Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betydelsen av kompisar och öppna mötesplatser -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betydelsen av kompisar och öppna mötesplatser -"— Presentationens avskrift:

1 Betydelsen av kompisar och öppna mötesplatser -
- Identitetsbildning, social interaktion och skapande av mening.

2 Barns villkor för relationsskapandet
Var de bor Vilka föräldrar de har Hur familjebildningen ser ut Hur uppväxtvillkoren ser ut I vilken eller vilka institutioner de befinner sig i Vilka pedagoger de möter Vilka barn de möter

3 Identitetsbildning Vem är jag? Vem är du? Ålder, egenskaper, intressen
Självdefinierad, individuell identitet Brukar inte beskriva det så jag vet inte. Jag kan inte berätta hur jag uppfattar mig själv det blir dumt det får de ta andra ta reda på.

4 Identitetsbildning forts.
Genom dramat har jag lärt mig att inte vara så blyg, man blir vänlig, det har nog betydelse för hur man är. Litar på min omgivning. Ger mig inte när jag vet att jag har rätt. Tänker att det är möjligt!!!!!! Är schysst om de är det mot mig…

5 Relationsstrategier De satte sig bredvid…… De tog saker från den…..
De frågade om de fick vara med…. Konflikter som en naturlig del Gick därifrån och kom tillbaks…. Glömde bort det hela låtsades som om.. Bad om förlåtelse Maud Ihrskog Universitetslektor Högskolan Borås

6 Ansvar för relationen Beroende på konfliktens art visade barnen olika förmågor till lösningar. Strategier för att skapa relationer och att bevara dem. Litade på pedagogernas omdöme och hjälp om de inte lyckades själva. Pedagogerna hade lyckats nå målet att stödja barnens kamratrelationer. Maud Ihrskog Universitetslektor Högskolan Borås

7 Socialisering De jämnårigas betydelse i det moderna samhället
Det är tillsammans med andra barn som de identifierar sig Det är tillsammans med jämnåriga de socialiseras in i den kultur och det samhälle de lever i

8 Främja social gemenskap
Förmåga att reflektera och tolka Social kompetens måste läras i socialt likvärdiga sammanhang Kommunikativ kompetens lärs in bland jämnåriga Maud Ihrskog Universitetslektor Högskolan Borås

9 Barnperspektivet, ett generellt begrepp
I lagtext Myndighetstext Historisk forskning om barn där barn inte lämnar någon information (Halldén,2004)

10 Barns perspektiv Barns kultur Barns specifika värld
Se barnet som en aktiv skapande människa Barns röst kommer till uttryck genom vad de ser upplever och känner

11 Barns perspektiv Genom att lyssna på dem, få deras erfarenheter, bemöta dem och respekterade dem kan de bli några som blir tagna på allvar och som räknas med.

12 Social interaktion Lärandet sker genom perspektivkonflikt och genom perspektivbyte (Frønes,1994) Ett sådant lärande sker när det råder jämbördighet Yttre o inre likhet, lika nivå, likvärdig position Likvärdigheten skapar en nödvändighet för förhandling Likvärdigheten skapar spelrum för lärande

13 Pilotstudie om kamratrelationer
Studie i årskurs 6, 23 elever Samtal Teckningar Berättelser

14 Syfte Vilken betydelse har relationen till kompisar för barns identitetsbildning och socialisation? Vad innebär kompisrelationen för barns meningsskapande och informella lärprocesser?

15 I barnens perspektiv Skillnad på kompis, kamrat o vän.
Med en kompis delar man en närhet, ömsesidighet och en tillit. Det är någon man blir bekräftad av, ja t.o.m älskad. Kamrater är kollektivet, klasskamrater. Vän är lite längre ”bort” träffas ibland vid lov eller så.

16 Innebörden av kompisskapet
Må bra, känna sig behövd, känna sig älskade känna att man är någon och att man blir någon.

17 Fritidsgården Morris Ungdomarna bekräftar varandra
Visar glädjen i att ha någon Visar oro osäkerhet Personalen stärker ungdomarna genom att visa att de är delaktiga

18 Kompisrelationen Utgör därmed en kvalitativ skillnad
Därav räcker det inte att bara ha kamrater Därav räcker det inte att bara ha vänner Alla barn måste ha en kompis och vara en kompis

19 Organiserad fritid Barnens intresse styr till en viss gräns men de väljer aktiviteter efter andra barn eller syskon De slutar aktiviteten när den ”kompisen” slutar De skapar inga nya relationer under aktiviteten som består utanför till den fria tiden Maja ”om en går på fotbollen en dag och en annan gör något annat en annan dag, då blir det inte att man träffas på fritiden”.

20 Fria tiden Väljer ”kompis” Väljer sysselsättning
En viss skepsis från vuxna Pia säger ”alla kommer till skolgården och så är vi där och snackar det är en bra mötesplats, det är bara att gå dit så är alla där. Vi ses där hela året, inte i snöstorm bara”.

21 Skolan en arena för relationer
Arbetsformer Matsituationen Rasten Organisering

22 Brustna illusioner Att vilja men inte kunna skapa kompisrelationer
Att vilja och kunna skapa kompisrelationer Att kunna men inte vilja skapa kompisrelationer

23 I gruppen finns betyget
Att inte duga Att inte räknas med Att känna sig utanför Innebär att man marginaliseras i ett socialt sammanhang både till social kompetens och social status.

24 Vuxnas förhållningssätt
” de ser och hör men gör ingenting” ”skolan är inte organiserad så att det främjar kamratskapet ”jag tror att det är någon vuxen som också har varit utanför och då skulle väl den kunna berätta om hur det är och försöka att få dom att förstå. För om den vuxne vet och ändå inte bryr sig så är det ju som att den får skylla sig själv som blir utsatt.

25 Meningsfull fritid Kompisrelationen innebär emotionell trygghet, samhörighet och delaktighet vilket innebär ett meningsskapande…… Kompisrelationen innebär en identitetsutprovning utifrån ens självbild och den självkänsla det är att vara en kompis…

26 Kompisrelationen Är meningsskapande…
Utgör ett grundläggande behov för allmänmänskligt välbefinnande. ”när jag inte hade några kompisar trodde jag att det var något fel på mig och att jag skulle byta personlighet/../ men nu har jag lärt mig att jag inte behöver det, utan jag kan vara som jag vill vara, utan att jag känner att det är något fel på mig/../ det är ju bra”.

27 Meningsskapande i barns perspektiv
Det spelar mindre roll vad jag lär mig det viktiga är vem jag är med när jag kunskapar Det spelar mindre roll hur maten är, det viktiga är vem jag kan sitta tillsammans med när jag äter Det är inte så viktigt vad jag gör på rasten eller på min fritid, det viktigaste är att jag har någon att dela den med

28 Vilket innebär… Att kompisrelationen är en bärande relation som har avgörande betydelse för barns och ungdomars identitet, social interaktion och skapande av mening för en rik uppväxt.


Ladda ner ppt "Betydelsen av kompisar och öppna mötesplatser -"

Liknande presentationer


Google-annonser