Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mikro eller Makro?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mikro eller Makro?."— Presentationens avskrift:

1 Mikro eller Makro?

2 Metod och analys Mikronivå
Makronivå Mikronivå En undersökning på strukturell nivå – handlar om att synliggöra strukturer i samhället Här använder man mestadels kvantitativa metoder – hur många barn från arbetarhem studerar vidare till universitet/högskola? Att utgå från ett större statistisk material ofta en enkät eller studera statistik från SCB (statistiska centralbyrån) Om du istället vill studera människors interaktion och förstå de som aktörer använder du kvalitativa metoder. Då är du nog mer intresserad av att ta reda på hur arbetarbarn upplever skolan? Då använder du metoder som observationer och intervjuer

3 Innehåll och Dispositon
Titelsida Innehållsförteckning Inledning (Bakgrund till arbetet, klassbegreppet/teoriredogörelse, din definition av klass, syfte, frågeställning) Intervju och annat material (din intervju, andra artiklar, statistik, annan information från dokumentärer, föreläsningar eller böcker) Analysera och diskutera levnadsberättelsen utifrån sociologisk teori (analysera och värdera begreppen, materialet och koppla ihop dina tankar med det du hittat i din forskning, du har skrivit om flera olika definitioner av klass och det blir intressanta att jämföra din egen definition med det material du hittat – men sedan kan du också diskutera hur analysen ändras beroende på vems klassdefinition som används) Sammanfattning och avslutning: Sammanfatta vad du kommit fram till med utgångspunkt i ditt syfte och frågeställningar Referenser

4 Vad krävs för A? eleven använder med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.

5 Att göra en sociologisk analys av en livsberättelse
Vad säger en människas liv om samhället?

6 Mikro och Makro Aktör Struktur Individens föräldrars yrken
Levnadsberättelsen Skola Arbetsliv Familj Livsstil och levnadsförhållanden Klassificeras enligt olika socioekonomiska index Historia Ekonomiska och politiska förändringar Urbanisering, förändringar på arbetsmarknaden Välfärd, Konflikter/krig Ekonomiska kriser

7 Ha ett kritiskt perspektiv
Sociologisk analys Tematisera Empirin Förförståelse Ställ frågor till ditt material Gör det självklara främmande Testa olika perspektiv Kontrastering – vad är inte… Komplettera empirin Pröva empirin mot teorier och begrepp Underbygg med statistik Andra exempel (från tidningar) som kan komplettera Var reflekterande Reflektera utifrån erfarenheter, andra studier och dokumentärer Ha ett kritiskt perspektiv Belysa maktförhållanden, svårigheter och orättvisor Var självkritisk Pröva dina slutsatser

8 Tematisera empirin ( berättelsen)
Ställ frågor till materialet (berättelsen)? Hitta nya perspektiv att göra sig främmande för det självklara , göt främmande begripligt testa olika nivåer som aktör vs struktur, då och nu, kaos vs ordning, normalt vs avvikande Betrakta allt som symboler för olika sociala och kulturella koder – som exempelvis stereotyper/fördomar

9 Hitta citat som betyder något

10 Citat – empiriska exempel
”asch, dom var ju bara jobba, jobba, jobba. Jobbade man fick man kvarsittning. (…) Jaha, trevligt det här var, inte alls eller så, man kände liksom att man inte hörde hemma liksom. Jag har aldrig fått chansen att slippa skolan (…) Och kom jag inte till skolan kom skolan och hämtade mig.” Camilla 17år (D-uppsats 2002, Johan Larsson)

11 Citat – empiriska exempel
”Ja, det kommer någon som rispat sig. Ja, du får gå in och tvätta dig, du kan inte springa runt här och vara blodig. Så ska man försöka så långt det är möjligt att nonchalera det självdestruktiva. Vill du något ska du prata och inte hålla på att skära dig och visa upp det. Du ska berätta vad som är fel istället” Makt, motstånd och tillit (2000)

12 Empiriskt exempel: Av en plats
”Jag kan i princip säga att detta här är ju slutstationen. Många har gått från barnpsyk, ungdomshem, vuxenpsyk, och ingenting fungerar. Man får ha detta i åtanke att de tjejer vi får hit, att de ofta har fått 10chanser innan, psykologer, barnpsyk och uppåt” Regionpsykiatriska kliniken 1999

13 Koppling till begrepp och teori
Detta går att förstå utifrån Emersons (1981) begrepp ”last resort”. Det är en samhällelig åtgärd som egentligen inte är önskvärd, men som tas till när det saknas alternativ. Det är en åtgärd då man i första hand försöker lösa den intagnes problem; utan istället ge denne en ”normaliserande bot” i institutionell regi” (Emerson,1981).

14 Kontrastering – vad är inte ? Vad skiljer och förenar dem?

15 Exempel ur ”en klass för sig” av Fanny Ambjörnsson
Sp-tjejer om BF BF-tjejer om Sp ”Vill du veta vad folk egentligen tycker? …BF är såna som har savannbyxor där stringtrosorna syns igenom, värsta råsminkningen. Tjaba, så försöker de vara coola. De har inte samma trygghet hemifrån och därför får de attityd” Karin SP ”Tjejerna i Natur och Samhälls är finare kan man säga. De går liksom med sina små dräkter i skolan. De är lite fina i kanten, lite mer strikta. De sitter typ inte i korridoren och skriker ”bajskorv”, utan kanske fint på caféer istället. Släpper typ inte loss. De kanske tar ett ”ett glas viiin med lite vatten till” Jenny BF

16 Komplettera ert material med statistik, teori och andra exempel
Alltså fördjupa och analysera Komplettera med statistik eller fakta som fördjupa Ta upp olika teorier kring etnicitet, klass och genus utifrån er berättelse

17 Ha ett kritiskt perspektiv?
Var självkritiska, ifrågasätt era metoder och slutsatser Var samhällskritisk: Belysa maktförhållanden, diskriminering och orättvisor Pröva era slutsatser

18 Gör du detta så, har du troligen levt upp till dessa krav
eleven använder med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.


Ladda ner ppt "Mikro eller Makro?."

Liknande presentationer


Google-annonser