Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvartsdamm Lars Björkeström, Arbetsmiljörådgivare BI Väst Skövde 2015-04-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvartsdamm Lars Björkeström, Arbetsmiljörådgivare BI Väst Skövde 2015-04-10."— Presentationens avskrift:

1 Kvartsdamm Lars Björkeström, Arbetsmiljörådgivare BI Väst Skövde

2 Kvartsdamm Allmänt om damm Allmänt om och risker med kvartsdamm
Var finns kvartsdamm Hur skyddar du dig mot kvartsdamm Krav på arbetsgivaren

3 Damm Järn Aluminium Barium Talk Kalk PVC Mineralull Asbest Kvarts
Organiskt damm (ex. trädamm) Härdplastdamm Grafitdamm Bomullsdamm

4 Damm Partiklarnas storlek (ju mindre partiklar desto längre ner i lungorna når de (< 5µm)). Partiklarnas art (farligast är kvarts och asbest, se även upp med kol, kalk och aluminium). Mängden man utsätts för står i direkt proportion till skadorna som kan uppstå. Kan leda till silikos (stendammslunga), KOL samt olika typer av cancer.

5 Hur påverkar dammet ?

6 Fakta om kvarts Kvarts är ett mineral av kristallstruktur bestående av kiseldioxid, SiO2. Det ingår i bergarter som sandsten, kvartsit, flinta, granit, skiffer och gnejs.

7 Risker med kvarts (silikos)
Partiklarna (< 5µm) från kvartsdamm kan komma ned i lungblåsorna. Kroppen kan inte göra sig av med dem, de kapslas in i ärrvävnad. Sjukdomsbilden präglas av inflammation och ärrbildning i form av knutformade skador i lungvävnaden.

8 Risker med kvarts (silikos)
Man ser en ökning av bindvävnad, s.k. fibros. Lungorna blir stelare och utbytet av syrgas blir försvårat. Silikos utvecklas oftast efter en latenstid mellan 10 och 30 år och ger i första hand symptom i form av andfåddhet. Vid hög exponering kan symtomen komma snabbare. Om kvartshalten i dammet överstiger 50 procent är risken för silikos stor även vid liten exponering. Är kvartshalten under 10 procent behövs en långvarig exponering.

9 Risker med kvarts (silikos)
Svår silikos kan vara dödlig och innebär även en ökad risk för cancer (lunga, matstrupe, magsäck) och ökad känslighet för tuberkulos. Silikos går inte att bota, men sjukdomsförloppet kan stoppas om kvartsexponeringen upphör.

10 Dödlighet i silikos i Sverige

11 Falltid för kvartsdamm
100 mm sekunder 10 mm 2 minuter _______________________________________________________ mm 8 minuter mm 3,5 timmar 0,5 mm 14 timmar 0,1 mm timmar Tänk på att du inte kan se det farligaste dammet

12 Var finns kvartsdamm Brytning, krossning, sortering och malning av sten inom gruv- och stenindustrin. Betongarbete (slipning, borrning och bilning) inom byggnadsindustrin. Gjutning av kvartssand inom stålverk och gjuterier. Tillverkning och bearbetning av glas, porslin, keramik, tegel.

13 Var finns kvartsdamm Sopning av gator Sandblästring Emaljeringsarbeten Rivningsarbeten Dammande grusvägar Stenläggning

14 Hur skyddar du dig mot kvartsdamm
Det bästa sättet att förhindra silikos är att på arbetsplatsen identifiera aktiviteter som producerar kristallint kvartsdamm och sedan att eliminera eller kontrollera dammet. (PLANERA) Glaskulor kan ersätta kvartssand när man blästrar. (ARBETSMETOD)

15 Hur skyddar du dig mot kvartsdamm
Kan man inte ersätta kvarts med annat material så måste skyddsåtgärder vidtas i form av t.ex. vattenbesprutning dammbindande kemikalier (ex. kalciumklorid, magnesiumklorid) ventilationsåtgärder (t.ex. punktutsug) lämplig personlig skyddsutrustning (andningsmask halvmask med P3 filter) luftrenare isolerande manöverhytter med frisklufts tillförsel (UTRUSTNING)

16 Skydd & förebygg damm

17 Minimera dammet ! Plocka upp det grövsta dammet
Använd sedan en skyffel. OBS! Aldrig sopkvast Använd dammsugare till det fina dammet (använd inte för lång slang)

18 Hygien Tvätta händerna före måltider, toabesök samt före rökning och snusning Måltider och kaffe ska intas i de lokaler som är avsedda för detta Duscha efter jobbet Byt arbetskläder ofta och blanda dem inte med privata kläder Ordning och reda

19 Krav på arbetsgivaren Arbetsgivaren ska planera, så att exponeringen av kvartsdamm blir så låg som möjligt under hela arbetsprocessen (dock alltid under det hygieniska gränsvärdet) Antalet personer som kan exponeras för kvartshaltigt damm ska begränsas så långt som möjligt Arbetsgivaren är även skyldig att ordna läkarundersökningar för personal som utsätts för kvartsdamm över halva gränsvärdet

20 Krav på arbetsgivaren Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma risken för exponering för kvartshaltigt damm på arbetsstället innan ett arbete som innebär hantering av kvartshaltigt material påbörjas

21 Krav på arbetsgivaren Arbetsgivarens riskbedömning ska ligga till grund för valet av åtgärder som minskar risker för exponering. Åtgärderna ska leda till att exponeringen blir så låg som möjligt och att ingen på arbetsstället utsätts för halter av respirabelt kvartsdamm eller respirabelt kristobalitdamm över de hygieniska gränsvärdena. Åtgärder ska väljas i följande prioritetsordning: 1. Eliminera risken. 2. Begränsa risken. 3. Skydda arbetstagarna mot risken.


Ladda ner ppt "Kvartsdamm Lars Björkeström, Arbetsmiljörådgivare BI Väst Skövde 2015-04-10."

Liknande presentationer


Google-annonser