Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2014 Grant Thornton. All rights reserved Tydliga spelregler ger framgångsrikt ägarskifte! Frukostseminarium 150415 Annika Hall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2014 Grant Thornton. All rights reserved Tydliga spelregler ger framgångsrikt ägarskifte! Frukostseminarium 150415 Annika Hall."— Presentationens avskrift:

1 © 2014 Grant Thornton. All rights reserved Tydliga spelregler ger framgångsrikt ägarskifte! Frukostseminarium 150415 Annika Hall

2 2 © 2014 Grant Thornton. All rights reserved Ä Styrelse Vd ÄgareStyrelseVdOperativ SVd O Ägarskiften utmanar roller

3 3 © 2014 Grant Thornton. All rights reserved ÄgareStyrelseVdOperativ Ibland är utmaningen extra stor NNN N N N ?? ?

4 4 © 2014 Grant Thornton. All rights reserved Ägarskifte: Hantera ”rollspelet” Vilken roll var och när? Hur ska samspelet ske inom och mellan rollerna? ÄgareStyrelseVdOperativ Hur välja medlemmar? Vem blir ordförande? Vilket är ägarnas bidrag/ansvar? Vad vill ägarna? Hur välja vd? Vilket är vd:s uppdrag? Vilka är ägarnas operativa roller? Hur växla över uppdrag, nätverk…?

5 5 © 2014 Grant Thornton. All rights reserved Skapa tydlighet! Plan för ägarskiftet (också mental förberedelse) Hur mycket? När? Hur växla över? Ägardokument Ägardirektiv Aktieägaravtal/Ägarplan

6 6 © 2014 Grant Thornton. All rights reserved VärderingarMål Ägardirektiv Ägardirektiv: Tre huvudområden Vision Vad vill vi skapa? Vilken är vår önskade framtid? Vad behöver vi göra för att komma dit? Vad är viktigt på vägen? Även, exempelvis: Ägarnas operativa roller Ägarnas representation i styrelsen Riskaptit Restriktioner

7 7 © 2014 Grant Thornton. All rights reserved Tydlig vision viktigt ÄgareStyrelseVdOperativ Vart är vi på väg?

8 8 © 2014 Grant Thornton. All rights reserved Vet man vart man är på väg är det lättare att komma dit!

9 9 © 2014 Grant Thornton. All rights reserved Värderingar Hur når vi vision och mål? Kan även vara del av vision/mål! Värderingar = Strategiska ”hur” STARTSTART

10 10 © 2014 Grant Thornton. All rights reserved Ägare – med ägarvilja Vd/ledning - egna initiativ utifrån ägardirektiv Ägardirektiv/ägarpolicy Styrelse - aktiv Avrapportering Beslut, idéer och stödRapporter och förslag Ägardirektiv: Röd tråd i ägarstyrningen

11 11 © 2014 Grant Thornton. All rights reserved Nyttan med ägardirektivet Hjälpa stressade ägare att återfinna ägarperspektivet Skapa struktur för framgångsrik verksamhet genom tydlig riktning Grund för styrelsens sammansättning Leverera rätt bas för styrelsens strategiarbete Grund för val av (extern) vd Grund för vd-uppdraget Hjälpa dig som ägare att hålla isär dina olika roller sortera ägarfrågor, styrelsefrågor och operativa frågor Minska risken för ägarkonflikter

12 12 © 2014 Grant Thornton. All rights reserved Aktieägaravtal/Ägarplan (urval av innehåll) Ägarandelar Delägarnas operativa roller (och löner) Parternas förväntade arbetsinsats (andra förväntningar) Ägarkompetens Bemanning av styrelsen Beslut som ägarna måste vara överens om/kräver kvalificerad majoritet Utdelning Kapitaltillskott Firmateckning Aktieöverlåtelse - exit (hembud, förköp) Princip för värdering vid (olika typer av) exit Aktier som enskild egendom Var och hur tvist ska avgöras

13 13 © 2014 Grant Thornton. All rights reserved Att ta fram ägardokument: Process i flera steg Exempel Varje ägare reflekterar individuellt över ett antal frågor Varje ägare skriver ner svar på frågorna Analys och sammanställning av svaren #1 av ägardokumentet diskuteras (gemensamt möte) #1 justeras till #2 #2 diskuteras/beslutas (gemensamt möte) Ev. #3 Slutversionen av ägardokumenten skrivs under Levande dokument – ses över och uppdateras årligen/vid behov

14 14 © 2014 Grant Thornton. All rights reserved Aktiv ägarstyrning lägger grunden för ett framgångsrikt företag


Ladda ner ppt "© 2014 Grant Thornton. All rights reserved Tydliga spelregler ger framgångsrikt ägarskifte! Frukostseminarium 150415 Annika Hall."

Liknande presentationer


Google-annonser