Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Nya skolan” (förskoleklass och fritidshem)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Nya skolan” (förskoleklass och fritidshem)"— Presentationens avskrift:

1 F-6 skola, centralorten 2015-03-11

2 ”Nya skolan” (förskoleklass och fritidshem)
Rösparksskolan Mossens fritidshem ”Nya skolan” (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem)

3 Rösparksskolan - nuläge
Moduler vid Rösskogen: Skolsalar + grupprum m egen ingång, toaletter och kapprum Salar för slöjd, musik, bild, Expedition Skolhälsovård Befintlig gymnastiksal, matsal, kök, vaktmästeri ”Nya huset” – förskoleklass inklusive fritidshem Mossen – fritidshem Tellus (Nolby) - fritidshem

4 Centralorten – Åmåls kommun höstterminen 2015
Kristinebergskolan Ca 460 elever Rösparksskolan Ca 420 elever samt 230 elever i fritidshem Södra skolan Ca 290 elever samt 125 elever i fritidshem Karlbergsgymnasiet Ca 535 elever samt studerande på Vuxenutbildningen

5 Rösparksskolan – 2015-2016 Antal elever F-6 samt fritidshem 2015-03-11
Under nuvarande förutsättningar har Rösparksskolan plats för 21 klasser, det vill säga 3 klasser per årskurs. Varje klass kan ta emot max 25 elever med vissa undantag (elever i behov av särskilt stöd) .

6 Rösparksskolan 2014-2016 Antal elever - fritidshem
Ca 55 % av eleverna har fritidshemsplats. Under våren 2015 innebär det ca 220 barn fördelat på fem avdelningar. Personaltätheten är ca 20 barn / 100% tjänst

7 Södra skolan – 2015-2016 Antal elever F-6 samt fritidshem 2015-03-11
Södra skolan ansvarar för förberedelseverksamhet. Från och med vårterminen 2015 placeras de flesta eleverna på Rösparsskolan när de klassplaceras.

8 Södra skolan 2015-2016 Antal elever - fritidshem
Ca 55 % av eleverna har fritidshemsplats. Under våren 2015 ca 126 barn. Personaltätheten är ca 20 barn / 100% tjänst

9 Rösparksskolan – behov av lokaler
Utökat behov kan täckas genom moduler, som därmed anpassas till mer eller mindre antal elever Sal/rum Befintliga lokaler Behov Lärosalar 17 + Nya byggnaden 4 st 24-26 Kapprum 12 ? Grupprum 9 24-30 Mindre lärosal 4 6 Personalrum 2 Arbetsrum lärare 1 Fritidshemsavdelningar i ovanstående lokaler 5 NO-sal Hemkunskapssal Expeditioner 6-8 Konferensrum Vaktmästeri

10 Rösparksskolan – behov av lokaler, forts
Sal/rum Befintliga lokaler Behov Bibliotek 1 Filmsal Musiksal Slöjd 2 Gymnastiksal med 2 omklädningsrum

11 Rösparksskolan Renovering / om- och tillbyggnation Nybyggnation
En skola för Rösparksskolans upptagningsområde Alternativt En skola för alla F-6-elever i centralorten

12 Status byggnaden Provtagning i golv och väggar – borrning mm
Provtagning på installationer (lysrörsarmaturer etc) prov på damm Rivning av väggar/golv av ett klassrum för undersökning av material. Materialprover i övriga delar av lokalerna efter rivning av delar av väggar och golv.

13

14 Ombyggnation alt nybyggnation
Ombyggnation: Endast golvbjälklag saneras och byts ut ~ kr/m2 Endast sockel och betongstomme bibehålls ~ kr/m2 Befintlig yta exklusive ”nya skolan” ~ m m2 x kr = kr

15 Ny- och ombyggnadsprojekt, exempel:
Spekeröd skola, Stenungsund, 350 elever Ankarskolan, Varberg, 600 elever Hagaborgskolan, Karlstad, 250 elever Bärstadsskolan, Hammarö, 500 elever Råslättskolan, Jönköping Råtorps skolområde, Karlstad

16 Stenungsund

17 Varberg

18 Karlstad

19 Hammarö

20

21

22 Sammanfattning/frågeställningar
Ny- eller om- och tillbyggnation Trafiksituation/skolskjutsar Tillgänglighet Pedagogiska aspekter på lokalernas utformning Arbetsmiljö för elever och personal Arbetsrum lärare Gymnastiksal alternativt fullstor idrottshall med eller utan läktare inklusive moderna omklädnings/duschrum Anpassade lokaler för fritidshemsverksamhet Utemiljö - skolgård Regeringens satsning på skollokaler

23 Prognoser…..

24 Antal invånare per ålder – Åmåls kommun
Prognosen från Statisticon har reviderats utifrån aktuella uppgifter om folkbokförda (februari 2015)

25 Antal invånare per verksamhetsområde

26 Vad är gjort? Undersökning av befintlig byggnad vad gäller skador och dess omfattning. Kostnadsberäkning på renovering av befintlig byggnad. Framtagande av jämförelseobjekt för kostnadsberäkning vid nybyggnation. Enkel trafikutredning Teknik- och fritidsförvaltningen.

