Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdval Rehab Förslag till beslut i Ägarutskottet Vårdval införs vid tidpunkt som anges när finansieringen fastställs Närhälsans rehab organiseras under.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdval Rehab Förslag till beslut i Ägarutskottet Vårdval införs vid tidpunkt som anges när finansieringen fastställs Närhälsans rehab organiseras under."— Presentationens avskrift:

1 Vårdval Rehab Förslag till beslut i Ägarutskottet Vårdval införs vid tidpunkt som anges när finansieringen fastställs Närhälsans rehab organiseras under primär- vårdsstyrelsen och ingår i vårdvalsverksamheten Avtal som HSN har med kommuner och privata vårdgivare ska anpassas/avslutas Principer fastställas för ersättning till Närhälsan för omställning (personal/lokaler). Kostnader för ev övertalig personal och tomställda lokaler täckas av centrala medel Närhälsan skall söka om etablering med alla befintliga enheter (ägardirektiv)

2 Ekonomisk sammanställning Utgångspunkter och antaganden för sammanställningen - helårseffekt - 20 % av taxesjukgymnasterna går in i vårdvalet (?) - Antalet besök ökar med 15 % år 1 (?), ytterligare 4 % år 2 (?) - Närhälsan minskar sin verksamhet med % (?) - Utvecklingen av hjälpmedelskostnaderna uppskattas inte här men förväntas öka bland annat p g a volymökningen - Avtal med privata och kommuner påverkar det ekonomiska utfallet vissa avslutas vid införandet och påverkar då inte uppskattade kostnader för vårdvalet eftersom volymer ingår i uppskattningen för vårdvalet - vissa fortsätter enligt avtal längst t o m 2015– kan då eventuellt reducera uppskattade volymer och kostnader för vårdvalet. Kostnaderna för dessa avtal belastar avtalsslutande HSN.

3 Sammanfattning År 2013År 1År 2 Rehab primärvårdVårdval mnkr Utanför vårdvalet:398 Engångskostnader65-90 Summa (avrundat) Tillkommer kostnader för HSN´s avtal


Ladda ner ppt "Vårdval Rehab Förslag till beslut i Ägarutskottet Vårdval införs vid tidpunkt som anges när finansieringen fastställs Närhälsans rehab organiseras under."

Liknande presentationer


Google-annonser