Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vo12 Projekt på APL: Lagar och bestämmelser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vo12 Projekt på APL: Lagar och bestämmelser"— Presentationens avskrift:

1 Vo12 Projekt på APL: Lagar och bestämmelser
 V 12 Boken friskvård och hälsa kapitel 2: Vem bestämmer vad? Sid 30-46 V Egen fördjupning och instuderingsfrågor och reflektioner. Reflektion och uppdrag.   V APL V Inlämning senast v 21 ( 22 maj)

2 Kunskapskrav: Bedömningsunderlag
Bedömningsunderlag Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt för internationella överenskommelser inom området.

3 Friskvård och hälsa kapitel 2. Vem bestämmer vad?
Dela in er i 3 grupper: Läs igenom och redovisa för klassen Internationellt: sid 31-35 Nationellt: sid 36-39 Lagar: sid 40-41

4 Sammanfattning Gör en sammanfattning av redovisningarna och svara på instuderingsfrågorna på sid 45. Reflektera och diskutera sid 45 Välj ett uppdrag på sid 46. Förslag Nr:4. V Inlämning senast v 21 ( 22 maj)

5 Fördjupning Uppdrag 4: APL uppgift. V Inlämning senast v 21 ( 22 maj) Tips Egen fördjupning och instuderingsfrågor och reflektioner. Reflektion och uppdrag. Tips: https://lagen.nu/1982:763

6 Ditt uppdrag under APL Fundera över din APL. Skriv ner dina tankar utifrån följande frågeställningar: A, Såg du några tydliga kopplingar med hälso och sjukvårdslagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade? B, På vilket sätt? C, Fanns det situationer där man inte följde hälso och sjukvårdslagen? D, Hur skulle man arbeta istället? E Beskriv hur man arbetar och lägg in det i bloggen senast v 21 (22 maj)

7 Efter APL kommer sambedömning att göras.
Sambedömning kring lagar och regler i kurserna Hemsjukvården, Medicin 1 ( moment läkemedel) samt Friskvård och hälsa


Ladda ner ppt "Vo12 Projekt på APL: Lagar och bestämmelser"

Liknande presentationer


Google-annonser