Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsen i Västmanland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsen i Västmanland"— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsen i Västmanland
Vandringshinder! Utgör de ett miljöproblem i västmanländska vattendrag? Johan Axnér Länsstyrelsen i Västmanland

2 Typiska Vandringshinder
Typiska hinder som finns i våra vattendrag Dammar, Vägtrummor, Kulverteringar, Naturliga hinder (t ex branta partier och fall) och Övriga hinder (t ex flottleder och fiskgaller). Definition Skapar ett fall där det är svårt för fisk och övrig fauna att passera. Bedömning görs på om mört och öring kan passera. Def. I en skala 0-2, där 2 är ett definitivt hinder, 1 är ett partiellt hinder (def. hinder vid låga flöden) och 0 att hindret alltid är passerbart.

3 Hur ser det ut i Västmanland?
Drygt 50 mil är biotopkarterade. Inventering av vandringhinder i ett antal vattendrag. Totalt har 864 st vandringshinder inventerats och av dessa är idag 648 st vandringshinder 216 st passerbara. Av de 648 st vandringshindren är 38 st Övrigt, 128 st Vägtrumma, 286 Naturliga, 4 st Kulverteringar, 191 st Dammar. Detta innebär att man i genomsnitt stöter på 0,8-1,4 st vandringshinder för varje km vattendrag.

4 Vad innebär detta för miljön i våra vattendragen?
Måttlig status (Låg kontinuitet) Hög fragmenteringsgrad Stor barriäreffekt Flora fauna har små förutsättningar till att sprida sig. Slutsats: Ja vandringshinder utgör ett stort miljöproblem i våra vatten!

5 Tack för mig! Ribäcken före och efter åtgärd


Ladda ner ppt "Länsstyrelsen i Västmanland"

Liknande presentationer


Google-annonser