Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rätten till övertidskompensation Lönegränsen 31 100 kronor blev 31 400 1995-04-01. 1998-01-01 Nya texter ersätter löne- gränsen och kretsen för de tjänstemän.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rätten till övertidskompensation Lönegränsen 31 100 kronor blev 31 400 1995-04-01. 1998-01-01 Nya texter ersätter löne- gränsen och kretsen för de tjänstemän."— Presentationens avskrift:

1 Rätten till övertidskompensation Lönegränsen 31 100 kronor blev 31 400 1995-04-01. 1998-01-01 Nya texter ersätter löne- gränsen och kretsen för de tjänstemän som kan avtala bort den särskilda övertidsersättningen.

2 Restid Huvudregel är att tjänstemän har rätt till restidsersättning. Om man gör undantag ska det framgå i överenskommelsen hur den kompenseras samt storleken på ersättning. (Om t ex i fast lön sa det framgå hur stor del av lönen som är kompensation för restid – bör helst ligga som ett tillägg till fast lön.)

3 ”Bortskrivning av övertidskompensation” ALMEGA TJÄNSTEFÖRETAGEN, LIVS & TRANSPORTGRUPPEN Sådana överenskommelser kan endast träffas med tjänstemän i chefsställning eller tjänstemän vars arbetstid är svår att kontrollera eller som har frihet att förlägga sin arbetstid. I annat fall ska särskilda skäl föreligga.

4 ”Bortskrivning av övertidskompensation” Kompensationens storlek, olika i avtalen. SVENSK HANDEL, LIVS & TRANSPORTGRUPPEN Fem eller tre semesterdagar och/eller högre lön.

5 ”Bortskrivning av övertidskompensation” Skriftlig överenskommelse. Kompensationens storlek bör framgå. Arbetsgivaren är skyldig underrätta klubben. Kan revideras vid kommande lönerevision eller vid kommande semesterår (LIVS). Om överenskommelsen ska upphöra, underrätta arbetsgivaren senast två månader innan lönerevisionen. (LIVS har ingen tidsregel).

6 Revision av gällande överenskommelser Hur kollar man om överenskommelsen är skälig? Exempel; - hur mycket övertid gör medlemmen? - hur många extra semesterdagar? - hur mycket högre lön? - hur får vi medlemmarna att agera?

7 RÄKNEEXEMPEL

8 Hur kan vi gemensamt hjälpa klubbar och medlemmar? Chefer och andra tjänstemän som inte uppfyller kriterierna? Rätt krets men fel överenskommelse! Hur kan vi hjälpa klubbar och medlemmar att få en justare överenskommelse?


Ladda ner ppt "Rätten till övertidskompensation Lönegränsen 31 100 kronor blev 31 400 1995-04-01. 1998-01-01 Nya texter ersätter löne- gränsen och kretsen för de tjänstemän."

Liknande presentationer


Google-annonser