Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Detaljbudget 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Detaljbudget 2015."— Presentationens avskrift:

1 Detaljbudget 2015

2 Innehåll Syfte Sammanfattning Resultaträkning Prestationer
Investeringar

3 Syftet med detaljbudget
Information om den slutliga fördelningen av medel 2015 till nämnder och styrelser Hur nämnder och styrelser disponerar sin budget En konsolidering av ekonomi och prestationer Belysa utmaningar som nämnder och styrelser tar upp i sina respektive budgetar

4 Bedömning ingången av 2015 Resultatet (utfall 2014) bättre än budgeterat Verksamheternas ekonomi är med några undantag stabila Olika obalanser på de olika akutsjukhusen ekonomiska underskott låg tillgänglighet och överbeläggningar Stort eget kapital och god likviditet

5 Detaljbudget 2015 sammanfattning
Beslutad budget i november mnkr RUN eget kapital beslut mnkr Folktandvården eget kapital mnkr Diverse resultatposter mnkr Obeskattade reserver mnkr Budgeterat resultat mnkr Förslag ianspråktagande eget kapital mnkr Nytt budgeterat resultat mnkr

6 Detaljbudget 2015 sammanfattning
Tillskott skapar förutsättningar för balans hos akutsjukhusen Förslag på sammanhållet närsjukvårdssystem med specialistsjukvårds- och dagkirurgiska centrum i Göteborg Vårdval rehab förväntas ha högre kostnadsnivå än HSNs och Närhälsans budget. Ersättningsnivåer ses över Kompetensförsörjningsarbete med utbildningssatsningar och yrkesintroduktion. Prioriterade grupper och jämställda löner Förenklat betalnings- och biljettsystem samt revidering av trafikförsörjningsprogrammet

7 Resultaträkning RESULTATSAMMANSTÄLLNING (mnkr) Utfall 2013 Förändr %
Förändr % Bu 2015 / Utfall 2014 Budget 2015 Skatteintäkter, komm.ek. utjämning och generella statsbidrag 41 871 42 515 45 426 6,8% Specialdestinerade statsbidrag 1 864 2 005 1 826 -8,9% Patientavgifter 1 381 1 397 1 688 20,8% Såld vård 1 439 1 515 1 250 -17,5% Biljettintäkter 2 859 3 019 3 281 8,7% Övriga intäkter 3 544 3 234 3 421 5,8% Summa intäkter 52 957 53 685 56 892 6,0% Personalkostnader totalt 3,0% Bemanningsföretag -495 -513 Köpt vård -3 580 -3 681 -3 671 -0,3% Läkemedelskostnader -4 264 -4 247 -4 483 5,6% Material och varor -3 179 -3 298 -3 204 -2,9% Trafikkostnader -5 800 -6 043 -6 407 Avskrivningar och nedskrivningar -1 728 -1 891 -2 017 6,7% Övriga kostnader -8 339 -7 099 -9 054 27,5% Summa kostnader 5,4% ÅRETS RESULTAT -301 -175 141

8 Resultaträkning (intäkter)
RESULTATSAMMANSTÄLLNING (mnkr) Utfall 2013 Förändr % Bu 2015 / Utfall 2014 Budget 2015 Skatteintäkter, komm.ek. utjämning och generella statsbidrag 41 871 42 515 45 426 6,8% Specialdestinerade statsbidrag 1 864 2 005 1 826 -8,9% Patientavgifter 1 381 1 397 1 688 20,8% Såld vård 1 439 1 515 1 250 -17,5% Biljettintäkter 2 859 3 019 3 281 8,7% Övriga intäkter 3 544 3 234 3 421 5,8% Summa intäkter 52 957 53 685 56 892 6,0% Personalkostnader totalt 3,0% Bemanningsföretag -495 -513 Köpt vård -3 580 -3 681 -3 671 -0,3% Läkemedelskostnader -4 264 -4 247 -4 483 5,6% Material och varor -3 179 -3 298 -3 204 -2,9% Trafikkostnader -5 800 -6 043 -6 407 Avskrivningar och nedskrivningar -1 728 -1 891 -2 017 6,7% Övriga kostnader -8 339 -7 099 -9 054 27,5% Summa kostnader 5,4% ÅRETS RESULTAT -301 -175 141 Skatteintäkter: SKL prognos okt 2014 Ökade skatteintäkter +6,8% jämfört med utfall 2014 Skattehöjningen motsvarande 3,1% Stark utveckling av skatteunderlaget, främst drivet av sysselsättning SKL prognos feb 2015 Minskade skatteintäkter om 207 mnkr, drivet främst av lägre arbetade timmar LPIK 2,4% jämfört med 2,7%, minskar kostnader om 108 mnkr Nettoeffekt 2015: mnkr

