Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöhandlingsprogram

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöhandlingsprogram"— Presentationens avskrift:

1 Miljöhandlingsprogram
- För Norrbotten Projektkoordinator: Abbe Sahli

2 Miljömålssystemet Miljömålsstrukturen består av tre nivåer:
Generationsmålet 16 miljökvalitetsmål 14 Etappmål

3 Generationsmålet ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

4 Miljöhandlingsprogram
Länsstyrelsen kommer i bred samverkan med länets aktörer ta fram ett regionalt åtgärdsprogram, ett miljöhandlingsprogram för Norrbotten. Ett miljöhandlingsprogram som ska innehålla relevanta, konkreta och tydliga åtgärder som ska bidra till att nå miljömålen i Norrbotten.

5 Projektorganisation

6 Projekttidsplan

7 Tematiska fokusgrupper
Fokusgrupp 1: Handel, inköp och miljöledning Inriktning mot organisationers rutiner Fokusgrupp 2: Avfall, naturresurser och industri Inriktning mot minskade miljöpåverkan Fokusgrupp 3: Fysisk planering och transporter Inriktning mot planering Fokusgrupp 4: Natur-, kulturmiljö och friluftsliv Inriktning mot bevarande och restaurering

8 Fokusgrupperna Två till tre fysiska möten Projektwebb Delansvariga
Uppföljning Inbjudan kommer att skickas ut inom kort

9 Kontaktuppgifter Abbe Sahli Länsstyrelsen i Norrbottens län Miljöanalysenheten Luleå Telefon: Mobil: Fax: E-post:

10 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Miljöhandlingsprogram"

Liknande presentationer


Google-annonser