Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafikförbättrande åtgärder 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafikförbättrande åtgärder 2015"— Presentationens avskrift:

1 Trafikförbättrande åtgärder 2015
Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015

2 Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2015
Vilka projekt presenteras? I år har vi valt ut 27 olika arbeten hos Staden, Trafikverket, SLL och Solna Det är långt ifrån alla projekt som presenteras, men de som förväntas leda till trafikstörningar i olika grader

3 Projekt med trafik- och resenärspåverkan 2015
De flesta arbeten utförs under sommartid juni-juli Flesta arbeten i innerstaden och i norra Stockholm I år har Trafikförvaltningen och Trafikverket flest projekt med trafik och resenärspåverkan

4 Vad gör vi för att minska påverkan?
Gemensam planering med resenärer i fokus Där det är möjligt planeras arbeten: nattetid (kl 22-05), t.ex. drift och underhåll lågtrafikperioder, t.ex. helgdagar, sommartid Där det är möjligt utförs arbeten i 2- eller 3-skift Information om störningar kommuniceras via många kanaler Kollektivtrafik och cykel prioriteras Infrastrukturen anpassas, t.ex. trafiksignaler Stränga krav ställs på trafikanordningsplaner … vissa störningar är oundvikliga! Självtalande bild – bra att visa att vi gör mycket i bakgrunden för att minimera störningar Också viktigt med fokus på resenärer

5 Urval av projekt som innebär trafikstörningar 2015
Pendeltåg Saltsjöbanan Lidingöbanan Tvärbanan Roslagsbanan Tunnelbanan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 1 2 3 Pendeltåg Arbete kommer att pågå på följande pendeltågssträckorna (båda riktningar): Stockholm C och Älvsjö, 6 april–2 augusti Västerhaninge och Nynäshamn, 22 juni–2 augusti Spånga och Bålsta, 27 juni–2 augusti Pendeltåg, arbeten med längre trafikpåverkan 6 april–2 augusti: Stockholm C–Älvsjö och omvänt Gamla Årstabron avstängd. Reducerad trafik mellan Stockholm Central och Älvsjö (Nynäshamn). Inga uppehåll i Årstaberg. Risk för ökad störningskänslighet. Bussar ersätter mellan Älvsjö och Årstaberg och omvänt 22 juni–2 augusti: Västerhaninge–Nynäshamn och omvänt Inställd trafik mellan Västerhaninge och Nynäshamn från måndag 22 juni kl till måndag 3 augusti kl Bussar ersätter. Avstängt på grund av utbyggnad till dubbelspår på Nynäsbanan. Spånga–Bålsta och omvänt 27 juni–2 augusti Inställd trafik mellan Spånga och Bålsta från lördag 27 juni till söndag 2 augusti. Kan förlängas en vecka. Buss 35A och 35D ersätter. Avstängt på grund av trafikverkets arbeten på Mälarbanan.

7 4 Saltsjöbanan Dubbelspårsutbyggnad vid bland annat Tattby och Fisksätra. Förberedande arbeten för införande av ATC, samt tillgänglighetsåtgärder på stationerna. Syfte: Dubbelspårsutbyggnad vid bland annat Tattby och Fisksätra. Förberedande arbeten för införande av ATC, samt tillgänglighetsanpassning av stationerna. När: Från den 8 juni till den 17 augusti kommer Saltsjöbanan att stängas av. Ersättningsbussar trafikerar sträckan. Linje 25 F går mellan Slussen – Fisksätra kommer att gå i 30 minuters trafik, denna linje stannar på alla stationer mellan Fisksätra och Slussen. Linje 25 M som går mellan Slussen och Saltsjöbaden kommer att gå i 10-minuters trafik under rusningstid och 20-minuterstrafik övrig tid. Denna linje går direkt, utan stopp, mellan Fisksätra och Henriksdal. Sena kvällar går bussarna i 30-minuterstrafik. Linje 26 M går mellan Slussen och Solsidan och kommer att ha en turtäthet enligt ovan. Denna linje går direkt, utan stopp, mellan Fisksätra och Henriksdal. För resenärer från Fisksätra och Tippen blir det femminuterstrafik till Slussen under högtrafik och en turtäthet på tio minuter övrig tid.

