Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Institutionen för språk och litteraturer HSTTKR Ämne2010200920102009 Afrikanska225953 Arabiska40321177847 Engelska360380102569831 Franska210 63005764 Grekiska710411322.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Institutionen för språk och litteraturer HSTTKR Ämne2010200920102009 Afrikanska225953 Arabiska40321177847 Engelska360380102569831 Franska210 63005764 Grekiska710411322."— Presentationens avskrift:

1 Institutionen för språk och litteraturer HSTTKR Ämne2010200920102009 Afrikanska225953 Arabiska40321177847 Engelska360380102569831 Franska210 63005764 Grekiska710411322 Hebreiska3025821644 Italienska9010026412464 Japanska12010038883253 Kinesiska504017661369 Latin35 966893 Slaviska123 43673370 Spanska170 51744647 Tyska/ nederländska155 47714477 Summa139213804253837940 Ökning124598 Lärarutbildningen129111 Ökning18 BUDGET 2010 UPPDRAG

2 Institutionen för språk och litteraturer Institutionskonferens Lökeberg 22-23 oktober 2009 1. MÖTES- OCH ORGANISATIONSSTRUKTUR 2. ROLLBESKRIVNING 3. ARBETSTIDSFÖRDELNING 1. GRUNDUTBILDNINGEN 2. AVANCERAD NIVÅ 3. FORSKARNIVÅ Lökebergskonferensen 22-23 oktober 2009 STRATEGISKA PLANEN

3 Institutionen för språk och litteraturer Institutionskonferens Lökeberg 22-23 oktober 2009 1. ORGANISATIONS- OCH MÖTESSTRUKTUR

4 Institutionen för språk och litteraturer Institutionskonferens Lökeberg 22-23 oktober 2009 Uppdatera ”vem gör vad” Lägga till ”vem beslutar vad” Beslutslogg från IS läggs på hemsidan Kalendarium över gemensamma möten eller externa möten där institutionen representeras Korgar utanför rummen för post mellan kollegor ÅTGÄRDER

5 Institutionen för språk och litteraturer Institutionskonferens Lökeberg 22-23 oktober 2009 2. ROLLBESKRIVNING prefekt viceprefekt l ä rare forskare studierektor ä mnessamordnare studiev ä gledare kurskoordinator utbildningsadministrat ö r

6 Institutionen för språk och litteraturer Institutionskonferens Lökeberg 22-23 oktober 2009 2. ROLLBESKRIVNINGAR Bakgrund: kartläggning Deskriptivt - preskriptivt Å tg ä rder: Pågående arbete med ämnessamordnarna Prioritering av uppgifterna Klargörande av dokumentens status Roll - individ

7 Institutionen för språk och litteraturer Institutionskonferens Lökeberg 22-23 oktober 2009 3. ARBETSTIDSFÖRDELNING Bra att arbetsuppgifter synligg ö rs, men tidsber ä kningen sv å r - Tiden f ö r uppsatshandledning sn å lt tilltagen - Tiden f ö r ä mnessamordnare r ä cker inte till - Studentkontakt och e-mail tar en massa tid - F ö r lite tid f ö r kursutveckling - F ö rst å r inte r ä ttningsfaktorn

8 Institutionen för språk och litteraturer Institutionskonferens Lökeberg 22-23 oktober 2009 Se ö ver och f ö rtydliga f ö rdelningsnyckeln  Mer tid f ö r uppsatshandledning  Mer tid f ö r kursutveckling  Mer tid f ö r studentkontakt  ÅTGÄRDER Se ö ver ä mnessamordnarstrukturen Ge mer utrymme f ö r strategiska satsningar i ett ä mne Forskningstid schemal ä ggs sammanh ä ngande Regler f ö r doktoranders undervisning Konsekvensanalys nya arbetstidsf ö rdelningen

9 Institutionen för språk och litteraturer Institutionskonferens Lökeberg 22-23 oktober 2009 1. GRUNDUTBILDNING ä mnesbredd ett strategiskt m å l spr å klig och kulturell kompetens utbildning i och om spr å k kunskap om spr å kets betydelse forskningsanknytning i utbildningen samverkan med omv ä rlden anv ä ndbarhet / anst ä llningsbarhet ä mnes ö vergripande kurser och seminarier skalprogram med flexibilitet i valen

10 Institutionen för språk och litteraturer Institutionskonferens Lökeberg 22-23 oktober 2009 ta upp egen och andras forskning i grundkurs professorer undervisar på grundnivå gemensamma moment ges ämnesövergripande utforma skalprogram på grund- och avancerad nivå tätare kontakt med näringsliv och gymnasieskolor arbeta vidare med alumnverksamhet gemensamma kursvärderingar ÅTGÄRDER

11 Institutionen för språk och litteraturer Institutionskonferens Lökeberg 22-23 oktober 2009 2. UTBILDNING PÅ AVANCERAD NIVÅ 3. FORSKARNIVÅ SAMT FORSKNING Många bra idéer men blygsamma resurser Språk på avancerad nivå som grund för all utbildning med fokus på ’världen’ (internationellt perspektiv) Kulturprogram utan fokus på språkfärdighet Mångfald en styrka: ”Spetsa bredden” AN som rekryteringsbas för blivande forskare dock kvar! Knyta samman utbutbildning AN, FN och forskning - starka miljöer - god forskningsmiljö för doktorander (FA) och potentiella doktorander (MA) Fakultetsanslag som gemensam finansieringsgrund för forskning och utbildning på de högre nivåerna

12 Institutionen för språk och litteraturer Institutionskonferens Lökeberg 22-23 oktober 2009 FORSKNINGSDAG internt SPL: ” P å spaning efter profiler ” Torsdagen den 28 januari Anm ä lan till Ken senast 8/1 DOKTORANDDAG (februari)

13 Institutionen för språk och litteraturer Institutionskonferens Lökeberg 22-23 oktober 2009 Forskningsdag v. 8 (prel. 19/2) Nya forskningsprojekt vid SPL presenteras: Antoaneta Granberg. Digitaliserade beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och ä ldre tryckta b ö cker vid svenska bibliotek och arkiv. (RJ) Maria Plaza. Gott och ont. Bilder av den litter ä ra utformningen av moral hos Caesar och Sallustius (VR) Marcus Nordlund. Shakespeares sidorepliker: en systematisk studie av ett dramatiskt redskap. (VR) Mikael Johansson. Regler ä r till att f ö ljas - Retorik och spr å k i Libanios deklamationer 17-23 (VR)

14 Institutionen för språk och litteraturer Institutionskonferens Lökeberg 22-23 oktober 2009 Red 10 Research evaluation for development Utv ä rdering av forskning vid GU med 21 paneler (internationella sakkunniga) varav 3 i humaniora och en s ä rskild f ö r SPL Processplanering december 2009 Sj ä lvv ä rdering februari-april 2010 Utskick sakkunniga maj 2010 Platsbes ö k sakkunniga november 2010 Rapport klar 2011

15 Institutionen för språk och litteraturer Institutionskonferens Lökeberg 22-23 oktober 2009 STRATEGISKA PLANEN


Ladda ner ppt "Institutionen för språk och litteraturer HSTTKR Ämne2010200920102009 Afrikanska225953 Arabiska40321177847 Engelska360380102569831 Franska210 63005764 Grekiska710411322."

Liknande presentationer


Google-annonser