Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafikförbättrande åtgärder 2015 Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafikförbättrande åtgärder 2015 Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015."— Presentationens avskrift:

1 Trafikförbättrande åtgärder 2015 Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015

2 Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2015

3 Projekt med trafik- och resenärspåverkan 2015

4 Vad gör vi för att minska påverkan? Gemensam planering med resenärer i fokus Där det är möjligt planeras arbeten: nattetid (kl 22-05), t.ex. drift och underhåll lågtrafikperioder, t.ex. helgdagar, sommartid Där det är möjligt utförs arbeten i 2- eller 3-skift Information om störningar kommuniceras via många kanaler Kollektivtrafik och cykel prioriteras Infrastrukturen anpassas, t.ex. trafiksignaler Stränga krav ställs på trafikanordningsplaner … vissa störningar är oundvikliga!

5 Urval av projekt som innebär trafikstörningar 2015 Pendeltåg Saltsjöbanan Lidingöbanan Tvärbanan Roslagsbanan Tunnelbanan 1 4 5 6 810 9 11 2 3 7

6 Pendeltåg Arbete kommer att pågå på följande pendeltågssträckorna (båda riktningar): Stockholm C och Älvsjö, 6 april–2 augusti Västerhaninge och Nynäshamn, 22 juni–2 augusti Spånga och Bålsta, 27 juni–2 augusti 3 1 2

7 Saltsjöbanan Dubbelspårsutbyggnad vid bland annat Tattby och Fisksätra. Förberedande arbeten för införande av ATC, samt tillgänglighetsåtgärder på stationerna. 4

8 Lidingöbanan Fortsatt avstängt, ersättningstrafiken fortsätter tills vidare. Nytt datum för trafikstart är inte beslutat. 5

9 Tvärbanan 2015 genomförs en allmän teknisk upprustning av Tvärbanan mellan Alvik och Sickla udde. Bullerskärmar byggs mellan Årstafältet och Årstaberg. Stationerna Trekanten och Gröndal tillgänglighetsanpassas. På sträckan Alvik Solna station görs anpassningar av signalsystemet. 6 7

10 Roslagsbanan För att öka kapaciteten i framtiden bygger vi om Stockholms östra. Under avstängningen renoveras även järnvägsbron över Roslagsvägen. På Näsbyparkgrenen sker bullerskydds- och säkerhetshöjande åtgärder. 8 9

11 Tunnelbanan Röd linje: Förberedande arbeten inför bygget av Förbifarten gör att trafiken mellan Sätra och Skärholmen ersätts med buss 22 juni-5 augusti. Grön linje: Begränsad framkomlighet och reducerad trafik mellan Blackeberg-Hässelby strand i olika etapper 6 juli-16 augusti p g a plattformsbyten och spårarbeten. 10 11

12 Urval av projekt som innebär trafikstörningar 2015 Kristineberg E4 Rotebro Essingeleden/Gröndal Mälarbanan Årstabron Tumba - Tullinge Norra Länken 121314 15 161718

13 Kristineberg I samarbete med Stockholms stad bygger Trafikverket om trafikplats Kristineberg. Trafikplatsen kommer att ges en mindre ytkrävande utformning för att frigöra mark för framtida bebyggelse av Kristinebergshöjden. 12

14 E4 Rotebro Rotebro byter vi ut två stycken 325 meter långa broar. På broarna går E4 och under broarna passerar ca 600 tåg. En bro byggs permanent i ett temporärt läge som sedan skjuts till rätt plats. Under sommaren kommer den östra bron att skjutas i rätt läge. 13

15 Essingeleden/Gröndal Gröndalsbron är den tionde och sista bron i arbetet med att skydda Mälaren från smutsigt dagvatten. 14

16 Mälarbanan Järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll byggs ut för att det ska bli fler avgångar att välja på och lättare att komma fram i tid. Två spår blir fyra och nya pendeltågsstationer ersätter de befintliga i Kallhäll, Barkarby och Sundbyberg. 15

17 Årstabron Trafikverket genomför sista etappen av renoveringen av gamla Årstabron för att säkra tågtrafiken under brons resterande livslängd. Arbeten kommer att genomföras under våren och sommaren 2015. 16

18 Tumba - Tullinge Trafikverket driver flera projekt i området. Vi genomför förbättringsåtgärder på väg 226 mellan Tumba och Tullinge och startar ombyggnad av bussterminalen i Tullinge vår/sommar 2015. 17

19 Norra Länken I juni genomför Norra länken en trafikomläggning då trafik från Essingeleden släpps in i tunnlarna. Det innebär att trafik mot Värtan (E 20N) kommer att släppas in i Norra länken redan vid Norrtull. 18

20 Urval av projekt som innebär trafikstörningar 2015 Kungsgatan-Kungsbron S:t Eriksgatan- Fleminggatan Sergels torg och utbyggnaden av Gallerian Ledningsarbeten vid Slussen Västberga Allé 192021 22 23

21 Kungsgatan - Kungsbron Kungsbron mellan Vasagatan och Blekholmsterrassen har tidvis dålig framkomlighet för både buss och cykeltrafik. Trafiksäkerheten behöver förbättras på sträckan, framför allt i korsningen Vasagatan-Kungsgatan. 19

22 S:t Eriksgatan - Fleminggatan Korsningen och det närliggande området byggs om för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet. Bussframkomlighet och cyklisternas trafiksäkerhet prioriteras. 20

23 Sergels Torg (även Gallerian) Sergels Torg och omgivande gator får en välförtjänt upprustning. Staden byter tätskiktet och förstärker konstruktionen. Även utbyggnaden av Gallerian här nyligen påbörjats. 21

24 Slussen - ledningsarbeten Under 2014 och 2015 lägger vi om alla ledningar som genomkorsar Slussenområdet. Staden kommer samtidigt att uppgradera gamla ledningar till dagens standard. 22

25 Västberga Allé Till hösten påbörjas ett arbete med en ny bro över järnvägen vid Västberga Allé. Det kommer samtidigt att byggas en ny gång- och cykelbro över Åbyvägen. Arbetet beräknas vara klart till påsken 2017. 23

26 Urval av projekt som innebär trafikstörningar 2015 Frösundaleden och Enköpingsvägen Solnavägen Arenastaden 2425 26

27 Frösundaleden och Enköpingsvägen Ombyggnad av sträckan Haga Norra- Kolonnvägen. Arbetet pågår under första halvåret 2015. Ombyggnad sker av korsningen vid Ritorp för anslutning av Kolonnvägen till Enköpingsvägen. Arbetet pågår under första halvåret 2015 24

28 Solnavägen Framkomligheten på Solnavägen påverkas under byggnationen av Nya Karolinska Solna. 25

29 Arenastaden Byggnation pågår i området. Innebär ökad belastning eller störning på trafiknätet. Risk för köbildning vid evenemang på Friends Arena. Ny infrastruktur, i anslutning till Arenastaden, blir klar under sommaren 2015. Mall of Scandinavia öppnar under hösten 2015 26


Ladda ner ppt "Trafikförbättrande åtgärder 2015 Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser