Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd i återvändande för personer utsatta för prostitution och människohandel 2015-03-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd i återvändande för personer utsatta för prostitution och människohandel 2015-03-24."— Presentationens avskrift:

1 Stöd i återvändande för personer utsatta för prostitution och människohandel

2 Återvändandeprojektet
Länsstyrelsen i Stockholm ”Hotline” tel: Länskoordinatorerna Återvändandeprojektet

3 Regeringsuppdrag ( ) att samordna och utveckla insatser för ett tryggare återvändande för personer som är utsatta för prostitution och människohandel Syfte: skapa förutsättningar för utsatta att lämna prostitution, minimera risker för åter-traffickering.

4 Rättigheter för personer utsatta för människohandel och prostitution i Sverige
FN:s protokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor ”Palermoprotokollet” Europarådets konvention om bekämpande av människohandel (2005) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU förebyggande och bekämpande av människohandel och skydd av dess offer 2 kap 1 § Socialtjänstlagen - kommunens yttersta ansvar 5 kap 11 § Socialtjänstlagen – stöd till brottsoffer

5 Ett nationellt återvändandeprogram
Unikt i sitt lag Projekt för ett nationellt återvändandeprogram tillsammans med Internationella Migrationsorganisationen (IOM) i Helsingfors Kontor i 167 länder, 20 års erfarenhet, stöd till drygt personer Målgrupp: utländska medborgare personer som utsatts för prostitution, människohandel för sexuella och andra ändamål som exempelvis tvångsarbete, tiggeri och i kriminalitet Utsatta ska kunna erbjudas ett stöd i återvändandet före, under hemresan samt en tid efter hemkomst. 167 länder/ traffickingoffer sedan 20 år? Frivilligt projekt

6 Inför resan Information & rådgivning Kartläggning av situation och tillgängligt stöd i hemlandet Resehandlingar, resplan och bokningar Riskbedömning Under resan Ledsagning, hjälp vid transiteringar Efter hemkomst Mottagande i hemlandet Vidaretransport i hemlandet Individanpassade stödinsatser, ekonomiska bidrag Uppföljning

7 Konkreta rutiner och information till myndigheter och brottutsatta

8 Ett ärende man, 30 år påträffas tiggande på gatan fysiskt handikapp
socialtjänsten tvingats tigga, misshandlad obehandlad kronisk sjukdom Stöd i Sverige med sjukvård, boende, psykosocialt stöd

9 Statistik återvändandeprojektet
Aktualiserat: 37 ärenden ( ) Ålder: år 27 kvinnor och 3 flickor 4 män och 3 pojkar 24 för sexuella ändamål varav 3 även utnyttjats för andra ändamål (tiggeri) 2 för tvångsäktenskap, 1 för hemarbete(au-pair) 3 flickor aktuella, varav 2 tvångsäktenskap/MH och 1 för sexuella ändamål 3 pojkar för andra ändamål, tiggeri och kriminalitet 4 män aktuella för andra ändamål, bärplockning och tiggeri Ursprungsländer: Rumänien, Bulgarien, Serbien, Dominikanska republiken, Unger, Polen, Slovakien, Litauen, och Nepal Det som hänt 2014 är att vi har fler män, 3 bärplockare och en man som exploaterat i tiggeri som återvänt med stöd (alla bulgarien) + ett barnärende, flicka 16 + en flicka som var 18 och gravid (rumänien). IOM har kontor i 167 länder har man inte ett kontor i landet har man ett regionkontor som täcker in flera länder. IOM har kunna ge stöd till brottsoffren i samtliga länder som varit aktuella inom ramen för återvändande-projektet. 2013 Två minderåriga pojkar har varit aktualiserade. Där var misstanken MH för andra ändamål. Båda pojkarna försvann innan ett återvändande kunde genomföras. I samtliga ärenden utom ett har personerna fått stöd med återintegreringen i hemlandet. Den som inte fått stöd har avböjt hjälp. Uppföljningen som gjorts visar att de brottsutsatta fått stöd och skydd i samtliga ärenden efter det att de återvänt till hemlandet. Stödet är anpassat efter behov som tex fått stöd till utbildning, boende och medicinsk vård. I två ärenden har de återvändande fått stöd med att starta en egen affärsverksamhet i hemlandet.

10 Kontaktinformation: Charlotta Thorelius , tfn e-post:


Ladda ner ppt "Stöd i återvändande för personer utsatta för prostitution och människohandel 2015-03-24."

Liknande presentationer


Google-annonser