Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssökning Kulturgeografi A/Ekonomisk och politisk geografi 100224 Magnus Olsson, Umeå UB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssökning Kulturgeografi A/Ekonomisk och politisk geografi 100224 Magnus Olsson, Umeå UB"— Presentationens avskrift:

1 Informationssökning Kulturgeografi A/Ekonomisk och politisk geografi 100224 Magnus Olsson, Umeå UB magnus.olsson@ub.umu.se http://www.ub.umu.se/tjanste/maol/ Tel. 786 91 81

2 Under moment 2 ska ni samla in/sammanställa information till 2 PM Svenskt näringsliv i ett internationellt perspektiv Makten över rummet Källor: Internet Artiklar Böcker

3 Några riktlinjer för källkritik Vem är författaren? Ämne och synvinkel Syfte och målgrupp Aktualitet Upplaga Utgivare Referenser

4 Internetkällor (exempel) SCB.se Regionfakta.com Branschorganisationer Tillväxtverket.se Vinnova.se

5 Referera till webbsidor… I löpande text exempelvis: (Regionfakta, Internet, 2010-02-22) I referenslistan: Regionfakta; Antal arbetsställen år 2009 efter region och näringsgren SNI 2007. Västerbottens län. http://regionfakta.com/dynamiskPresentation.aspx?i d=1600 (2010-02-22) http://regionfakta.com/dynamiskPresentation.aspx?i d=1600

6 Album I album söker Du efter böcker

7 Hur hittar jag svenska artiklar? Artikelsök Huvudsakligen populärvetenskapliga artiklar från dags- och fackpress, ej vetenskapliga artiklar! För åtkomst till våra databaser hemifrån läs infon här: http://www.ub.umu.se/infosok/hemifr.htm http://www.ub.umu.se/infosok/hemifr.htm

8 Artikelsök Förtecknar över 550 svenska dagstidningar och ett 15-tal dagstidningar 1979- Mycket populärvetenskapliga tidskrifter

9 Välj databas antingen alfabetiskt eller efter ämne!

10 Klicka här för att gå vidare!

11 Hur hittar jag vetenskapliga artiklar? Utländska databaser ex. Academic search elite Googlescholar

12 Klicka här för Peer- reviewed artiklar

13 Google scholar lanserades nov 2004 av Google listar akademiskt material på Internet OBS allt material i GS inte vetenskapligt! Var källkritisk! Testa advanced search! Använd engelska sökord!

14


Ladda ner ppt "Informationssökning Kulturgeografi A/Ekonomisk och politisk geografi 100224 Magnus Olsson, Umeå UB"

Liknande presentationer


Google-annonser