4 mg, 8 mg Oxybutynin Ditropan sanofi-aventis, tabletter 5 mg Kentera UCB, depotplåster 3,9 mg/24 timmar Oxybutynin Merck NM Mylan, tabletter 5 mg SolifenacinVesicare Astellas Pharma, tabletter 5 mg, 10 mg TolterodinDetrusitol Pfizer, tabletter 1 mg, 2 mg Detrusitol SR Pfizer, depotkapslar 2 mg, 4 mg

36 Gitte Birlev Könyves Farmakologisk behandling Peeker R, Samuelsson E. Läkemedelsboken 2009-2010. Urininkontinens: 381-394. Antidepressiva SubstansLäkemedel DuloxetinYentreve Lilly, enterokapslar 20 mg, 40 mg Antidiuretiskt hormon SubstansLäkemedel DesmopressinDesmopressin Flera fabrikat, nässpray 10 mikrog/dos Minirin Ferring,frystorkad tablett 60 mikrog, 120 mikrog näsdroppar 0,1 mg/ml nässpray 0,025 mg/ml, 0,1 mg/ml Minurin Parallell Pharma, tabletter 0,2 mg Nocutil Medac, tabletter 0,1 mg, 0,2 mg

37 Gitte Birlev Könyves När ska man remittera? Oklar diagnos Kort anamnes på trängningar <6 mån Makroskopisk hematuri Malignitetssuspekt undersökningsfynd Förhöjt/patologiskt PSA Vid utebliven effekt av insatt behandling (efter 4–6 månader) Remiss till urolog/gynekolog Utarbetat i samarbete med doc., överläkare Ralph Peeker och med. dr, överläkare Ingela Berrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

38 Gitte Birlev Könyves Vad ska ingå i remiss till specialistvård? Anamnes, ev. frågeformulär Miktionslista Övriga sjukdomar Medicinlista Optimalt medicinerad? BMI Genomförd utredning och behandling Aktuell frågeställning

39 Gitte Birlev Könyves Behandling i specialistvård Överaktiv blåsa Uroterapi Farmakologisk behandling Elektrostimulering Botoxinjektion Akupunktur Sakral rotstimulering Blåsförstoring Urindeviation Ansträngningsinkontinens Bäckenbottenträning Operation Parauretrala injektioner Farmakologisk behandling Elektrostimulering

40 Gitte Birlev Könyves TVT-slyngans placering Specialistbehandling TVT-operation vid ansträngningsinkontinens

41 Gitte Birlev Könyves Allmäntillstånd Hjärta Lungor Blodtryck Buk Yttre genitalia Palpation PR Reflexer/sensibilitet Knipförmåga 3.Fysikalisk undersökning Miktionslista Tidsmiktion Vätskelista vid behov IPSS Urinsticka, ev odling Laboratorieprover; S-krea, PSA Residualurinvolym 2.Inför läkarbesök Vattenkastningsbesvärens art? Hur länge har besvären pågått? Läckage? I så fall hur mycket och hur ofta? I vilka sammanhang? Övriga sjukdomar? Medicinering? 1.Anamnes Utarbetat i samarbete med doc., överläkare Ralph Peeker och med. dr, överläkare Ingela Berrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Utredning av män

42 Gitte Birlev Könyves Definitioner och prevalens Orsaker Anatomi och fysiologi Patientfall Utredning och behandling Agenda: 1 2 4 5 3

43 Gitte Birlev Könyves AT: Gott. Gyn: vvp: ingen påtaglig rotation av uretra. Måttlig knipförmåga. Palpatorisk myomatöst allmänförstorad uterus. Lisbet Svensson, 51 år Arbetar som undersköterska på ett äldreboende. Opererades för ett tio-tal år sedan för ansträngningsinkontinens via en incision i bukväggen. Under flera år därefter besvärsfri. Så småningom ånyo läckage vid plötslig fysisk ansträngning. Senaste åren också allt svårare att skjuta upp blåstömningen när hon blir kissnödig. Lider av att behöva lämna avdelningen titt som tätt för att gå på toaletten. Går upp 1–2 gånger per natt för att kissa; till en del tror hon att det beror på att hon får påtagliga värmevallningar ibland på natten. Sedan ett år har menstruationerna börjat komma oregelbundet och ibland blivit långdragna. Status 12 ml. Rutinlab ua. 1+ Erytrocyter. Nitrit negativt. Normalt fynd. – Diskret läckage vid hosta. 18g/48h. Dygn 1:Total urinvolym 15 dl, frekvens 9 ggr, medelvolym 1,7 dl, maxvolym 2,2 dl. Dygn 2:Total urinvolym 19 dl, frekvens 12 ggr, medelvolym 1,6 dl, maxvolym 2,9 dl. Cystometri får avbrytas vid 350 ml då patienten erfar svårkontrollerade trängningar. Ingen påvisad detrusorinstabilitet. Tecken på ansträngningsinkontinens. Klinisk kemi Urinprov Cystoskopi Tidsmiktion Residualurin Provokationstest Blöjvägningstest Miktionslista Urodynamik

44 Gitte Birlev Könyves AT: Gott. Något överviktig. Buk: Mjuk och oöm utan palpabla resistenser. PR: Prostata palperas normalstor och benign. Fritz Månsson, 61 år Fritz har kört grävskopa i många år. För några år sedan hade han börjat resignera inför att arbetslösheten skulle övergå i en pensionärstillvaro men nu är det istället mer arbete än någonsin. Sedan ett par månader tycker han att han fått tillbaks prostatit-besvären han hade som ung: han får hoppa ur maskinen och kissa stup i kvarten och ibland har han också lite värk nertill i buken och ut i ena benet. Status 25 ml. Kreatinin 130 μmol/l; PSA 1,9 μg/l; Hb 120 g/l. Urinsticka: Erytrocyter 3+, Glukos 1+, Albumin 1+. Utbredd urinblåsecancer på vänster sidovägg. Mellan 7–14 sek. för första dl. Total poäng 15. Ej utfört – läcker ej. Dygn 1:Totalvolym 22,1 dl, frekvens 14 ggr, medelvolym 1,6 dl, maxvolym 2,3 dl. Dygn 2:Totalvolym 24,1 dl, frekvens 14 ggr, medelvolym 1,7 dl, maxvolym 2,6 dl. Negativt isvattentest. Ingen instabilitet under fyllnad. Närmast bilden av sensorisk urgency med starka trängningar vid 140 ml. Kan inhibera. Tryckflödesmässigt ingen obstruktivitet. Klinisk kemi Urinprov Cystoskopi Tidsmiktion Residualurin IPSS Blöjvägningstest Miktionslista Urodynamik

45 Gitte Birlev Könyves Anna-Karin Hoffman, 42 år AT: Överviktig, sitter i rullstol. Gyn: Utföres med svårighet. Svamp- infektion i ljumskarna, i övrigt inget anmärkningsvärt vid inspektion. Svårt att bedöma palpationsfyndet pga övervikt. Anna-Karin har haft MS sedan 25-årsåldern. Hon är storvuxen och överviktig. Vid 37 års ålder började hon använda rullstol, mest för att klara sitt jobb där hon sköter administrativa uppgifter på ett större företag. Hennes gladlynthet och drastiska humor är en stor tillgång för arbetsplatsen. Miktionen har på senare år blivit besvärligare. Hon har uttalade trängningar som ofta är svåra att hålla emot men när hon kissar blir miktionen avbruten och hon kan inte tömma ordentligt. Hon har flera gånger haft urinvägsinfektioner. Status 210 ml. Rutinlab ua. 2+ Erytrocyter, 2+ Leukocyter. Nitritsticka positiv. Urinodling visar växt av E-coli. ua. – Negativt. 250 g/48h. Dygn 1: Totalvolym 13,1 dl, frekvens 12 ggr, medelvolym 1,1 dl, maxvolym 1,3 dl. Dygn 2:Totalvolym 14,3 dl, frekvens 15 ggr, medelvolym 1,0 dl, maxvolym 1,1 dl. Maximal cystometrisk kapacitet 290 ml. Vid försök till tömning sfinkterkontraktion efter 100-150 ml, och resturin ca 170 ml. Klinisk kemi Urinprov Cystoskopi Tidsmiktion Residualurin Provokationstest Blöjvägningstest Miktionslista Urodynamik

46 Gitte Birlev Könyves Anamnes – Penetrera urinvägsbesvären: Hur länge har urinvägsbesvären pågått? – Hur stor volym? hur ofta? +/-trängningar?, provocerande faktorer? – Övriga sjukdomar – Gynekologisk/Urologisk anamnes – Tidigare kirurgi i buk och bäcken – Genomgång av läkemedel Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

47 Gitte Birlev Könyves Miktionslista

48 Gitte Birlev Könyves Blöjvägningstest – En objektiv mätning av mängden urinläckage kan göras med blöjor där man mäter blöjornas viktökning – Långtidsmätning (12-48 timmar) kan utföras av patienten i hemmet. Blöjans vikt mäts före och efter användning – En sammanlagd viktökning på 8 g per 24 timmar anses som en signifikant ökning Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

49 Gitte Birlev Könyves Tidsmiktion

50 Gitte Birlev Könyves IPSS

51 Gitte Birlev Könyves Provokationstest – Urinläckage genom uretra vid samtidig hoststöt är ett tecken på ansträngningsinkontinens – Undersökningen kan göras med en måttligt fylld blåsa, eller ännu hellre vid specificerad grad av blåsfyllnad Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

52 Gitte Birlev Könyves Urinprov – För att utesluta infektioner samt upptäcka eventuell haematuri, vilken kan vara ett tecken på tumörsjukdom i urinvägarna, bör urinanalys utföras på alla patienter som utreds för symtom från urinvägarna – Urinstickor används för att upptäcka mikroskopisk haematuri – Urinstickor för glukos, albumin, erytocyter, nitrit och leukocyter används också för att preliminärt ställa diagnosen urinvägsinfektion Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

53 Gitte Birlev Könyves Residualurin – Den normala urinblåsan töms så gott som fullständigt med en resturin från några enstaka ml upp till 20 ml – I klinisk praxis accepteras betydligt högre res-urin än så. 100-150 ml accepteras ofta och ibland mer om residualurinen inte orsakar kliniska problem – Större residualvolymer som orsakar kliniska problem leder ofta till någon form av åtgärd Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

54 Gitte Birlev Könyves Neurologisk utredning Intakt nervsystem är essentiellt för optimal styrning av nedre urinvägarnas funktion. Följande sjukdomar kan utöver inverkan på nervsystemet även medföra mindre rörlighet och därmed större svårighet att nå toaletten i tid: – Alzheimers sjukdom – Multiinfarktdemens – Stroke – Tumör – NPH – Parkinsons sjukdom – MS – Traumatiska skador som subduralhematom Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

55 Gitte Birlev Könyves Remiss till urodynamik Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

56 Referenser och länkar Uroterapi, Anna-Lena Hellström Birgitta Lindehall www.nikola.nu www.hartmann.se Gitte Birlev Könyves

57 Glöm inte knipet på vägen!


Ladda ner ppt "Gitte Birlev Könyves Processorienterad omvårdnad, livscykelperspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser