Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel -reviderade riktlinjer och produktanvisningar -gäller från och med 1 maj 2015 -webbaseradwebbaserad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel -reviderade riktlinjer och produktanvisningar -gäller från och med 1 maj 2015 -webbaseradwebbaserad."— Presentationens avskrift:

1 1 Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel -reviderade riktlinjer och produktanvisningar -gäller från och med 1 maj 2015 -webbaseradwebbaserad

2 2 Arbetsprocess Förändringar i lagstiftning och föreskrifter Omvärldsbevakning -Regelverk i Sverige, Stockholm -HI, Förskrivningsprocessen -ICF

3 3 Arbetsprocess Stöd till förskrivare -Användarvänligt -Lättillgängligt språk -Webbaserad -Mindre utrymme för egen tolkning

4 4 Samlad information Reviderade Handboken 1 maj 2015

5 5 Beslutsprocess Remiss till vårdgivare våren 2014 Ledningsrådet för hjälpmedelsfrågor LiSA-gruppen (ledning i samverkan) Beslut hos varje sjukvårdshuvudman

6 6 Tydligare riktlinjer Process för förändringar i handboken och införande av nya hjälpmedelProcess för förändringar i handboken och införande av nya hjälpmedel Lokala rutiner för förtroendeförskrivning har blivit regional riktlinje Patienten och närståendes ansvar och delaktighet lånevillkor Olika vägar till hjälpmedel Utgångspunkter för förskrivning Förskrivningsprocessen, med inarbetat - beslutsstöd beslutsstöd skada-förlust Hjälpmedel vid resor Varje vårdgivare bör ha en kontaktperson för hjälpmedelsfrågor och kostnadsansvarVarje vårdgivare bör ha en kontaktperson för hjälpmedelsfrågor och kostnadsansvar

7 Säger vi samma sak??? 7 ”En pojke!” ”En söt pojke!” ”Blåser såpbubblor!” ”En pojke med Downs syndrom!” Sommar! 4-5 årig pojke! Målinriktad! Bubblor! Vit skjorta! Ett barn! En människa! Nyheter i produktanvisningar-ICF

8 Kroppsfunktioner –Kroppssystemens fysiologiskafunktioner, inklusive psykologiska funktioner Funktionsnedsättningar –problem såsom en betydande avvikelse eller förlust i kroppsfunktion 8

9 Aktiviteter Aktivitet –en persons genom-förande av en handling Aktivitetsbegränsningar –Svårigheter som en person kan ha vid genomförande av aktiviteter 9

10 Delaktighet –en persons engagemang i en livssituation Delaktighetsinskränkningar –problem som en person kan ha när det gäller engagemang i livssituationer 10

11 Omgivningsfaktorer –Den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar –Underlättande eller hindrande faktorer 11

12 12 Generisk (allmän) skala för bedömning av kategorier i ICF Kroppsfunktioner nedsättning Aktivitet och Delaktighet svårighet Omgivningsfaktorer hinder/underlättande xxx.0: ingen 0–4 % xxx.1: lätt 5–24 % xxx.2: måttlig 25–49 % xxx.3: stor 50–95 % xxx.4: totalt96–100 %

13 13 Exempel på produktanvisning 091215 Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser Förskrivare Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast Kriterier d4103.2 Måttlig svårighet att sätta/resa sig d4103.1 Lätt svårighet att sätta/resa sig efter operation eller skada, för att förhindra komplikation Mål d4103 Att kunna sätta/resa sig Anvisningar Utvärdering och uppföljning Se riktlinjer Se riktlinjer Patientens ansvar Se riktlinjer Se riktlinjer Antal utrustningar Se riktlinjer Se riktlinjer Kostnadsansvar

14 14 Nyheter i produktanvisningar- kostnadsansvar inom regionen

15 15 Nyheter i produktanvisningar Ändrade förskrivare

16 16 Nyheter i produktanvisningar Ändrade förskrivare

17 17 Borttagna produktanvisningar -Inte förskrivningsbart från 1 maj 2015 -Övergångsregler för respektive produktanvisning -Produkterna tas bort från det förskrivningsbara sortimentet

18 18 Borttagna produktanvisningar Utgår och övergår till egenansvar eftersom de är vanligt förekommande konsumentprodukter

19 19 Borttagna produktanvisningar Utgår och övergår till egenansvar eftersom de är vanligt förekommande konsumentprodukter

20 20 Borttagna produktanvisningar Utgår och övergår till egenansvar eftersom de är vanligt förekommande konsumentprodukter

21 Utgått för att det inte finns produkter, är sällan förskrivet eller att det finns andra patientsäkrare alternativ

22 22 Nyheter i produktanvisningar Preciserade kriterier, mål och anvisningar Exempel på förändringar TENS - kriterier och anvisningar Tyngdtäcke - kriterier, mål och anvisningar Elrullstolar, drivaggregat - frekvens


Ladda ner ppt "1 Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel -reviderade riktlinjer och produktanvisningar -gäller från och med 1 maj 2015 -webbaseradwebbaserad."

Liknande presentationer


Google-annonser