8 5 Lidingöbanan Fortsatt avstängt, ersättningstrafiken fortsätter tills vidare. Nytt datum för trafikstart är inte beslutat. Fortsatt avstängt, ersättningstrafiken fortsätter tills vidare Nytt datum för trafikstart inte beslutat.

9 6 7 Tvärbanan 2015 genomförs en allmän teknisk upprustning av Tvärbanan mellan Alvik och Sickla udde. Bullerskärmar byggs mellan Årstafältet och Årstaberg. Stationerna Trekanten och Gröndal tillgänglighetsanpassas. På sträckan Alvik Solna station görs anpassningar av signalsystemet. Syfte: 2015 genomförs en allmän teknisk upprustning av Tvärbanan mellan Alvik och Sickla udde. Vi bygger bland annat bullerskärmar mellan Årstafältet och Årstaberg och tillgänglighetsanpassar stationerna Trekanten och Gröndal. Längs hela linjen görs anpassningar av signalsystemet. När: Solna station – Alvik ersätts av buss den 22 juni till mitten av augusti. Alvik-Gröndal ersätts av buss den 6 juli - 2 aug. Alvik – Gröndal trafikeras med 20-minuterstrafik av spårvagnen och ersättningsbussarna går hela vägen från Sickla udde till Gröndal för ett smidigt byte.

10 8 9 Roslagsbanan Syfte: För att öka kapaciteten i framtiden bygger vi om perronger och bangård samt utför bullerskyddsåtgärder vid Stockholms östra. Förberedande arbeten har redan börjat. Under avstängningen renoveras även järnvägsbron över Roslagsvägen. På Näsbyparkgrenen sker bullerskyddsåtgärder, säkerhetshöjande åtgärder och hinderdetektorer installeras vid befintliga plankorsningar. (Detektorerna stoppar tåget om en bil är instängd mellan bommarna.) När: 19 juni till den 8 november Tågtrafiken avstängd på sträckan Stockholms östra–Universitetet. Resenärerna hänvisas till T-bana och nya busslinje 50 till och från Universitetet. Tågtrafiken avstängd på sträckan Djursholms Ösby–Näsbypark. Linje 29 Stockholms östra–Näsbypark ersätts av T-bana på sträckan Tekniska Högskolan–Danderyds sjukhus och ersättningsbussar på sträckan Danderyds sjukhus–Näsbypark. Inga tåg stannar vid Stocksunds station. Resenärerna hänvisas till Mörby station eller ordinarie busshållplats intill stationen för vidare färd till T-bana Danderyds sjukhus eller Bergshamra. Ersättningsbuss 29B trafikerar sträckan Danderyds sjukhus – Näsbypark och följer järnvägslinjens sträckning. I högtrafik går ersättningsbuss 29X Danderyds sjukhus-Lahäll-Näsbypark. För att öka kapaciteten i framtiden bygger vi om Stockholms östra. Under avstängningen renoveras även järnvägsbron över Roslagsvägen. På Näsbyparkgrenen sker bullerskydds- och säkerhetshöjande åtgärder.

11 10 11 Tunnelbanan Röd linje: Förberedande arbeten inför bygget av Förbifarten gör att trafiken mellan Sätra och Skärholmen ersätts med buss 22 juni-5 augusti. Grön linje: Begränsad framkomlighet och reducerad trafik mellan Blackeberg-Hässelby strand i olika etapper 6 juli-16 augusti p g a plattformsbyten och spårarbeten. Röda linjen Syfte: Förberedande bergsförstärkande arbeten inför bygget av Förbifarten gör att trafiken mellan Sätra och Skärholmen stängs av i båda riktningarna. När: 22 juni – 5 augusti. Buss ersätter tunnelbanan på sträckan Sätra-Skärholmen i båda riktningarna. Förlängd restid med cirka 15 minuter. Gröna Linjen Syfte: Plattformsbyten och spårarbeten mellan Hässelby strand och Vällingby. När: Begränsad trafik mellan Blackeberg och Hässelby strand i olika etapper under perioden 6 juli-16 augusti enligt följande: den 6-12 juli tågbyte i Blackeberg den juli tågbyte i Vällingby, tågtrafiken Vällingby-Hässelby strand bedrivs med envagnståg (10-minuterstrafik) den 20 juli - 2 augusti tågbyte i Vällingby, tågtrafiken Vällingby-Hässelby strand bedrivs med 20-minuterstrafik den 3 – 16 augusti tågbyte i Vällingby, tågtrafiken Vällingby-Hässelby bedrivs med 15-minuterstrafik

12 Urval av projekt som innebär trafikstörningar 2015
Kristineberg E4 Rotebro Essingeleden/Gröndal Mälarbanan Årstabron Tumba - Tullinge Norra Länken 12 13 14 15 16 17 18

13 12 Kristineberg Syfte: Frigöra mark för framtida bebyggelse av Kristinebergshöjden, väster om Essingeleden. När: Arbeten pågår för anslutning av ny avfartsramp från den västra sidan som påverkar framkomligheten på Essingeleden genom omdisponering av körfältsbredder. Påfartsrampen från Lindhagensgatan upp på Essingeleden södergående trafik kommer att vara avstängd fram till projektet är avslutat. Trafikomläggningen kommer att vara kvar på Kjellgrensgatan, anslutningen mellan Lindhagensgatan och Essingeleden, fram till projektet är avslutat. Beräknat avslut hösten 2015. I samarbete med Stockholms stad bygger Trafikverket om trafikplats Kristineberg. Trafikplatsen kommer att ges en mindre ytkrävande utformning för att frigöra mark för framtida bebyggelse av Kristinebergshöjden.

14 13 E4 Rotebro Syfte: Broarna måste bytas ut på grund av ökad trafik och ökat slitage. I stort genomförs hela byggprojektet med bibehållen kapacitet på E4:an. Det görs genom ny teknik då en av broarna byggs i temporärt läge och skjuts sen på rätt plats. Brobytet är klart sommaren 2015. När: Pågår till och med juli Trafikpåverkan sker under en månads tid i juli. Under sommaren kommer den östra bron att skjutas i rätt läge. Då leds trafiken på E4 till den nya västra bron. Rotebro byter vi ut två stycken 325 meter långa broar. På broarna går E4 och under broarna passerar ca 600 tåg. En bro byggs permanent i ett temporärt läge som sedan skjuts till rätt plats. Under sommaren kommer den östra bron att skjutas i rätt läge.

15 Essingeleden/Gröndal
14 Essingeleden/Gröndal Syfte: Skydda Mälaren från smutsigt dagvatten. När: Byggstart är planerad till april Arbetet beräknas bli klart sommaren I arbetet påverkas rampen till Gröndal, dvs trafiken som kör i riktning mot Södertälje. I arbetet påverkas trafiken på rampen till Gröndal och trafiken som kör i riktning mot Södertälje på E4/E20. Ett körfält kommer att vara stängt v Avfartsrampen smalnas av vecka 22 – 27. Vi hänvisar till nästa avfart vid Liljeholmen och Aspudden. Gröndalsbron är den tionde och sista bron i arbetet med att skydda Mälaren från smutsigt dagvatten.

16 15 Mälarbanan Syfte: Två spår blir fyra på sträckan Tomteboda – Kallhäll. Pendeltågen separeras från övrig tågtrafik. Det ger tätare turer, bättre punktlighet och kortare restid. När: Avstängning sker: 18 april-31 maj - kl 22:30 på lördagen och kl 08:50 på söndagen. Övriga söndagsmorgnar kl 02:00-08:50. 27 juni - 3 augusti, 15 augusti - 17 augusti, 30 oktober - 2 november För tågresenärer innebär det att de får åka ersättningsbuss mellan olika stationer, beroende på om de åker pendeltåg eller fjärrtåg. Pendeltågen ersätts oftast med buss mellan Bålsta och Spånga. Fjärrtågen ersätts på andra sträckor. Vi hänvisar till SL och SJ för mer information om ersättningstrafik. Under vecka stänger vi även av i Tomteboda/Huvudsta och det innebär att ersättningstrafiken får ett annat mönster denna vecka. Järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll byggs ut för att det ska bli fler avgångar att välja på och lättare att komma fram i tid. Två spår blir fyra och nya pendeltågsstationer ersätter de befintliga i Kallhäll, Barkarby och Sundbyberg.

