Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd i återvändande för personer utsatta för prostitution och människohandel 2015-03-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd i återvändande för personer utsatta för prostitution och människohandel 2015-03-24."— Presentationens avskrift:

1 Stöd i återvändande för personer utsatta för prostitution och människohandel 2015-03-24

2 Återvändandeprojektet Länsstyrelsen i Stockholm Länskoordinatorerna ”Hotline” tel: 010-223 11 40

3 Regeringsuppdrag (2011-2015) att samordna och utveckla insatser för ett tryggare återvändande för personer som är utsatta för prostitution och människohandel Syfte: skapa förutsättningar för utsatta att lämna prostitution, minimera risker för åter-traffickering.

4 Rättigheter för personer utsatta för människohandel och prostitution i Sverige FN:s protokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor ”Palermoprotokollet” Europarådets konvention om bekämpande av människohandel (2005) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU förebyggande och bekämpande av människohandel och skydd av dess offer 2 kap 1 § Socialtjänstlagen - kommunens yttersta ansvar 5 kap 11 § Socialtjänstlagen – stöd till brottsoffer

5 Ett nationellt återvändandeprogram Unikt i sitt lag Projekt för ett nationellt återvändandeprogram tillsammans med Internationella Migrationsorganisationen (IOM) i Helsingfors Kontor i 167 länder, 20 års erfarenhet, stöd till drygt 20 000 personer Målgrupp: utländska medborgare personer som utsatts för prostitution, människohandel för sexuella och andra ändamål som exempelvis tvångsarbete, tiggeri och i kriminalitet Utsatta ska kunna erbjudas ett stöd i återvändandet före, under hemresan samt en tid efter hemkomst.

6 1.Inför resan Information & rådgivning Kartläggning av situation och tillgängligt stöd i hemlandet Resehandlingar, resplan och bokningar Riskbedömning 2.Under resan Ledsagning, hjälp vid transiteringar 3.Efter hemkomst Mottagande i hemlandet Vidaretransport i hemlandet Individanpassade stödinsatser, ekonomiska bidrag Uppföljning

7 Konkreta rutiner och information till myndigheter och brottutsatta

8 Ett ärende man, 30 år påträffas tiggande på gatan fysiskt handikapp socialtjänsten tvingats tigga, misshandlad obehandlad kronisk sjukdom Stöd i Sverige med sjukvård, boende, psykosocialt stöd

9 Statistik återvändandeprojektet Aktualiserat: 37 ärenden (2013-2014) Ålder: 14-41 år 27 kvinnor och 3 flickor 4 män och 3 pojkar 24 för sexuella ändamål varav 3 även utnyttjats för andra ändamål (tiggeri) 2 för tvångsäktenskap, 1 för hemarbete(au-pair) 3 flickor aktuella, varav 2 tvångsäktenskap/MH och 1 för sexuella ändamål 3 pojkar för andra ändamål, tiggeri och kriminalitet 4 män aktuella för andra ändamål, bärplockning och tiggeri Ursprungsländer: Rumänien, Bulgarien, Serbien, Dominikanska republiken, Unger, Polen, Slovakien, Litauen, och Nepal

10 Kontaktinformation: Charlotta Thorelius, tfn 010-223 11 40 e-post: charlotta.thorelius@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/stockholm


Ladda ner ppt "Stöd i återvändande för personer utsatta för prostitution och människohandel 2015-03-24."

Liknande presentationer


Google-annonser