9 Resultaträkning (intäkter)
RESULTATSAMMANSTÄLLNING (mnkr) Utfall 2013 Förändr % Bu 2015 / Utfall 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Skatteintäkter, komm.ek. utjämning och generella statsbidrag 41 871 42 515 45 426 6,8% Specialdestinerade statsbidrag 1 864 2 005 1 826 -8,9% Patientavgifter 1 381 1 397 1 688 20,8% Såld vård 1 439 1 515 1 250 -17,5% Biljettintäkter 2 859 3 019 3 281 8,7% Övriga intäkter 3 544 3 234 3 421 5,8% Summa intäkter 52 957 53 685 56 892 6,0% Personalkostnader totalt 3,0% Bemanningsföretag -495 -513 Köpt vård -3 580 -3 681 -3 671 -0,3% Läkemedelskostnader -4 264 -4 247 -4 483 5,6% Material och varor -3 179 -3 298 -3 204 -2,9% Trafikkostnader -5 800 -6 043 -6 407 Avskrivningar och nedskrivningar -1 728 -1 891 -2 017 6,7% Övriga kostnader -8 339 -7 099 -9 054 27,5% Summa kostnader 5,4% ÅRETS RESULTAT -301 -175 141 Specialdestinerade statsbidrag Minskar med 180 mnkr (-8,9%) jämfört med utfall 2014 Bidrag för patientsäkerhet försvinner 2015 Kö-miljarden budgeteras till 100 mnkr (från tidigare 150 mnkr)

10 Resultaträkning (intäkter)
RESULTATSAMMANSTÄLLNING (mnkr) Utfall 2013 Förändr % Bu 2015 / Utfall 2014 Budget 2015 Skatteintäkter, komm.ek. utjämning och generella statsbidrag 41 871 42 515 45 426 6,8% Specialdestinerade statsbidrag 1 864 2 005 1 826 -8,9% Patientavgifter 1 381 1 397 1 688 20,8% Såld vård 1 439 1 515 1 250 -17,5% Biljettintäkter 2 859 3 019 3 281 8,7% Övriga intäkter 3 544 3 234 3 421 5,8% Summa intäkter 52 957 53 685 56 892 6,0% Personalkostnader totalt 3,0% Bemanningsföretag -495 -513 Köpt vård -3 580 -3 681 -3 671 -0,3% Läkemedelskostnader -4 264 -4 247 -4 483 5,6% Material och varor -3 179 -3 298 -3 204 -2,9% Trafikkostnader -5 800 -6 043 -6 407 Avskrivningar och nedskrivningar -1 728 -1 891 -2 017 6,7% Övriga kostnader -8 339 -7 099 -9 054 27,5% Summa kostnader 5,4% ÅRETS RESULTAT -301 -175 141 Patientavgifter Ökning med 291 mnkr (+21%) jämfört med utfall 2014 Delvis orsakat av att FTV höjer taxorna Främst orsakat av budgetering på patientintäkt istället för såld tandvård

11 Resultaträkning (intäkter)
RESULTATSAMMANSTÄLLNING (mnkr) Utfall 2013 Förändr % Bu 2015 / Utfall 2014 Budget 2015 Skatteintäkter, komm.ek. utjämning och generella statsbidrag 41 871 42 515 45 426 6,8% Specialdestinerade statsbidrag 1 864 2 005 1 826 -8,9% Patientavgifter 1 381 1 397 1 688 20,8% Såld vård 1 439 1 515 1 250 -17,5% Biljettintäkter 2 859 3 019 3 281 8,7% Övriga intäkter 3 544 3 234 3 421 5,8% Summa intäkter 52 957 53 685 56 892 6,0% Personalkostnader totalt 3,0% Bemanningsföretag -495 -513 Köpt vård -3 580 -3 681 -3 671 -0,3% Läkemedelskostnader -4 264 -4 247 -4 483 5,6% Material och varor -3 179 -3 298 -3 204 -2,9% Trafikkostnader -5 800 -6 043 -6 407 Avskrivningar och nedskrivningar -1 728 -1 891 -2 017 6,7% Övriga kostnader -8 339 -7 099 -9 054 27,5% Summa kostnader 5,4% ÅRETS RESULTAT -301 -175 141 Såld vård Minskning med 265 mnkr (-17,5%) Budgeteras normal lågt – försiktighet Främst genom budgetering på patientintäkt istället för såld vård..

