Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tobacco Endgame –Rökfritt Sverige 2025

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tobacco Endgame –Rökfritt Sverige 2025"— Presentationens avskrift:

1 Tobacco Endgame –Rökfritt Sverige 2025
Bild: Peter Fischer Tobacco Endgame –Rökfritt Sverige 2025 Eller Hur en icke-fråga blev en fråga

2 Presentation Elin Khokhar Anna Nicolaisen Distriktsläkare
Bakgrund Presentation Elin Khokhar Distriktsläkare Myrvikens Hälsocentral och Folkhälsocentrum Anna Nicolaisen Sjuksköterska Samordnare för tobaksprevention JLL

3 Cancer Diabetes Kardiovaskulär sjukdom KOL

4 12%

5 Tobakskonventionen WHO 2003 Evidensbaserat internationellt avtal
Minska tobakens skadeverkningar Ratificering i Sverige 7 juli 2005

6 Tobakskonventionen artikel 5:3

7 Åtagande Politik – SKL Landstingsdirektör Region Jämtland opinion
För medarbetare Hälso- och sjukvården

8 Jämtlands läns landsting
Och därför anser vi… Jämtlands läns landsting Tobaksfakta – oberoende tankesmedja Läkare mot Tobak Sjuksköterskor mot Tobak Tandvård mot Tobak Psykologer mot Tobak Lärare mot Tobak Riksförbundet SMART SMART ungdom Visir Cancerfonden A Non Smoking Generation Astma- och Allergiförbundet Unga Allergiker Hjärt- Lungfonden Tobakspreventivt nätverk i landsting och regioner Hjärt- och lungsjukas riksförbund Nätverket mot cancer Svenska Läkaresällskapet Sveriges läkarförbund Medicine Studerandes Förbund Kandidatföreningen KF SYLF Sveriges Yngre Läkares Förbund Svensk Sjuksköterskeförening Vårdförbundet Sveriges Tandläkarförbund Sveriges Tandhygienistförening Svenska Tandsköterskeföreningen Dietisternas Riksförbund Sveriges Psykologförbund Sveriges Skolledarförbund Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård Legitimerade sjukgymnasters riksförbund Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN Lärarnas riksförbund Svenska Distriktsläkareföreningen Astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA) 1,6 miljonerklubben 2,6 miljonerklubben Sjukhusläkarna Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF) Riksföreningen för skolsköterskor Sveriges Pensionärers Riksförbund Apoteket AB Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)

9 Jämtlands läns landsting


Ladda ner ppt "Tobacco Endgame –Rökfritt Sverige 2025"

Liknande presentationer


Google-annonser