Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helena Rojas, verksamhetschef

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helena Rojas, verksamhetschef"— Presentationens avskrift:

1 Helena Rojas, verksamhetschef
Vad kan ett interkulturellt förhållningssätt betyda i din roll som politiker i Botkyrka? Ett hållbart interkulturellt Botkyrka med medborgarnas fokus Helena Rojas, verksamhetschef

2 Interkultur, vad är det? Interkulturella strategin -synsättet bakom allt vi gör i praktiken. Vad innebär det att gå från mångkultur till interkultur? Exempel från verksamheter som integrerat ett interkulturellt förhållningssätt i sitt löpande arbete.

3 Interkulturella strategin – beslut i kommunfullmäktige i juni 2010
5 årigt mål – kommunorganisationen. 10 årigt mål –platsen Botkyrka och Stockholmsregionen. 15 årigt mål – Nationellt genomslag för det interkulturella förhållningssättet.

4 Styrkor i politiken och i förvaltningsorganisationen
Framgångsrikt partipolitiskt gränsöverskridande samarbete för mänskliga rättigheter och en interkulturell utveckling. Botkyrkas politiker lyfts som föredömen i våra europeiska sammanhang. Botkyrkas linje blir EU-lag. Personbyten Samarbete (stuprör). 3. Intern fortbildning 4. Komplexitet normaltillstånd. 5. En flexibel struktur, inte överrumplas. EXPO-insatsen. 4

5 Council of Europe amsterdam zuidoost Intercultural Cities

6 Varför behövs en interkulturell strategi?
För få svenska aktörer som tar aktivt ansvar. Fortfarande ny? Nationell politik för onyanserad oavsett parti. Motstridiga tendenser. Hur bryter vi mönstret? Sammansatt befolkningsstruktur – olika ursprung, kön, utseende, religion, minoritet, ålder, funktionsnedsättningar. 1. Vi gör upp med en föråldrad bild av vem som uppfattas som svensk. Blandad befolkning normaltillståndet, inte tillfälliga gäster. 2. Synliggör skillnader inom varje grupp. 3. Kulturell tillhörighet inte något statiskt. Den enskilda bestämmer sin identitet, inte passivt tilldelas den av gruppen eller samhället. 4. Civilsamhället/invånarna tilldelas en avgörande roll och bidrar med sin lokala blick för att lösa samhällsutmaningar och en positiv utveckling. 5. Fokus på det vi har förhandlat fram gemensamt, tillåter i övrigt en stor grad av individuell olikhet. När vi klarat av detta kan vi också bryta den växande segregationen och dess negativa konsekvenser

7 Vår befolkningssammansättning – mångfald är redan normen
54% av Botkyrkaborna. Majoriteten av Botkyrkas invånare med utländsk bakgrund (en eller två föräldrar födda i ett annat land) är födda I Sverige. 160 nationaliteter av 193 möjliga. Över 100 språk. 20% har ursprung i Mellanöstern. 5,5% har ursprung i afrikanska länder.

8 Nuläge – Botkyrka och Stockholmsregionen
Stockholm är en av Europas mest segregerade regioner (OECD). Fattigdom och s k synlig mångfald sammanfaller. Situationen går i arv.

9 Grundpelare i Botkyrkas interkulturella strategi
Undvika segregation Interkulturell intelligens i organisationen Identifiera det gemensamma Botkyrka jobbar med de frågor som traditionellt kallas ”integration”. Men det interkulturella ligger i att också hantera: Delaktighet Social sammanhållning/social distans Hemkänsla Identitet Mänskliga rättigheter … i en etniskt och religiöst blandad befolkning.

10 Botkyrkas politiska inriktning –synliggöra, åtgärda, förebygga
Mångfald som norm. Åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering, rasism och andra former av intolerans är grundläggande i en demokrati. Synliggöra olika invånargrupper med ojämlik tillgång till makt och inflytande. Synliggöra olika dimensioner av underordning i relation till normen. Förebygga kränkningar, intolerans och fördomar. Svensk lagstiftning och internationella konventioner om mänskliga rättigheter är ramverket.

11 Nyckelord i interkulturellt utveckling:
Social sammanhållning/social distans Rättigheter Hemkänsla Identitet Delaktighet … i en etniskt och religiöst blandad befolkning.

