Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens brukningspraxis Hans Nilsson Jordbruksverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens brukningspraxis Hans Nilsson Jordbruksverket."— Presentationens avskrift:

1 Dagens brukningspraxis Hans Nilsson Jordbruksverket

2 Vilka problemområden har vi? Kväveläckage Fosforläckage Klimatgaser Bördighet Alltid varit rätt att producera så mycket som möjligt med så små insatser som möjligt. Överskott ofta = problem

3 Vad kan vi göra? Kväve Handelsgödsel –Anpassa givan till: förfrukt, skörd, stallgödsel, erfarenhet –Anpassa efter årsmån under säsong, titta, mäta Ändra växtföljd tex odla fodervete istället för kvarnvete Stallgödsel –Spridningstidpunkt, vår bättre än höst –Spridningsteknik, snabb nedbrukning, myllare –Anpassa till markkartan, fördelning till grannar –Utfodring Reducerad bearbetning, minskad höstmineralisering Fånggröda, våtmarker, minskar uttransport Hur ser det ut och vad gör vi?

4 111 34 77 14 58 72 35 23 60 % 69 % 19 % Stallgödsel- balans Stallbalans Växtodlings- balans 55 9 10 2+35 Agroekosystemet Sverige 2003 SCB:s siffror Överskott: 57 kg/ha

5 Normalvärden växtodling AntalÖver- skott Kväve -eff Insats Greppa Näringen 23854768147 Greppa 0 d.e.14104271144 Exjobb 19984134668144 SCB198096 Sv. Sigill ODAL3769119 Sv. Sigill SL4372154

6 Medelvärden Svenskt Sigill Källa Svenskt Sigills databas, gårdar utan stallgödsel, förfrukt spannmål.

7 Medelvärden Svenskt Sigill 1999-2001 Alla förfrukter AntalÖverskott Kväve- effektivitet Höstvete SS9854768% Höstvete GSS4264079% Möllevete GSS1842984%

8 Kvävebalanser SCB:s gårdsgrindsbalanser för hela lantbruket

9 Kvävebalans för växtodlingsgårdar I Greppa hög N-effektivitet medel låg N-effektivitet 249 gårdar 1245 gårdar

10 Kväve in hög N-effektivitet medel låg N-effektivitet ten 249 gårdar 1245 gårdar

11 Grödfördelning hög N-effektivitet medel låg N-effektivitet 249 gårdar 1245 gårdar

12 Fördelning jordart hög N-effektivitet medel låg N-effektivitet 249 gårdar 1245 gårdar

13 Kvävebalans för mjölkgården hög N-effektivitet medel låg N-effektivitet 240 gårdar 1200 gårdar 240 gårdar

14 Kväve ut hög N-effektivitet medel låg N-effektivitet 240 gårdar 1200 gårdar 240 gårdar

15 Kväve in hög N-effektivitet medel låg N-effektivitet 240 gårdar 1200 gårdar 240 gårdar

16 Grödfördelning hög N-effektivitet medel låg N-effektivitet 240 gårdar 1200 gårdar 240 gårdar

17 Jordartsfördelning hög N-effektivitet medel låg N-effektivitet 240 gårdar 1200 gårdar 240 gårdar

18 Stallgödsel

19 GNS GSK Produktionsområden GMB GSS SS MSK

20 Lagringskapacitet – mjölkkor 2005 Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelande, SCB, nr MI 30 SM 0603

21 Lagringskapacitet – slaktsvin 2005 Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelande, SCB, nr MI 30 SM 0603 SS GNS GSK MSK 2003

22 Spridningsteknik-flytgödsel 2005 Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelande, SCB, nr MI 30 SM 0603

23 Spridningsteknik för flytgödsel i olika grödor Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelande, SCB, nr MI 30 SM 0403 Urin

24 Vad kan vi göra? Fosfor o Markvård: jordpackning, dränering, kalkning, ytavvattning o Jordbearbetning: bearbetningstidpunkt, plöjningsriktning o Marktäckning: fånggröda, vårplöjning, träda o Begränsa fosfor i marken: fördelning, planering, utfodring o Gödslingsteknik: tidpunkt, radmyllning, nedmyllning o Fånga upp fosfor som löper risk att lämna/har lämnat åkern: skyddszon, våtmarker, kalkfilter Hur ser det ut och vad gör vi?

25 Fosforbalans för åker i Sverige Total tillförsel 16,6 kg Total bortförsel 14 kg Överskott 2,6 kg Stallgödsel 7 kg/ha Handelsgödsel 6 kg/ha Betesgödsel 2 kg/ha Slam 0,5 kg Utsäde 0,3 kg Nedfall 0,3 kg

26 Fosfor och kaliumbalans inom Greppa Näringen i H, I, M och N län InUtBalans Fosfor Växtodling17,018,4-1,4 Mjölkgårdar16,313,13,2 Kalium Växtodling40,745,5-4,8 Mjölkgårdar38,829,99,9

27 Samband mellan djurtäthet och fosforöverskott (kg/ha) kg P/ha Djurenheter per hektar

28 P-balans – Greppa Näringen ca 1500 balanser från växtodlingsgårdar kg underskott/överskott per ha P-AL

29 P-balans – Greppa Näringen ca 2 000 balanser från mjölkgårdar kg underskott/överskott per ha P-AL

30 Utfodringspraxis Bertil Carlzon LG Husdjurstjänst


Ladda ner ppt "Dagens brukningspraxis Hans Nilsson Jordbruksverket."

Liknande presentationer


Google-annonser