17 16 Årstabron Syfte: För att säkra tågtrafiken under brons resterande livslängd När: april – augusti 2015 (vecka 15 – 31). All järnvägstrafik till och från Stockholms central leds om till västra Årstabron under renoveringen. Årstabergs station är avstängd och resande till Årstaberg måste byta buss i Älvsjö, alternativt resa med tunnelbana till Gullmarsplan eller Liljeholmen och buss vidare därifrån. Trafikverket genomför sista etappen av renoveringen av gamla Årstabron för att säkra tågtrafiken under brons resterande livslängd. Arbeten kommer att genomföras under våren och sommaren 2015.

18 17 Tumba - Tullinge Trafikverket driver flera projekt i området. Vi genomför förbättringsåtgärder på väg 226 mellan Tumba och Tullinge och startar ombyggnad av bussterminalen i Tullinge vår/sommar 2015. Syfte: Trafikverket driver flera projekt i området. Vi genomför förbättringsåtgärder på väg 226 mellan Tumba och Tullinge och startar ombyggnad av bussterminalen i Tullinge vår/sommar 2015. När: Från vecka 26 påbörjas arbete med vattenskydd mot Tullinge vattentäkt samt tillgänglighetsanpassar busshållplatsen Hamrabron. Ett körfält stängs av för trafik under hela byggtiden som beräknas bli tre månader. Arbetet vid bussterminalen kommer att påverka trafiken på väg 226, vi vet inte när det sker utan det framgår när entreprenören är på plats.

19 18 Norra Länken I juni genomför Norra länken en trafikomläggning då trafik från Essingeleden släpps in i tunnlarna. Det innebär att trafik mot Värtan (E 20N) kommer att släppas in i Norra länken redan vid Norrtull. Syfte: Bidra till att lösa regionens trafikproblem, förbättra miljön i innerstaden och möjliggöra de nya stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden. När: I juni genomför Norra länken en trafikomläggning då trafik från Essingeleden släpps in i tunnlarna. Det innebär att trafik mot Värtan (E 20N) kommer att släppas in i Norra länken redan vid Norrtull. Fortfarande finns dock möjligheten att köra som tidigare på ytvägnätet bort till Roslagstull eller längre. Denna omläggningen blir endast en öppning och kommer inte att föregås av någon tunnelstängning. Sista etappen av tunnlarna kommer att färdigställas till våren 2016 då hela norrgående tunnlar, E4 + E 20, kommer öppnas för trafik. Närmare detaljer hur denna öppning ska göras får Trafikverket återkomma med under hösten/vintern 2015.

20 Urval av projekt som innebär trafikstörningar 2015
Kungsgatan-Kungsbron S:t Eriksgatan- Fleminggatan Sergels torg och utbyggnaden av Gallerian Ledningsarbeten vid Slussen Västberga Allé 19 20 21 22 23

21 Kungsgatan - Kungsbron
19 Kungsgatan - Kungsbron Syfte: Kungsbron mellan Vasagatan och Blekholmsterrassen har tidvis dålig framkomlighet för både buss och cykeltrafik. Bussar har ibland även svårt att nå Cityterminalen. Trafiksäkerheten behöver förbättras på sträckan, framför allt i korsningen Vasagatan-Kungsgatan. När: Byggstart våren 2015 och beräknat avslut 2015. Syftet med projektet är att förbättra framkomligheten för cykel och stombusstrafik. Åtgärderna kommer även att skapa högre trafiksäkerhet Cykelfältet mellan Blekholmsterrassen och Vasagatans pendlingsstråk förväntas medföra att restiden för cyklister kortas och trafiksäkerheten förbättras avsevärt. Ett tidsbegränsat busskörfält anläggs mellan Blekholmsterrassen och Vasagatan i riktning österut. Busskörfältet förväntas öka framkomligheten och förkorta restiden för stombusslinje 1. Två lastplatser och tre bussuppställningsplatser vid Kungsbron och en lastplats vid Kungsgatan 65 tas bort. Vidare flyttas två belysningsmaster. Körfältsmålningen på Vasagatan justeras också efter flytt av signalrefuger för att inrymma ett cykelfält i den norra tillfarten. Ett nytt signalprogram i korsningen Kungsgatan-Vasagatan tar bort en konfliktsituation och kommer att förbättra trafiksäkerheten för gående. Kungsbron mellan Vasagatan och Blekholmsterrassen har tidvis dålig framkomlighet för både buss och cykeltrafik. Trafiksäkerheten behöver förbättras på sträckan, framför allt i korsningen Vasagatan-Kungsgatan.