12 Identitet, samhörighet, hemkänsla och delaktighet
”De nya generationerna måste kunna vara stolta över familjens historia och identitet och ändå vara svenskar. Framför allt vill vi inte betraktas som ”icke- svenskar” Antirykteskampanjen

13 Interkulturell integration

14 Matris över olika politiska inriktningar att förhålla sig till migration och integration
Ekonomiska rättigheter Medborgerliga rättigheter och grundläggande sociala rättigheter. Kulturella rättigheter (rätten till sin identitet) Medborgaren som aktiv medskapare (community building) Gästarbetare V Assimilation Mångkultur Interkultur The first migrants in the 1930s were single men who intended to earn money and go back. All they needed - and were given – was access to jobs (economic rights). Eventually, most of them stayed and settled, brought a wife or married locally – it became important to be able to plan a life, buy a house, open a business, become a citizen, have children, insure for old age, be able to vote and be elected. During the reconsturction period after World War II many countries granted migrants social and civil rights. With the second generation, migrants became more concerned with the need to preserve and transmit their cultural heritage – some countries that adopted a multicultual approach made special provisions to enable this. Civil and political rights protect individuals from infringement by governments and private organisations, and ensure one's ability to participate in the civil and political life of the state without discrimination..Civil rights include ensuring people’s physical integrity and safety; the freedoms of conscience, expression, religion, and movement (International covenant on civil and political rights). Social rights – right to social security, health, trade unions, food, housing… Cultural rights – right to education and the benefits of science and culture (International covenant on economic, social and cultural rights)

15 Exempel från verksamheterna: Interkulturellt förhållningssätt i det dagliga arbetet - medborgarens fokus Mål och styrning, jämlikhetsdata, processledarutbildning, handlingsprogram, dilemmaworkshops, frukostseminarier, webbaserad utbildning ”Botkyrka för alla”, interkulturell katalog. Interkulturell pedagogik och bemötande i skola, vård, och biståndshandläggning, bibliotek, konsthallar och medborgarkontor. Alby folkhälsopark, Ge rasism rött kort, Lilla Hjärtat, Alla på snö och is, sommarjobben. Föreningsbidrag över gränser, projekt yrkeskompis, 4. Stöd till bildandet av nya föreningar i hela Botkyrka. 5. Forskningscirklar med invånare. 6. Botkyrkas röster, Orten skriver, Ungdomsfullmäktige. 7. IFK Tumba årlig turnering – “Ge rasism rött kort”. 8. Festivaler, HBV Ner med stuprör –böneutrop! Allt ska ske främst i ordinarie verksamhet – koppla till mål –fler elever går ut gymnasium med godkända betyg, pedagogik, framgångsrika introduktionsklasser, Välkänt och framgångsrikt social oro, konflikter, HRV en del av våld i ordinarie arbete nära relationer 3. Projekt, Academic power Breaking down stereotypes 4. Upphandling Kompletterande upphandlingsregler i bestämd riktning

16 Exempel: Botkyrka & regionen Stockholm –medborgarens fokus
Nya RUFS Vidareutveckla mötesplatser Förebygga utslagning och konflikter. Förebygga hatbrott. Stöd vid kränkningar och diskriminering. Antirykteskampanjen Botkyrka fördomsfritt.

17 Nationell påverkan: Unesco LUCS motor
Botkyrka, Malmö, Eskilstuna och Borlänge. Metodutveckling genom piloter i kommunerna för att gå från ord till handling i fråga om mänskliga rättigheter och interkulturell samhällsutveckling. Välkomna in i samarbetet! Piloter som motor för utveckling av metoder, mötesplats för utbyte och för att sprida effektiva lokala insatser och metoder på regional, nationell och internationell nivå. Uppdraget är att skapa synergier mellan de olika rättighetsperspektiv som ligger inom verksamhetens kompetensområden. I utvecklingen av metoder som frigör livschanser för alltfler Botkyrkabor, och som säkrar olika gruppers mänskliga rättigheter, ska verksamheten samarbeta i hela kedjan från det lokal till det globala.

18 Tio åtaganden för att motverka diskriminering och rasism
ECCAR – ett initiativ av FN- organet Unesco

19 ETT SVENSKT ECCAR-NÄTVERK MOT DISKRIMINERING OCH RASISM
Botkyrka Eskilstuna Göteborg Huddinge Kalmar Lund Malmö Nyköping Mora Sundbyberg Södertälje Uppsala Växjö Kommunerna i Örebro län I samverkan med: Sveriges Kommuner och Landsting Diskrimineringsombudsmannen

20 Verktygslåda: från mångkultur till interkultur – så gör du
Olika dimensioner av underordning i relation till normen, olika historik till varför.


Ladda ner ppt "Helena Rojas, verksamhetschef"

Liknande presentationer


Google-annonser