Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad kan ett interkulturellt förhållningssätt betyda i din roll som politiker i Botkyrka? Ett hållbart interkulturellt Botkyrka med medborgarnas fokus Helena.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad kan ett interkulturellt förhållningssätt betyda i din roll som politiker i Botkyrka? Ett hållbart interkulturellt Botkyrka med medborgarnas fokus Helena."— Presentationens avskrift:

1 Vad kan ett interkulturellt förhållningssätt betyda i din roll som politiker i Botkyrka? Ett hållbart interkulturellt Botkyrka med medborgarnas fokus Helena Rojas, verksamhetschef

2 Interkultur, vad är det? 1.Interkulturella strategin -synsättet bakom allt vi gör i praktiken. 2.Vad innebär det att gå från mångkultur till interkultur? 3.Exempel från verksamheter som integrerat ett interkulturellt förhållningssätt i sitt löpande arbete.

3 Interkulturella strategin – beslut i kommunfullmäktige i juni 2010 5 årigt mål – kommunorganisationen. 10 årigt mål –platsen Botkyrka och Stockholmsregionen. 15 årigt mål – Nationellt genomslag för det interkulturella förhållningssättet.

4 Styrkor i politiken och i förvaltningsorganisationen Framgångsrikt partipolitiskt gränsöverskridande samarbete för mänskliga rättigheter och en interkulturell utveckling. Botkyrkas politiker lyfts som föredömen i våra europeiska sammanhang. Botkyrkas linje blir EU-lag.

5 Council of Europe Intercultural Cities amsterdam zuidoost

6 Varför behövs en interkulturell strategi? För få svenska aktörer som tar aktivt ansvar. Fortfarande ny? Nationell politik för onyanserad oavsett parti. Motstridiga tendenser. Hur bryter vi mönstret? Sammansatt befolkningsstruktur – olika ursprung, kön, utseende, religion, minoritet, ålder, funktionsnedsättningar.

7 Vår befolkningssammansättning – mångfald är redan normen 54% av Botkyrkaborna. Majoriteten av Botkyrkas invånare med utländsk bakgrund (en eller två föräldrar födda i ett annat land) är födda I Sverige. 160 nationaliteter av 193 möjliga. Över 100 språk. 20% har ursprung i Mellanöstern. 5,5% har ursprung i afrikanska länder.

8 Nuläge – Botkyrka och Stockholmsregionen Stockholm är en av Europas mest segregerade regioner (OECD). Fattigdom och s k synlig mångfald sammanfaller. Situationen går i arv.

9 Grundpelare i Botkyrkas interkulturella strategi Undvika segregation Identifiera det gemensamma Interkulturell intelligens i organisationen

10 Botkyrkas politiska inriktning –synliggöra, åtgärda, förebygga Mångfald som norm. Åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering, rasism och andra former av intolerans är grundläggande i en demokrati. Synliggöra olika invånargrupper med ojämlik tillgång till makt och inflytande. Synliggöra olika dimensioner av underordning i relation till normen. Förebygga kränkningar, intolerans och fördomar. Svensk lagstiftning och internationella konventioner om mänskliga rättigheter är ramverket.

11 Nyckelord i interkulturellt utveckling: Social sammanhållning/social distans Rättigheter Hemkänsla Identitet Delaktighet … i en etniskt och religiöst blandad befolkning.

12 ”De nya generationerna måste kunna vara stolta över familjens historia och identitet och ändå vara svenskar. Framför allt vill vi inte betraktas som ”icke- svenskar” Identitet, samhörighet, hemkänsla och delaktighet

13 Interkulturell integration http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Source/Cities/intercultural_cities_presentation_EN.ppt

14 Matris över olika politiska inriktningar att förhålla sig till migration och integration Ekonomiska rättigheter Medborgerliga rättigheter och grundläggande sociala rättigheter. Kulturella rättigheter (rätten till sin identitet) Medborgaren som aktiv medskapare (community building) Gästarbetare V Assimilation V V Mångkultur V V V Interkultur V V V V

15 Exempel från verksamheterna: Interkulturellt förhållningssätt i det dagliga arbetet - medborgarens fokus Mål och styrning, jämlikhetsdata, processledarutbildning, handlingsprogram, dilemmaworkshops, frukostseminarier, webbaserad utbildning ”Botkyrka för alla”, interkulturell katalog.

16 Exempel: Botkyrka & regionen Stockholm – medborgarens fokus 1.Nya RUFS 2.Vidareutveckla mötesplatser 3.Förebygga utslagning och konflikter. 4.Förebygga hatbrott. 5.Stöd vid kränkningar och diskriminering. 6.Antirykteskampanjen Botkyrka fördomsfritt.

17 Nationell påverkan: Unesco LUCS motor Botkyrka, Malmö, Eskilstuna och Borlänge. Metodutveckling genom piloter i kommunerna för att gå från ord till handling i fråga om mänskliga rättigheter och interkulturell samhällsutveckling. Välkomna in i samarbetet!

18 Tio åtaganden för att motverka diskriminering och rasism ECCAR – ett initiativ av FN- organet Unesco

19 ETT SVENSKT ECCAR-NÄTVERK MOT DISKRIMINERING OCH RASISM Botkyrka Eskilstuna Göteborg Huddinge Kalmar Lund Malmö Nyköping Mora Sundbyberg Södertälje Uppsala Växjö Kommunerna i Örebro län I samverkan med: Sveriges Kommuner och Landsting Diskrimineringsombudsmannen

20 Verktygslåda: från mångkultur till interkultur – så gör du


Ladda ner ppt "Vad kan ett interkulturellt förhållningssätt betyda i din roll som politiker i Botkyrka? Ett hållbart interkulturellt Botkyrka med medborgarnas fokus Helena."

Liknande presentationer


Google-annonser