22 S:t Eriksgatan - Fleminggatan
20 S:t Eriksgatan - Fleminggatan Syfte: Korsningen och det närliggande området byggs om för att förbättra framkomligheten framförallt för stombusstrafiken och trafiksäkerheten för cyklisterna. När: Arbetet beräknas vara klart till sommaren 2015. Framkomligheten och säkerheten ska förbättras på Drottningholmsvägen, S:t Eriksgatan och i korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan. Alla vänstersvängar i korsningen kommer att tas bort för att förstärka säkerheten för oskyddade trafikanter och ge bättre förutsättningar för busstrafikens framkomlighet Cyklister får mer utrymme då fler cykelbanor och cykelfält anläggs. Genomgående cykelförbindelser skapas i nord- och sydgående riktning längs S:t Eriksgatan, vilket höjer både trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklisterna avsevärt Kollektivtrafiken får utökade busskörfält, bl.a. för stombusslinje 1 Biltrafikens framkomlighet försämras inte, men de som idag använder vänstersvängarna i korsningen måste köra andra vägar Korsningen och det närliggande området byggs om för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet. Bussframkomlighet och cyklisternas trafiksäkerhet prioriteras.

23 Sergels Torg (även Gallerian)
21 Sergels Torg (även Gallerian) Syfte: Sergels Torg och omgivande gator får en välförtjänt upprustning. Staden byter tätskiktet och förstärker konstruktionen. När: Renoveringsarbetena påbörjades 2012 och ska vara klara 2018 Renoveringsarbetena vid Sergels torg påbörjades 2012 och ska vara klara Staden förstärker konstruktionen i ett område på kvadratmeter. Där ingår bland annat Klarabergsgatan och Hamngatan. Samtidigt görs extra förstärkningar på de sträckor där spårvägen ska dras i framtiden. Oktober 2014 inleddes andra etappen av tätskiktsbytet. Det innebär begränsad framkomlighet runt Sergels Torg Den nya byggstarten innebär begränsad framkomlighet runt Sergels Torg. Ett körfält i vardera riktningen på Klarabergsgatan kommer att vara öppet. Det fortsatta arbetet med tätskiktsrenoveringen sträcker sig från Klarabergsviadukten vid Centralstationen till Regeringsgatan. Gallerian som är belägen i den kommersiella mittpunkten i Stockholms city kommer att byggas ut. AMF har börjat med utbyggnadsarbetet som kommer att påverka trafiken i cityområdet under året, bl.a. på Hamnsgatan, Regeringsgatan och Jakobsgatan. Gallerians utbyggnad påbörjades tidigare i år och beräknas pågår under 2-3 år. Ett arbete med Gallerians utbyggnad här nyligen påbörjats och kommer att pågå under några år. Trafik på Hamngatan, Regeringsgatan och Jakobsgatan kommer att påverkas. Sergels Torg och omgivande gator får en välförtjänt upprustning. Staden byter tätskiktet och förstärker konstruktionen Även utbyggnaden av Gallerian här nyligen påbörjats.