27 Vad händer nu? Redovisning av resultat från trafikutredning.
Hur stor skola ”sväljer” området vad gäller trafiksituationen? Är möjligt att ha en verksamhet med 800 personer i området. Beslut ombyggnation alt nybyggnation. Vid beslut om nybyggnation – en alt två skolor i centralorten? Campusområde Rösskogen/Kristineberg m badhus, ishall, uteytor och grundskola F-åk 9? Projektering, upphandling, genomförande Prioriterade områden är gymnastiksal, kök och matsal – AKUT! Gymnastiksal – anpassad för skolans verksamhet alternativt Idrottshall – anpassad för skolans verksamhet OCH idrottsföreningarnas behov

28 Tidsplan Målsättningen är att före årsskiftet 2015/2016 ska det tas ett beslut vad gäller grundskola i Åmåls kommun, centralorten utifrån följande alternativ Renovering/ombyggnation/tillbyggnation av Rösparksskolan Nybyggnation av Rösparksskolan Nybyggnation av EN F-6 skola i centralorten samt beslut om gymnastiksal eller idrottshall beslut om kök/matsal

29 Processplan – beslut angående Rösparksskolan
Politisk styrgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Referensgrupp bestående av fackliga företrädare och chefer Fackliga företrädare Rektorer Enheten Grundskola

30 Onsdag 11 mars kl 19.00 i Aulan på Karlberg INFORMATIONSMÖTE
Presentation av styrgrupp, Michael Karlsson Kommunstyrelsens ordförande Information kring nuläge Rösparksskolan, Catrin Eriksson, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen Presentation av processplan, Michael Karlsson Kommunstyrelsens ordförande Information om Synpunktsinlämning/hantering, Jan Andersson, kommunikatör Synpunkts/mingeltorg i samband med mötet; mottagare av synpunkter är politiker från styrgruppen samt representanter för referensgruppen Facebook E-postadress Vykort kan lämnas på Stadshuset, Norrtull, Biblioteket + grundskolor

31 Processplan Vecka 13 Synpunktsinlämning på Åmålsmässan – Vykort Vecka 15 Söndag 12 april stänger synpunktsinlämningen Vecka 16 Hantering/sammanställning av synpunkter, Jan Andersson Kommunikatör

32 Vecka 17 – 18 Styrgruppsmöte(n) Redovisning av synpunkter
Formulering av utredningsuppdrag inklusive konsekvensanalyser Rekrytering av diverse konsulter för utredningsuppdrag Vecka 19 Måndag 4 maj – möte med referensgrupp kl – 16.00, ansvarig Catrin Eriksson, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen Redovisning av utredningsuppdrag

33 Torsdag 7 maj kl 19.00 i Aulan på Karlberg INFORMATIONSMÖTE
Presentation av synpunkter Presentation av fortsatt tidsplan Presentation av uppdrag på utredning/utredningar till konsult/konsulter

34 Maj/Juni/Juli/Augusti – utredningsperiod September Vecka 36
September Vecka 36 Tisdag 1 september (09.00 – 16.00) – presentation av utredningsuppdrag för styrgrupp och referensgrupp. Vecka 36 – 39 Beredning av styrgruppen inför beslut

35 Tisdag 22 september kl 19.00 i Aulan på Karlberg
Presentation av utredning/utredningar för allmänhet/personal Vecka 40 Onsdag 30 september presentation av utredning/utredningar för KF

36 Beredning av styrgruppen inför beslut
Vecka 40 – 41 Beredning av styrgruppen inför beslut 22/10 utskick till Kommunstyrelsens arbetsutskott 23/10 MBL § 19 28/10 Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 3/11 MBL § 11 5/11 utskick till Kommunstyrelsen 11/11 Kommunstyrelsen sammanträder 18/11 utskick till Kommunfullmäktige

37 25 november 2015 Kommunfullmäktige
BESLUT tas om ombyggnation/tillbyggnation av Rösparksskolan F-6 alternativt nybyggnation av Rösparksskolan F-6 nybyggnation av EN F-6 skola i centralorten inklusive placering samt gymnastiksal eller idrottshall samt kök/matsal

38 Du kan lämna synpunkter på
Facebook E-post Du kan följa processen på


Ladda ner ppt "”Nya skolan” (förskoleklass och fritidshem)"

Liknande presentationer


Google-annonser