Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Johan Öhman, Örebro universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Johan Öhman, Örebro universitet"— Presentationens avskrift:

1 Johan Öhman, Örebro universitet
Det svenska forskarnätverket: Utbildning & Hållbar Utveckling Johan Öhman, Örebro universitet

2 Skärningen mellan tre perspektiv :
Hållbar utveckling Utbildning Forskning

3 Om nätverket: Bildat i Halmstad 2000
Ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådet 2002–2004 och 2005–2007 Ca 35 aktiva deltagare under åren från 15 olika högskolor

4

5 Verksamhet: 2-3 seminarier varje år med behandling av avhandlingstexter, artikelutkast, officiella policydokument, etc. samt gästföreläsare Hemsida: Projektansökningar Läskurser för doktorander Möten med Danska och Brittiska nätverk

6 21 svenska möten (–2009)

7 Skrivarstuga i Bassalt, juni 2005

8 Tredje Swe-Dk-UK nätverksmötet
i Gillelje, september 2005

9 18 avhandlingar (3 lic)

10 Gemensam antologi (2004)

11 Gemensam antologi (2008)

12 Tendenser 2000–2009 Få avhandl ingar (1, 1995)
Policy skiljd från forsknin g Isolerad e forskar e Forskni ngen fragme nterad No- didaktik /miljöun dervisni ng Kunska p Många av- handlin gar (24 st) Sammanlänkade Samarbete Gemensamt fält ESD Även t ex värden/demokrati

13 Resultat/Framtid Ny nätverksansökan? Forskarskolan GRESD
Forskningsinstitutet IRESD Universitetsövergripande forskningsprojekt (Ex. ”Implementering av utbildning för hållbar utveckling” Öu, Lu, Uu, Su och Mdh) Swedish-Danish s.i. of EER


Ladda ner ppt "Johan Öhman, Örebro universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser