Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 1 Datacentralens information för nya studerande Kim Lindell 21.8.2014 (www.abo.fi > Stödenheter > Datacentralen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 1 Datacentralens information för nya studerande Kim Lindell 21.8.2014 (www.abo.fi > Stödenheter > Datacentralen."— Presentationens avskrift:

1 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 1 Datacentralens information för nya studerande Kim Lindell 21.8.2014 (www.abo.fi > Stödenheter > Datacentralen > Gäster och användaravtal > Information för nya studerande)

2 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 2 Information på nätet  Datacentralens information i webbportalen, välj Stödenheter > Datacentralen  Under Gäster och användaravtal > Information för nya studerande finns även länk till denna presentation

3 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 3 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet från studentbostäder, trådlöst nät, VPN  Var hitta mera info?

4 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 4 Vad gör DC?  Serviceenhet, erbjuder akademins enheter IT- resurser, -kunskap och -handledning  Koordinerar och utvecklar akademins IT och datakommunikation  Ansvarar för akademins datanät och datasäkerhet  Underhåller IT-utrustning och basprogramvara  Samordnar IT-anskaffningar och sammanställer rekommendationslistor

5 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 5 Var finns Datacentralen?  ASA-huset i Åbo  Academill i Vasa  Allegro i J:stad  Webben: www.abo.fi/dc

6 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 6 IT-helpdesk, Oraklet  IT-hjälp för personal och studenter – ”Oraklet” finns i Asa B, vån 1, Åbo 8:15 – 16:00 tfn 02-215 4777 – Datacentralens Helpdesk i Academill, Vasa 8:15 – 11:00 och 13:00 – 16:00 tfn 06-324 7000  E-post: oraklet@abo.fioraklet@abo.fi  Webben: https://web.abo.fi/dc/error/https://web.abo.fi/dc/error/  Ärendehanteringssystem (RequestTracker, RT)

7 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 7 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

8 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 8 IT-resurser för studerande  Du gör ett användaravtal med DC  Du får personligt användarnamn, lösenord samt en e-postadress  Du får tillgång till akademins IT-resurser, bl.a. datorerna i datorklasserna, skrivare, internt material på webbportalen, MinPlan, akademins e-postsystem och nätkurser  Användningen bör vara relaterad till studierna och regleras av användaravtalet

9 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 9 Avgifter  För studerande är användning av akademins IT-resurser för studiearbete kostnadsfri  Undantag: – pappersutskrifter – kommersiell användning kräver separat avtal

10 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 10 Utskrifter  Studerande har en gratiskvot för printning som är 6 eur / 3 mån, vilket motsvarar ca 180 svartvita sidor. Därefter kostar det – 3,3 cent/sida (sv) – 25 cent/sida (färg)  Se Datacentralen > Tjänster och verktyg > Utskrifter för info och kontroll av vad du har printat och begäran om återbetalning  Eventuell räkning skickas som e-post

11 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 11 Var lösa ut användarnamnet?  Avtalet undertecknas och löses ut antingen: – Via webb-tjänsten Selfservice i Studier-portalen > Verktyg > Selfservice Finländska nätbankskoder krävs för identifiering – I Datacentralens Helpdesk/Oraklet Du bör visa upp ett ID-bevis

12 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 12 Användarnamnet  Unikt, personligt, ändras inte!  Identifierar dig vid kontakt till akademins system, bl.a. – e-postsystemet, webbportalen – nätkurser i Moodle, MinPlan – allmänna PC:s, datanätet, skrivare  Användarnamnet är i kraft så länge du är terminsanmäld (när- eller frånvaro)

13  Ditt användarnamn är också giltigt för de tjänster som är anslutna till de finska högskolornas ”ID federation” HAKA  Välj först Åbo Akademi i listan över högskolor och logga sedan in med ditt vanliga akademianvändarnamn/lösenord  Exempel på tjänster: biblioteksportalen Nelli, lärplattformer (Moodle) 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 13