24 Slussen - ledningsarbeten
22 Slussen - ledningsarbeten Syfte: Under 2014 och 2015 lägger vi om alla ledningar som genomkorsar Slussenområdet. Staden kommer samtidigt att uppgradera gamla ledningar till dagens standard. När: Ledningsarbeten pågår under hela året Innan de stora arbetena startar behöver alla ledningar vid Slussen bytas ut. Under hela 2015 pågår ledningsomläggningar på Södermalmstorg, Stadsgårdsleden, i korsningen Hornsgatan/Götgatan och i Gamla stan På Skeppsbron är ett körfält är öppet i varje riktning för bil och buss förbi arbetsområdet. Gående och cyklister har egna gång- och cykelbanor. På Södermalmstorg pågår ledningsomläggningar vid Stockholms stadsmuseum. I samband med detta utförs även arkeologiska utgrävningar. När ledningsarbetet är slutfört byggs här nya hållplatser för stadsbussarna under byggtiden. Biltrafiken kan endast köra söderut via korsningen Hornsgatan/Götgatan. Bussar kan passera i båda riktningar. Gående och cyklister kan hela tiden ta sig fram, men framkomligheten kan ibland vara begränsad Körfältet i riktning söderut är stängt på Västra Slussgatan. För att komma fram till Södermalmstorg och Hornsgatan måste man åka via Skeppsbron Två körfält på Stadsgårdsleden vid Birkaterminalen är avstängda till och med våren 2015 Ledningsarbeten pågår under hela året. Slussens första byggetapp beräknas påbörjas under 2016. Under 2014 och 2015 lägger vi om alla ledningar som genomkorsar Slussenområdet. Staden kommer samtidigt att uppgradera gamla ledningar till dagens standard.

25 23 Västberga Allé Syfte: Till hösten påbörjas ett arbete med en ny bro över järnvägen vid Västberga Allé. Det kommer även att byggas en ny GC-bro över Åbyvägen. När: Bron över järnvägen stängs av för all trafik mellan september 2015 och påsk 2017. Bron byggdes 1961 och är i dåligt skick. Den nya bron över järnvägen kommer att breddas för gång- och cykeltrafiken. Den nya GC-banan blir 5 meter. För övrigt behålls samma gatu-utformning som idag, dvs. ett körfält per riktning. Projektet omfattar även en ny gång- och cykelbro över Åbyvägen med nya anslutningar. Under byggtiden kommer den södra kopplingen från Åbyvägen att stängas av. Det innebär att andra vägar måste hittas till och från Västbergaområdet. Till hösten påbörjas ett arbete med en ny bro över järnvägen vid Västberga Allé. Det kommer samtidigt att byggas en ny gång- och cykelbro över Åbyvägen. Arbetet beräknas vara klart till påsken 2017.

26 Urval av projekt som innebär trafikstörningar 2015
Frösundaleden och Enköpingsvägen Solnavägen Arenastaden 24 25 26

27 Frösundaleden och Enköpingsvägen
24 Frösundaleden och Enköpingsvägen Ombyggnad av sträckan Haga Norra-Kolonnvägen. Arbetet pågår under första halvåret 2015. Ombyggnad sker av korsningen vid Ritorp för anslutning av Kolonnvägen till Enköpingsvägen. Arbetet pågår under första halvåret 2015 Ombyggnad av sträckan Haga Norra-Kolonnvägen. Arbetet pågår under första halvåret 2015. Ombyggnad sker av korsningen vid Ritorp för anslutning av Kolonnvägen till Enköpingsvägen. Arbetet pågår under första halvåret 2015.

28 Solnavägen 25 Framkomligheten på Solnavägen påverkas under
Framkomligheten på Solnavägen påverkas under byggnationen av Nya Karolinska Solna. Framkomligheten på Solnavägen påverkas under byggnationen av Nya Karolinska Solna.

29 26 Arenastaden Byggnation pågår i området. Innebär ökad belastning eller störning på trafiknätet. Risk för köbildning vid evenemang på Friends Arena. Ny infrastruktur, i anslutning till Arenastaden, blir klar under sommaren Mall of Scandinavia öppnar under hösten 2015 Byggnation pågår i området. Innebär ökad belastning eller störning på trafiknätet. Risk för köbildning vid evenemang på Friends Arena. Ny infrastruktur, i anslutning till Arenastaden, blir klar under sommaren Mall of Scandinavia öppnar under hösten 2015


Ladda ner ppt "Trafikförbättrande åtgärder 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser