Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vandringshinder! Utgör de ett miljöproblem i västmanländska vattendrag? Johan Axnér Länsstyrelsen i Västmanland 021-195198

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vandringshinder! Utgör de ett miljöproblem i västmanländska vattendrag? Johan Axnér Länsstyrelsen i Västmanland 021-195198"— Presentationens avskrift:

1 Vandringshinder! Utgör de ett miljöproblem i västmanländska vattendrag? Johan Axnér Länsstyrelsen i Västmanland 021-195198 Johan.axner@lansstyrelsen.se

2 Typiska Vandringshinder  Typiska hinder som finns i våra vattendrag  Dammar, Vägtrummor, Kulverteringar, Naturliga hinder (t ex branta partier och fall) och Övriga hinder (t ex flottleder och fiskgaller).  Definition  Skapar ett fall där det är svårt för fisk och övrig fauna att passera.  Bedömning görs på om mört och öring kan passera. Def. I en skala 0-2, där 2 är ett definitivt hinder, 1 är ett partiellt hinder (def. hinder vid låga flöden) och 0 att hindret alltid är passerbart.

3 Hur ser det ut i Västmanland?  Drygt 50 mil är biotopkarterade.  Inventering av vandringhinder i ett antal vattendrag.  Totalt har 864 st vandringshinder inventerats och av dessa är idag 648 st vandringshinder 216 st passerbara.  Av de 648 st vandringshindren är 38 st Övrigt, 128 st Vägtrumma, 286 Naturliga, 4 st Kulverteringar, 191 st Dammar.  Detta innebär att man i genomsnitt stöter på 0,8-1,4 st vandringshinder för varje km vattendrag.

4 Vad innebär detta för miljön i våra vattendragen?  Måttlig status (Låg kontinuitet)  Hög fragmenteringsgrad  Stor barriäreffekt  Flora fauna har små förutsättningar till att sprida sig.  Slutsats: Ja vandringshinder utgör ett stort miljöproblem i våra vatten!

5 Tack för mig! Ribäcken före och efter åtgärd


Ladda ner ppt "Vandringshinder! Utgör de ett miljöproblem i västmanländska vattendrag? Johan Axnér Länsstyrelsen i Västmanland 021-195198"

Liknande presentationer


Google-annonser