14 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 14 Lösenordet är viktigt!  Välj ett bra lösenord och se till att ingen annan får tag i det  Ge aldrig ut ditt lösenord åt någon annan, inte ens åt Datacentralen – Vi frågar aldrig efter ditt lösenord, svara aldrig på e-post eller telefonsamtal från sk. nätfiskare – Akta dej för falska webbsidor som kan användas för att samla in lösenord, kontrollera sidans riktiga adress  Använd inte ditt akademianvändarnamn/lösenord i andra sammanhang, t.ex. Facebook

15 Lösenord  DC kontrollerar kvaliteten av användarnas lösenord med jämna mellanrum  Ett lösenord som kommit i orätta händer kan ställa till med stor skada för hela akademin 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 15

16 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 16 Akta dig för nätfiske!  Kontrollera alltid adressfältet i webbläsaren liksom också vart en länk pekar innan du klickar!  Nätfiske utförs av skurkar bl.a. via: – E-post Uppdatering av webbpostsystemet Också på svenska och på gott språkOckså på svenskaoch på gott språk – Webbsidor/-blanketter På finska – Telefonsamtal

17 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 17 Byta lösenord  Lösenordet byts via www.abo.fi på Studier-portalen > Verktyg > Selfservice  Lösenordet (”password”/”passphrase”) bör vara minst 8 tecken långt men välj gärna minst 16  Använd både bokstäver, siffror och specialtecken. Vissa tecken godkänns inte, t.ex. åäö – Stora och små bokstäver får gärna blandas – Lösenordet ska inte vara ett ord/namn eller ens delar av ett sådant

18 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 18 Regler och informationssäkerhet  Alla användare bör beakta datasäkerheten!  Bekanta dig med villkoren i användaravtalet. Avtalet finns på www.abo.f i Stödenheter > Datacentralen > Gäster och användaravtal > Användaravtal och blanketter  Tips för datasäkerhet, både på ÅA och hemma samt regler och lagar rörande datoranvändningen: Datacentralen > Informationssäkerhet

19 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 19 Mininfo – info om just Dig  Du kan kontrollera vilken information Datacentralen har om dig och ditt användarkonto via Datacentralen > Tjänster och verktyg > MinInfo – minsture (studieutdrag) – minperson (personuppgifterna i Sture) – minmaskin (information om datorn du sitter vid) – Datacentralens användarregister (användarkonton, kvoter, giltighetstid) Vid felaktig information i användarregistret, meddela Oraklet

20 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 20 https://selfservice.abo.fi  Via tjänsten Selfservice kan du bl.a: – Koppla på automatisk vidarestyrning av din e-post till en annan adress – Ställa in frånvaromeddelande för e-posten – Byta lösenord – Kontrollera information om dina konton  Om du har glömt lösenordet kan du logga in till Selfservice med dina nätbankskoder och själv sätta ett nytt lösenord!

21 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 21 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet från studentbostäder, trådlöst nät, VPN  Var hitta mera info?

22 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 22 E-post  Din adress är vanligen fornamn.efternamn@abo.fi – username@abo.fi duger också som adress  Enklast läser du e-post med ”Horde webmail”, som finns på adressen https://www.abo.fi/mail  Du kan också använda Thunderbird, Outlook, e- post på telefonen eller annat e-postprogram som stöder krypterad IMAP, d.v.s. IMAPS  Akademins e-postadresser finns i en allmän adressbok, nås t.ex. från ”Adressbok” i webmail samt via webbportalens sökfunktion

23 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 23 Kvoter för e-post  Kvoten för din e-postlåda är 500 MB  Webmail visar hur mycket du har använt och varnar om kvoten håller på att överskridas  Ifall kvoten överskrids kan du inte ta emot ny e-post!  Städa bort stora bilagor, kontrollera speciellt mappen Sent

24 Funet FileSender för stora filer  Observera storleksbegränsningen för e- postmeddelanden och -listor!  Om du skickar större (eller mindre) filer, använd Funets FileSender-tjänst! – Också mottagning av filer via ”voucher” – Kvittering  Nås via Studier-portalen > Verktyg > FileSender eller direkt på https://filesender.funet.fi 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 24

25 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 25 Spam och filtrering  Centralt system som identifierar (en del av) skräp-posten och ger breven ”spam-poäng”  Första gången någon skickar ett e-postmeddelande utifrån kan det fördröjas (Grålistning/Greylisting)  Nya användare får ett spamfilter som markerar sannolik skräp-post  Frågor och rapporter om problem med spamfiltrering kan rapporteras till Oraklet

26 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 26 E-post och virus  Öppna inte bifogade filer (attachments) om du inte vet vad de innehåller – virusrisk!  Akademis e-postsystem levererar inte alls exekverbara bilagor p.g.a. virusrisken  Se till att din egen dator har fungerande virusskydd!  Antivirusprogram kan du ladda ner från https://web.abo.fi/dc/program

27 Vidarestyrning av e-post Att tänka på:  Använd helst din akademiadress vid kontakt inom akademin, vid kursanmälningar etc.  Information från akademin skickas alltid till din abo.fi adress 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 27

28 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 28 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Internet från studentbostäder, trådlöst nät, VPN  Var hitta mera info?

29 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 29 Allmänna datorutrymmen  De allmänna datorklasserna – är avsedda för alla studerande från alla institutioner oberoende av placering – får användas fritt då undervisning inte pågår i klassen – är avsedda främst för studiearbete  Aktuell info om utrustning och programvara: Datacentralen > IT i undervisningsutrymmen  Felmeddelande: https://web.abo.fi/dc/error

30 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 30 Windowsklasser och -rum  I Åbo – Arken, vån. 1 (Arkens datorsal) – ASA B, vån. 1 (Stansen och Galvani) – Axelia, vån. 1 (Axelias datorklass och -rum) – Biocity, vån. 1 (Biocitys bibliotek) – Hanken, vån. 2 (Hanken-klassen)

31 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 31 Linuxrum  ICT huset, vån. 3 (Pingvinfarmen) Windows-terminalklienter  ICT huset, vån. 1 (Biblioteket) Därtill har enheterna egna......klasser, kundmaskiner, korridorsmaskiner...

32 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 32 Övrig utrustning  Skrivare – I eller i den omedelbara närheten av varje klass/rum  Färgskrivare (storlek A4/A3) – Aulan i ASA B, utanför Oraklet  Utrustning och program för AV- och multimediaprojekt – Digitalisering av analogt material (scanning, video-/ljud) – Digitala diktafoner kan lånas från Lärcentret i ASA- huset – Fråga Oraklet/Lärcentret

33 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 33 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet från studentbostäder, trådlöst nät, VPN  Var hitta mera info?

34 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 34 Windows hemområde (1/2)  Personlig skivplats på akademins server – Mapparna My Documents och Desktop – programinställningar  Säkerhetskopieras regelbundet – Möjlighet att få tillbaka filer som förstörts eller du raderat av misstag  Tidigare versioner av en fil kan återtas: – Högerklicka och välj Properties – Previous versions

35 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 35 Windows hemområde (2/2)  Direkt nåbart som H:\ från akademins windowsdatorer – Som \\pchome1.abo.fi\pchome1\username alt. \\pchome2.abo.fi\pchome2\username från en dator kopplad till akademins nät via VPN.  Kvoten är 1 GB

36 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 36 Unix hemområde  För de som använder Linuxdatorerna – säkerhetskopieras – tillgängligt från alla linuxdatorer i akademins nät som /home/atonX/username – också via sftp till login.abo.fi  Alla har inte detta hemområde, men det fås på begäran (kontakta Oraklet) – Automatiskt för IT, KT, Bio.vet. & Nat.vet. – Kvoten är 1 GB

37 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 37 Personligt webbområde  Används för att lagra filer som hör till en personlig webbsida på adressen http://www.users.abo.fi/fornamn.efternamn alt. http://www.users.abo.fi/username  Kvoten är 600 MB  Åtkomst från en Windows-dator i ÅAs nät som \\web.abo.fi\username  Från en Linux-dator i ÅAs nät eller sftp som /wwwusers/username  För ibruktagning, se Datacentralen > Datalagring och skivutrymme > Webbområde

38 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 38 Scratch  En sk. scratchskiva finns tillgänglig som \\scratch.abo.fi\scratch\username (windows) resp. /scratch/username (linux)  Endast för temporär lagring av filer, ingen säkerhetskopiering, inga kvoter.  Vid behov raderar DC filer utan pardon.

39 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 39 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet från studentbostäder, trådlöst nät, VPN  Var hitta mera info?

40 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 40 Internet från studentbostäder  Ansökningsblanketter och info i portalen på Datacentralen > Datanät och telefoni – Akademins nät i Domus och Tavasthem – Studentbynätet Ansökan om anslutning sker i samband med hyresavtalet Info på www.yok.utu.fi

41 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 41 Trådlöst datanät (WLAN)  Trådlöst nät finns i de flesta av akademins byggnader i Åbo, Vasa och J:stad – Det primära nätet är eduroam – Separata gästnät  Info med täckningskarta finns på portalen, välj Datacentralen > Datanät och telefoni > Trådlösa nätverk

42 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 42 eduroam  Uppkoppling kräver ÅA användarnamn – SSID: eduroam – Logga in med username@abo.fi  Finns också vid andra universitet i Finland och övriga länder  Använd VPN för tillgång till ÅA-resurser – printning – nätskivor

43 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 43 SparkNet  Uppkoppling kräver ÅA eller en annan SparkNet samarbetspartners användarnamn – SSID: Spark eller Spark-abo – Öppna vilken webbsida som helst – Logga in med username@abo.fi eller öppna en VPN förbindelse.  Använd VPN för tillgång till ÅA-resurser  Finns i exempelvis Åbo stadsbibliotek

44 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 44 Virtual Private Network (VPN)  VPN erbjuder en säker krypterad förbindelse till akademins nät då du nätkopplar din dator/tablet/telefon/...  VPN krävs för att vissa tjänster såsom utskrifter, hemområden, åtkomst till en del databaser m.m. ska fungera ifall datorn inte är i akademins fasta datanät  VPN guider finns i portalen, välj Datacentralen > Datanät och telefoni > Fjärranvändning

45 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 45 Privata datorer i akademins nät  Datorn berörs av akademins regler för nätkopplade datorer  Virusskydda din dator (också Mac). Se till att den har aktuella säkerhetsuppdateringar  Datorn får inte agera (tex. webb-/fil-)server i akademins nät  Observera upphovsmannarätten för musik/film etc.

46 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 46 Ladda ner och köpa program  För vissa program har akademin licenser som täcker också studerandes privata datorer, t.ex. F-Secure Client Security (antivirus), andra kan köpas förmånligt  Se aktuell information och listor över program på portalen, välj Datacentralen > Anskaffningar och licenser > Program och licenser  OBS! Inloggning till webbportalen krävs!

47 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 47 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet från studentbostäder, trådlöst nät, VPN  Var hitta mera info?

48 19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 48 Information på nätet  Datacentralens information i webbportalen för Åbo Akademi finns på www.abo.fi välj Stödenheter > Datacentralen  Den här presentationen finns på Datacentralen > Gäster och användaravtal > Information för nya studerande både som video och pdf  Kurser inriktade på användning av IT arrangeras av Lärcentret (LC), information på LC:s webbsidor Stödenheter > Lärcentret


Ladda ner ppt "19.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 1 Datacentralens information för nya studerande Kim Lindell 21.8.2014 (www.abo.fi > Stödenheter > Datacentralen."

Liknande presentationer


Google-annonser