Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Värdetidpunkt - allmänt: Nu (Januari 2009) Hösten 2004 2009-12-31 Genomsnittlig värde- nivå under 2009 Värdetidpunkten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Värdetidpunkt - allmänt: Nu (Januari 2009) Hösten 2004 2009-12-31 Genomsnittlig värde- nivå under 2009 Värdetidpunkten."— Presentationens avskrift:

1 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Värdetidpunkt - allmänt: Nu (Januari 2009) Hösten Genomsnittlig värde- nivå under 2009 Värdetidpunkten vid fastighets- taxering = ”andra året före”

2 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Läget i landet i staden/orten i stadsdelen/området i huset (om lägenheter) Översikts- och detaljplaner Marknaden Typ av hyreshus Storlek, ålder och standard hos byggnaden

3 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Massvärderingssituationer: Information från register eller fastighetsdeklaration

4 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Tre metoder: Ortsprismetod Avkastningsmetod (Produktionskostnadsmetod)

5 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Ortsprismetoden - olika bestämningsmått: Pris / kvm Köpeskillingskoefficient = = “K/T-tal” Bruttokapitaliseringsfaktor Direktavkastningsprocent

6 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Pris per kvadratmeter: Fastig- AreaPris Pris/kvm het A B C D E F Medeltal:3 940

7 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Köpeskillingskoefficient-“K/T-tal”: Fastig- Taxv Pris K/T het kkr kkr A ,85 B ,59 C D ,66 E ,34 F Medeltal:1,64

8 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Avkastningsmetoder: Nettokapitalisering Räntabilitetsmodeller Diskonteringsmodeller Bruttokapitalisering

9 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Direktavkastningsprocent: Fastig- Netto-Pris Direktavkast- het intäkt ningsprocent A B C D E F Medeltal:7.3

10 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden V = Σ + (H - D - U) R (1 + p) t (1 + p) n t = 1 n t V= Fastighetsvärde H= Hyra D= Driftskostnader U= Underhållskostnader R= Restvärde n= Kalkylperiod t= Tidsvariabel p= Kalkylränta på totalt kapital, % n Diskonteringsmodell:

11 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden V = (H - D - U - Ba) p V = (H - D - U) p V= Fastighetsvärde H= Hyra D= Driftskostnader U= Underhållskostnader B= Byggnadsvärde a= Avskrivningsfaktor p= Kalkylränta, procent Räntabilitetsmodell:

12 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Bruttokapitaliseringsfaktor: Fastig- Brutto- Pris Bruttokapitali- het intäkt seringsfaktor A B C D E F Medeltal:7.9

13 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Bruttokapitaliseringsmodell: V = BKF x H V = Fastighetsvärde (mark+byggnad) BKF = Bruttokapitaliseringsfaktor H = Bruttohyra, kr/år Totalvärde - Markvärde Byggnadsvärde

14 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Nettokapitaliseringsmodeller - vilken information krävs? Information om hyresmarknaden (hyror, kontrakt, vakanser, prognoser över framtida hyresintäkter mm) Driftskostnader Underhållskostnader Skatter Lån Översikts- och detaljplaner

15 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Bruttokapitaliseringsmodeller - vilken information krävs? Bruttohyra per år och kvm Bostäder Lokaler Bruttokapitaliseringsfaktor Bostäder Lokaler

16 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Fastighetstaxering av hyreshus sker i Sverige med en bruttokapitaliserings- modell. Värdefaktorer - hyreshus Lägenhetstyp Bostäder Lokaler Hyra Bruksvärdehyra Marknadshyra Ålder

17 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Värdefaktorer - tomtmark för hyres- hus Storlek Kvm byggrätt ovan mark, BTA Bostäder Lokaler Typ av bebyggelse Bostäder Lokaler Notera BTA! Omräkning till BTA från BRA blir alltså aktuell om man endast känner bruksarean

18 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Relativa kapitaliseringsfaktorer: Bostäder: Nivå-Värdeårsklass faktor 29 xx xx xx xx xx ,4 - 2,5 0,71 xx xx 0,,89xx 1 xx xx 1,3 2,6 - 3,8 0,76 xx xx 0,92 xx 1 xx xx 1,25 4,0 - 7,0 0,81 xx xx 0,96 xx 1 xx xx 1,2 7,5 - 9,5 0,86 xx xx 0,96 xx 1 xx xx 1,15 10,0 - 12,0 0,9 xx xx 0,97 xx 1 xx xx 1,15 Lokaler: Nivå-Värdeårsklass faktor29 xx xx xx xx xx ,4 - 12,0 0,87 xx xx 0,95 xx 1 xx xx 1,09

19 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Exempel på riktvärdeangivelser vid AFT07 (2005 års värdenivå) : Byggnad Mark Gamla Stan B 9, BR L 6, BR Norrmalmstorg B 9, BR L 6, BR Lund, centrum B 9, BR A-läge L 8, BR Lund, Ö torn B 7, BR L7, BR Åsele, glesbygd B 1,4 90BR L 1,1 70BR

20 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Exempel på hyresnivåer vid AFT07: (2005 års hyresnivå) Bostäder Kontor Butiker Norrmalmstorg Lund, A-läge Lund G-lyckan, Ö Torn Åsele, glesbygd

21 Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Med hyra avses bruksvärdehyra för bostäder och marknadsmässig hyra för lokaler. Hyran skall för värderingsenhet bestämmas med hänsyn till den genomsnittliga hyresnivån under det andra året före taxeringsåret……. (9 kap. 3§ FTL). Aktuella hyresbegrepp: Bostäder: Bruksvärdehyra Jämförelsehyra Genomsnittshyra Lokaler: Marknadsmässig hyra Marknadshyra Internhyra


Ladda ner ppt "Taxering av hyreshus Arne Sundquist/Orsalheden Värdetidpunkt - allmänt: Nu (Januari 2009) Hösten 2004 2009-12-31 Genomsnittlig värde- nivå under 2009 Värdetidpunkten."

Liknande presentationer


Google-annonser