Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KID DH2655 Björn Thuresson VIC-Sthlm / MDI Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH PEL DH2460 Åke Walldius MDI Skolan för datavetenskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KID DH2655 Björn Thuresson VIC-Sthlm / MDI Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH PEL DH2460 Åke Walldius MDI Skolan för datavetenskap."— Presentationens avskrift:

1 KID DH2655 Björn Thuresson VIC-Sthlm / MDI Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH thure@kth.se PEL DH2460 Åke Walldius MDI Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH aakew@kth.se

2 Välkomna! Kooperativ IT-design – i praktiken Utifrån egna erfarenheter (teori och praktik) reflektera och diskutera Kurshemsidan finns på KTH Social (jag ska se till att uppdatera…) Är alla registrerade? Fyll i närvarolappen

3 Kursen är i två delar Metodövningar, från 1 sept – 29 sept Projekt, från 4 okt – 15 nov

4 Metodövningar Praktiskt orienterat Vilken/a metod/er är lämpliga för att samla data till vilka frågeställningar? Fokus på tre metoder: kontextuell intervju, fokusgrupper och designworkshops Metodtriangulering Gästföreläsningar för fördjupning och praktiska exempel

5 Metodövningar i grupper Praktisera metoden Varje moment redovisas muntligt Skriftlig sammanställning av alla tre moment (ca 3000 ord med relevanta hänvisningar), inlämnas 4 oktober

6 Projekt Ni kommer att få ett tema och ur detta ska ni definiera målgrupp/er och tänkta användningssituation/er En ”fullständig” designprocess, från behovsinventering till (typiskt) en validerad prototyp Återkommer med fullständig info 4 oktober…

7 Schema för metodövningarna 31 aug Intro10-12B1 1 sepBakgrund & grupper10-12Q2 2 sepKontextuell intervju13-15B3 6 sepGF: Sinna L10-12E3 8 sepRedovisn 110-12L1 9 sepFokusgrupper10-12L1 13 sepGF: Antrop10-12K2 15 sep Redovisn 210-12Q2 20 sepGF: Henrik A10-12K1 22 sepDesignworkshop10-12V3 27 sepSeminarium, Q&A8-10L1 29 sepRedovisn 310-12D3

8 Nästa gång Torsdag 1 sep 10 – 12 Q2 Yngve S presenterar tidigare projekt Diskussion och gruppindelning för metodövn Inför fredag: läs Beyer, H., & Holtzblatt, K. (1995). Apprenticing with the customer. Communications of the ACM, 38(5), 45-52.

9 Från kurs-PM, PEL-kursen ht 2011 Kursen syftar till att integrera teknologens tidigare studier i Programvarudesign, Ekonomi och Ledarskap genom att studera problem som är så sammansatta att de kräver kompetens från flera områden för sin lösning.

10 Från kurs-PM, PEL-kursen ht 2011 PEL-kursen som ”påbyggnad” på KID (3hp) För PEL-deltagarna inleds metodövningsfasen med en presentation av E- och L-litteraturen och hur den kan bli användbar i projektarbetet. Efter presentationen av litteratur och metod som kompletterar KID-projektets metodövningar följer dels två föreläsningar där tillämpningar av den inlästa metoden presenteras, dels en metodövning där projektens metodtillämpning redovisas och diskuteras.

11 Casestudie av Scrum på Spotify

12

13


Ladda ner ppt "KID DH2655 Björn Thuresson VIC-Sthlm / MDI Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH PEL DH2460 Åke Walldius MDI Skolan för datavetenskap."

Liknande presentationer


Google-annonser