Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tydliga spelregler ger framgångsrikt ägarskifte

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tydliga spelregler ger framgångsrikt ägarskifte"— Presentationens avskrift:

1 Tydliga spelregler ger framgångsrikt ägarskifte
Tydliga spelregler ger framgångsrikt ägarskifte! Frukostseminarium Annika Hall

2 Ägarskiften utmanar roller
Ägare Styrelse Vd Operativ O Styrelse S Vd Styrelse Vd Ä

3 Ibland är utmaningen extra stor
Ägare Styrelse Vd Operativ N N N ? ? ? N N N

4 Ägarskifte: Hantera ”rollspelet” Vilken roll var och när
Ägarskifte: Hantera ”rollspelet” Vilken roll var och när? Hur ska samspelet ske inom och mellan rollerna? Ägare Styrelse Vd Operativ Vilket är ägarnas bidrag/ansvar? Vad vill ägarna? Hur välja medlemmar? Vem blir ordförande? Hur välja vd? Vilket är vd:s uppdrag? Fråga kring de olika frågorna i bilden. Skillnad ägare – styrelse – vd? Vilka frågor är ägarfrågor? Styrelsefrågor? Operativa frågor? En sklijelinje är strategiska och operativa frågor. Hur vet man vad som är rena ägarfrågor – bestämmer ägarna – in i ägardirektivet. Skillnaden mot börsföretag – där finns ett mål – vinstmax – (som nu iof sig lite börjar ifrågasättas) och bolagsstyrning (corporate governance) har traditionellt enbart om omfattat styrelsenivån (agency theory, skydda aktieägarnas intresse från girig vd). Vilka är ägarnas operativa roller? Hur växla över uppdrag, nätverk…?

5 Skapa tydlighet! Plan för ägarskiftet (också mental förberedelse)
Hur mycket? När? Hur växla över? Ägardokument Ägardirektiv Aktieägaravtal/Ägarplan

6 Ägardirektiv: Tre huvudområden
Värderingar Mål Även, exempelvis: Ägarnas operativa roller Ägarnas representation i styrelsen Riskaptit Restriktioner Vad vill vi skapa? Vilken är vår önskade framtid? Vision Vad är viktigt på vägen? Ägardirektiv Mål kan t.ex. handla om Förändring i organisationen Arbete med kultur/värderingar Ägarform – vilken ägarform (AB, förening, stiftelse etc. är mest lämplig för att nå vår vision) Organisation Etc. Vad behöver vi göra för att komma dit?

7 Tydlig vision viktigt Vart är vi på väg? Ägare Styrelse Vd Operativ

8 Vet man vart man är på väg är det lättare att komma dit!

9 Värderingar Hur når vi vision och mål? Kan även vara del av vision/mål!
Värderingar = Strategiska ”hur” START Hur relaterar ni till detta? Något som är otänkbart för er – även om ni skulle tjäna pengar på det? Något ni skulle avstå en vinstökning för? Något ni skulle ta en merkostnad för?

10 Ägardirektiv: Röd tråd i ägarstyrningen
Ägare – med ägarvilja Vd/ledning - egna initiativ utifrån ägardirektiv Ägardirektiv/ägarpolicy Styrelse - aktiv Avrapportering Beslut, idéer och stöd Rapporter och förslag

11 Nyttan med ägardirektivet
Hjälpa stressade ägare att återfinna ägarperspektivet Skapa struktur för framgångsrik verksamhet genom tydlig riktning Grund för styrelsens sammansättning Leverera rätt bas för styrelsens strategiarbete Grund för val av (extern) vd Grund för vd-uppdraget Hjälpa dig som ägare att hålla isär dina olika roller sortera ägarfrågor, styrelsefrågor och operativa frågor Minska risken för ägarkonflikter

12 Aktieägaravtal/Ägarplan (urval av innehåll)
Ägarandelar Delägarnas operativa roller (och löner) Parternas förväntade arbetsinsats (andra förväntningar) Ägarkompetens Bemanning av styrelsen Beslut som ägarna måste vara överens om/kräver kvalificerad majoritet Utdelning Kapitaltillskott Firmateckning Aktieöverlåtelse - exit (hembud, förköp) Princip för värdering vid (olika typer av) exit Aktier som enskild egendom Var och hur tvist ska avgöras

13 Att ta fram ägardokument: Process i flera steg Exempel
Varje ägare reflekterar individuellt över ett antal frågor Varje ägare skriver ner svar på frågorna Analys och sammanställning av svaren #1 av ägardokumentet diskuteras (gemensamt möte) #1 justeras till #2 #2 diskuteras/beslutas (gemensamt möte) Ev. #3 Slutversionen av ägardokumenten skrivs under Levande dokument – ses över och uppdateras årligen/vid behov

14 Aktiv ägarstyrning lägger grunden för ett framgångsrikt företag


Ladda ner ppt "Tydliga spelregler ger framgångsrikt ägarskifte"

Liknande presentationer


Google-annonser