Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010 Operatör: Swebus AB Trafikslag: Buss Sträcka: Umeå – Mo i Rana.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Swebus AB Trafikslag: Buss Sträcka: Umeå – Mo i Rana."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010 Operatör: Swebus AB Trafikslag: Buss Sträcka: Umeå – Mo i Rana

2 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Umeå – Mo i Rana samt Mo i Rana - Umeå. Antal mätta turer på sträckan: 10 st. Antal utdelade enkäter: 270 st. Antal insamlade enkäter: 249 st. Svarsfrekvens: 92,2%. Bortfall: 7,8%. Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 5 Helhetsintrycket av resan får ett index på 71, vilket motsvarar betyget bra. Detta är en nedgång sedan förra årets mätning. Att stiga ombord på bussen upplevs som mycket enkelt, vilket även äldre resenärer anser. Resenärerna anser att det är mycket enkelt att resa med bagage, fast vi kan se en nedgång från förra året. Värdena för hur bekväma sittplatserna är ligger på ett medelbetyg och har fått sämre värden än 2009. Resenärerna anser att det är mycket välstädat ombord. Personalen ombord anses vara serviceinriktade och informationen från personalen ombord anses vara tydlig, fast vi kan se en nedgång sedan förra årets mätning, vilket kan bero på att frågorna är något omformulerade. Informationen på skyltningen ombord anses vara mycket tydlig. Tidhållningen på bussarna ligger på en bra nivå, fast vi kan se en nedgång från förra året. Resenärerna anser att det är mycket tryggt och säkert att resa med denna busslinje. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna förbättra temperaturen ombord (17%), bekvämare sittplatser (14%) och bättre tidhållning (12%). Sammanfattning

6 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. (Frågan ställs ej för denna linje) Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 7 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. (Frågan ställs ej för denna linje) Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. (Frågan ställs ej för denna linje) Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 8

9 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 23

24 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 24 ”Sänka busspriserna.” ”Servering av kaffe och smörgåsar.” ”Sätta in flera bussar under hög och mellansäsongerna så att man slipper vänta på skidturister.” ”Ha bättre standard på bussarna. Dubbeldäckarna är väldigt risiga och skramliga.” ”Se till att toaletten alltid fungerar, är ren och har nödvändig utrustning.” ”Kom i tid!” ”Bekvämare sittplatser.” ”Höja temperaturen, tycker många gånger att det är kallt på bussen.” ”Ett trevligare bemötande.” ”Rymligare, lättare att resa med packning och/ eller med barnvagn.” ”Anropa busshållplatser. Vissa gör det, vissa inte.” ”Nedfällbart bord. Eluttag. Lite rymligare.” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

25 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 27

28 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 28

29 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 29

30 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Swebus Umeå – Mo i Rana 32


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Swebus AB Trafikslag: Buss Sträcka: Umeå – Mo i Rana."

Liknande presentationer


Google-annonser