Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad vi gör och hur Tobacco Endgame –Rökfritt Sverige 2025 ELLER HUR EN ICKE-FRÅGA BLEV EN FRÅGA Bild: Peter Fischer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad vi gör och hur Tobacco Endgame –Rökfritt Sverige 2025 ELLER HUR EN ICKE-FRÅGA BLEV EN FRÅGA Bild: Peter Fischer."— Presentationens avskrift:

1 vad vi gör och hur Tobacco Endgame –Rökfritt Sverige 2025 ELLER HUR EN ICKE-FRÅGA BLEV EN FRÅGA Bild: Peter Fischer

2 vad vi gör och hur  Elin Khokhar  Distriktsläkare  Myrvikens Hälsocentral och Folkhälsocentrum Presentation BAKGRUND  Anna Nicolaisen  Sjuksköterska  Samordnare för tobaksprevention JLL

3 vad vi gör och hur Cancer Diabetes Kardiovaskulär sjukdom KOL

4 vad vi gör och hur

5 vad vi gör och hur  WHO 2003  Evidensbaserat internationellt avtal  Minska tobakens skadeverkningar  Ratificering i Sverige 7 juli 2005 Tobakskonventionen

6 vad vi gör och hur Tobakskonventionen artikel 5:3

7 vad vi gör och hur Åtagande  Politik – SKL  Landstingsdirektör –Region Jämtland opinion –För medarbetare –Hälso- och sjukvården

8 vad vi gör och hur Jämtlands läns landsting Och därför anser vi… Tobaksfakta – oberoende tankesmedja Läkare mot Tobak Sjuksköterskor mot Tobak Tandvård mot Tobak Psykologer mot Tobak Lärare mot Tobak Riksförbundet SMART SMART ungdom Visir Cancerfonden A Non Smoking Generation Astma- och Allergiförbundet Unga Allergiker Hjärt- Lungfonden Tobakspreventivt nätverk i landsting och regioner Hjärt- och lungsjukas riksförbund Nätverket mot cancer Svenska Läkaresällskapet Sveriges läkarförbund Medicine Studerandes Förbund Kandidatföreningen KF SYLF Sveriges Yngre Läkares Förbund Svensk Sjuksköterskeförening Vårdförbundet Sveriges Tandläkarförbund Sveriges Tandhygienistförening Svenska Tandsköterskeföreningen Dietisternas Riksförbund Sveriges Psykologförbund Sveriges Skolledarförbund Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård Legitimerade sjukgymnasters riksförbund Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN Lärarnas riksförbund Svenska Distriktsläkareföreningen Astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA) 1,6 miljonerklubben 2,6 miljonerklubben Sjukhusläkarna Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF) Riksföreningen för skolsköterskor Sveriges Pensionärers Riksförbund Apoteket AB Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)

9 vad vi gör och hur Jämtlands läns landsting


Ladda ner ppt "Vad vi gör och hur Tobacco Endgame –Rökfritt Sverige 2025 ELLER HUR EN ICKE-FRÅGA BLEV EN FRÅGA Bild: Peter Fischer."

Liknande presentationer


Google-annonser