12 Resultaträkning (intäkter)
RESULTATSAMMANSTÄLLNING (mnkr) Utfall 2013 Förändr % Bu 2015 / Utfall 2014 Budget 2015 Skatteintäkter, komm.ek. utjämning och generella statsbidrag 41 871 42 515 45 426 6,8% Specialdestinerade statsbidrag 1 864 2 005 1 826 -8,9% Patientavgifter 1 381 1 397 1 688 20,8% Såld vård 1 439 1 515 1 250 -17,5% Biljettintäkter 2 859 3 019 3 281 8,7% Övriga intäkter 3 544 3 234 3 421 5,8% Summa intäkter 52 957 53 685 56 892 6,0% Personalkostnader totalt 3,0% Bemanningsföretag -495 -513 Köpt vård -3 580 -3 681 -3 671 -0,3% Läkemedelskostnader -4 264 -4 247 -4 483 5,6% Material och varor -3 179 -3 298 -3 204 -2,9% Trafikkostnader -5 800 -6 043 -6 407 Avskrivningar och nedskrivningar -1 728 -1 891 -2 017 6,7% Övriga kostnader -8 339 -7 099 -9 054 27,5% Summa kostnader 5,4% ÅRETS RESULTAT -301 -175 141 Biljettintäkter Ökade biljettintäkter med 262 mnkr (+8,7%) 5% höjning av Västtrafiks biljettpriser (243 mnkr)

13 Resultaträkning (kostnader)
RESULTATSAMMANSTÄLLNING (mnkr) Utfall 2013 Förändr % Bu 2015 / Utfall 2014 Budget 2015 Skatteintäkter, komm.ek. utjämning och generella statsbidrag 41 871 42 515 45 426 6,8% Specialdestinerade statsbidrag 1 864 2 005 1 826 -8,9% Patientavgifter 1 381 1 397 1 688 20,8% Såld vård 1 439 1 515 1 250 -17,5% Biljettintäkter 2 859 3 019 3 281 8,7% Övriga intäkter 3 544 3 234 3 421 5,8% Summa intäkter 52 957 53 685 56 892 6,0% Personalkostnader totalt 3,0% Bemanningsföretag -495 -513 Köpt vård -3 580 -3 681 -3 671 -0,3% Läkemedelskostnader -4 264 -4 247 -4 483 5,6% Material och varor -3 179 -3 298 -3 204 -2,9% Trafikkostnader -5 800 -6 043 -6 407 Avskrivningar och nedskrivningar -1 728 -1 891 -2 017 6,7% Övriga kostnader -8 339 -7 099 -9 054 27,5% Summa kostnader 5,4% ÅRETS RESULTAT -301 -175 141 Läkemedel (+5,6%) Inkluderar satsningar på Hepatit C (190 mnkr) och ordnat införande (150 mnkr) Trafikkostnader (+6%) Trafikkostnadsökningen inkluderar beslutad satsning om 275 mnkr Kostnadsökningar för index (170 mnkr) samt satsningar ny trafik (120 mnkr)

