Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.sak.fi/godajobbFinland #hyväätyötäSuomi. Finlands ekonomi har stagnerat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.sak.fi/godajobbFinland #hyväätyötäSuomi. Finlands ekonomi har stagnerat."— Presentationens avskrift:

1 www.sak.fi/godajobbFinland #hyväätyötäSuomi

2 Finlands ekonomi har stagnerat.

3 När ekonomin inte växer finns det varken jobb, inkomster Finland behöver mer arbete, bättre produktivitet, mindre inkomstskillnader och trygghet i arbetslivet. eller offentlig service.

4 A MER ARBETE P BÄTTRE PRODUKTIVITET T TRYGGHET I ARBETSLIVET I MINDRE INKOMSTSKILLNADER

5 A MER ARBETE T TRYGGHET I ARBETSLIVET P BÄTTRE PRODUKTIVITET I MINDRE INKOMSTSKILLNADER

6 Under den ekonomiska krisen har Finland förlorat 80 000 arbetsplatser.

7 Det finns endast en väg till välfärdssamhället: MER ARBETE Arbetslöshet är den största orsaken till ojämlikhet mellan människor och till statens skuldsättning.

8 Ett ambitiöst sysselsättningsmål bör ställas upp. Konkurrenskraften och köpkraften ökas i samarbete mellan regeringen och arbetsmarknadsparterna. Stöd och lön sammanjämkas. Beskattningen av låga löner lättas upp. Arbetslösa erbjuds personlig service. VAD BÖR GÖRAS?

9 Fler bostäder = fler sysselsatta. Kommunerna bör fås att planlägga bostäder. Ett ministerium för byggd miljö inrättas, vilket bättre än nu kopplar samman boendet och trafiken. Sysselsättningen inom servicebranscherna och bioekonomi på marknadsvillkor främjas. VAD BÖR GÖRAS?

10 A MER ARBETE T TRYGGHET I ARBETSLIVET P BÄTTRE PRODUKTIVITET I MINDRE INKOMSTSKILLNADER

11 Efter början av den ekonomiska krisen har produktiviteten sjunkit per år med 1,4 %

12 Finland konkurrerar inte med priset på arbete utan med kvaliteten. Endast produktivitet garanterar lönerna. BÄTTRE PRODUKTIVITET

13 De allmänbindande kollektivavtalen höjer produktiviteten. Avtal på lokal nivå utvecklas i samförstånd. Åtgärder mot avtalsvidriga löner och avtalsshopping. Kompetensen förbättras: inlärning vid läro- inrättningar och i arbetet kombineras flexibelt. Alla i arbetsför ålder erbjuds yrkesexamen. VAD BÖR GÖRAS?

14 Fler stora och medelstora företag, även med aktiv ägarpolitik från statens sida. Fortsatt kostnadseffektiv klimatpolitik. En mångsidig energiproduktion med högre självförsörjningsgrad eftersträvas. Den offentliga sektorn bör delta i talkot: Kommunstrukturen och social- och hälsovårdsområdena utvecklas. Merparten av tjänsterna produceras av kommunerna själva. VAD BÖR GÖRAS?

15 I Finland pågår ett unikt projekt, Arbetsliv 2020, för att förbättra arbetslivet. Målet är Europas bästa arbetsliv. Viktigt att projektet fortsätter. Ett lika brett samarbete mellan alla aktörer förekommer inte på annat håll. Resurserna för utveckling och forskning av arbetslivet bör inte skäras ner, utan riktas bättre.

16 A MER ARBETE T TRYGGHET I ARBETSLIVET P BÄTTRE PRODUKTIVITET I MINDRE INKOMSTSKILLNADER

17 Inkomstskillnaderna i Finland

18 Stora skillnader också i finländarnas välfärd. VÄLFÄRDSTJÄNSTER RÄTTVIS BESKATTNING Inkomstskillnaderna ökade snabbt fram till den ekonomiska krisen. Utvecklingen kan vändas med rätt politik. Nycklarna är:

19 Dagvårdsavgifterna bör sänkas och den subjektiva rätten till dagvård bibehållas. Pappaledigheten bör förlängas till tre månader. Föräldraledigheten bör förlängas med några månader. Kostnaderna för föräldraskap bör jämnas ut mellan arbetsgivarna. VAD BÖR GÖRAS?

20 Den allmänna principen i beskattningen bör vara progression, dvs. skatter enligt betalningsförmåga. Arvsskatten bibehålls och dividendbeskattningen korrigeras.

21 A MER ARBETE T TRYGGHET I ARBETSLIVET P BÄTTRE PRODUKTIVITET I MINDRE INKOMSTSKILLNADER

22 Ekonomins strukturer ändras snabbt. Varje dag inleds och avslutas cirka 450 anställningar.

23 Detta skapar tillväxt, men också osäkerhet. En god social trygghet hjälper till att acceptera förändringar. TRYGGHET I ARBETSLIVET

24 Bristerna i arbetslöshetsskyddet korrigeras och omställningsskyddet stärks. VAD BÖR GÖRAS? Nej till nollarbetsavtal och tvångsföretagande. Ett starkt samarbete vid genomförandet av pensionsreformen.

25 Finländarna bör få bättre kompetens: ett öppet yrkesinstitut inrättas i Finland. Företagshälsovården tryggas vid social- och hälsovårdsreformen. Beställaransvarslagen reformeras för att bekämpa grå ekonomin. VAD BÖR GÖRAS?

26 I Finland inträffar varje dag 282 arbetsolycksfall. Av FFC:arna upplever var tredje att deras arbete är skadligt för hälsan. Arbetarskyddsresurserna får inte minskas, utan användas effektivare. Arbetarskyddsinspektionerna bör ökas utan att man prutar på kvaliteten.

27 Finland är som Musse Pigg i sjönöd i den stormande världsekonomin. I en öppen ekonomi uppstår och försvinner jobb snabbt. Vi behöver ett gott utkomstskydd samt högklassig utbildning och arbetsförmedling för att kunna förbereda oss på förändringar.

28


Ladda ner ppt "Www.sak.fi/godajobbFinland #hyväätyötäSuomi. Finlands ekonomi har stagnerat."

Liknande presentationer


Google-annonser