Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk rapport februari 2012. Låg tillväxt Lågt inflationstryck.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk rapport februari 2012. Låg tillväxt Lågt inflationstryck."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk rapport februari 2012

2 Låg tillväxt Lågt inflationstryck

3 Svag tillväxt i euroområdet BNP, årlig procentuell förändringKällor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat och Riksbanken

4 Viss stabilisering på finansmarknaderna Ränta på statsobligationer med cirka 10 års återstående löptid, procentenheter Källa: Reuters EcoWin

5 Svensk export bromsar in Kvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

6 Något ljusare utsikter i industrin Inköpschefsindex i tillverkningsindustrin, index över 50 indikerar tillväxtKällor: Swedbank och Markit Economics

7 Svensk tillväxt har tappat fart BNP, kvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade dataKällor: SCB och Riksbanken

8 Svagare arbetsmarknad framöver Arbetslöshet, procent av arbetskraften, säsongsrensade dataKällor: SCB och Riksbanken

9 Lågt inflationstryck Årlig procentuell förändringKällor: SCB och Riksbanken

10 Fortsatt låg ränta Reporänta, procent, kvartalsmedelvärdenKälla: RiksbankenReporänta, procent, kvartalsmedelvärdenKälla: Riksbanken

11 En prognos inte ett löfte Reporänta, procent, kvartalsmedelvärdenKälla: Riksbanken Statsfinansiella oron bedarrar fortare än väntat Problemen i euroområdet förvärras

12 Låg tillväxt Lågt inflationstryck

13 Real reporänta Procent, kvartalsmedelvärdenKällor: Riksbanken

14 Räntor på nya avtal till hushåll med olika räntebindningstider ProcentKällor: SCB och Riksbanken


Ladda ner ppt "Penningpolitisk rapport februari 2012. Låg tillväxt Lågt inflationstryck."

Liknande presentationer


Google-annonser