14 Resultaträkning (kostnader)
RESULTATSAMMANSTÄLLNING (mnkr) Utfall 2013 Förändr % Bu 2015 / Utfall 2014 Budget 2015 Skatteintäkter, komm.ek. utjämning och generella statsbidrag 41 871 42 515 45 426 6,8% Specialdestinerade statsbidrag 1 864 2 005 1 826 -8,9% Patientavgifter 1 381 1 397 1 688 20,8% Såld vård 1 439 1 515 1 250 -17,5% Biljettintäkter 2 859 3 019 3 281 8,7% Övriga intäkter 3 544 3 234 3 421 5,8% Summa intäkter 52 957 53 685 56 892 6,0% Personalkostnader totalt 3,0% Bemanningsföretag -495 -513 Köpt vård -3 580 -3 681 -3 671 -0,3% Läkemedelskostnader -4 264 -4 247 -4 483 5,6% Material och varor -3 179 -3 298 -3 204 -2,9% Trafikkostnader -5 800 -6 043 -6 407 Avskrivningar och nedskrivningar -1 728 -1 891 -2 017 6,7% Övriga kostnader -8 339 -7 099 -9 054 27,5% Summa kostnader 5,4% ÅRETS RESULTAT -301 -175 141 Avskrivningar (+6,7%) från nya investeringar Övriga direkta kostnader (+27%): Moderförvaltningen, HSS, extra satsningar Används vid osäkerhet och kan byta plats vid utfall

15 Tillskott till akutsjukhusen
750 mnkr tillskott med utgångspunkt i bedömda obalanser Kostnadskontroll krävs, åtgärdsförslag i delårsrapport mars

16 Ansökan om eget kapital
Ansökt (mnkr) Förslag Kommentar SKAS 12 Avser engångskostnad för PCB-hantering SU 61,5 Avser kostnader av tillfällig karaktär som inte är nivåhöjande Beställd PV 8,7 Avser engångskostnad för införande av Asynjavisph Habilitering & Hälsa 5,9 Kommittén för rättighetsfrågor 1,5 Avser engångskostnad för projekt samt puckelkostnad vid överföring av utvecklingsenhet till kommittén från 2015 Frölunda sjukhus 0,5 Avslås då avser finansiering av driftsunderskott Summa 90,1 89,6

17 Prestationer Översyn av regelverket för prestationsredovisning 2014 med syfte att bättre beskriva utförd och konsumerad vård Nytt regelverk för sammanvägt prestationsmått Nya konton 2015, exempelvis konto för telefonbesök Sjukhusen budgeterar i stort sett lika många prestationer som utfall 2014 Primärvården budgeterar en ökning av besök inom Vårdval Rehab

18 Investeringsramar 2015

19 Bilaga

20 Förklaringsposter till RR
Övriga direkta kostnader: ökning med 1,9 mdkr (+27%) Innefattar bla IT, hyra, utbildning Större förklaringsposter inkluderar: HSS: mnkr MF: mnkr FTV: + 50 mnkr Närhälsan: mnkr Index: mnkr DETTA KONTOT ANVÄNDS AV VERKSAMHETERNA FÖR ATT BUDGETERA KOSTNADER SVÅRA ATT KVANTIFIERA OCH FÖRDELA VID, MEN SOM UPPSKATTAS BEHÖVAS. VID UTFALL KAN DE ISTÄLLET HAMNA PÅ TEX KÖPT VÅRD, MATERIAL, TJÄNSTER, PERSONALKOSTNADER OCH KAN DÄRMED BYTA PLATS I RR.  

21 Förklaringsposter EK äskande
Frölunda specialistsjukhus Ansökan om att få ta i anspråk eget kapital 2015 Frölunda Specialistsjukhus har under en längre tid varit föremål för utredningar och diskussioner som rört lokalisering och verksamhetens innehåll. Under 2015 kommer troligen beslut att fattas angående framtidens hälso- och sjukvården i Göteborgsregionen och därmed sjukhusets framtid. Sjukhuset ser därför ett stort behov av att förbereda såväl chefer som medarbetare inför kommande förändringar med stöd av ett konsultföretag. Insatsbeskrivning: Stöd och planering för att skapa förändringsberedskap  Teoretiskt och praktisk utbildning samt stöd i förändringsledning till samtliga chefer, stärka varje enskild chefs beredskap inför kommande förändringsprocess Stöd till sjukhusets ledningsgrupp inför förändringsprocess Processtöd för att utveckla arbets- och samarbetsformer för sjukhusets chefer Kostnaderna beräknas uppgå till cirka 500 tkr, sjukhuset har inom befintlig budgetram inte möjlighet att finansiera insatserna. Utmanande att fatta beslut om EK innan det finns något beslut på förändring för FSS Kostnader för eventuella förändringsbeslut för FSS bör hanteras i annan ordning


Ladda ner ppt "Detaljbudget 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser