Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

15.4.2015 1 Specialiserad somatisk vård 2013 Juha Rainio och Tarja Räty Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "15.4.2015 1 Specialiserad somatisk vård 2013 Juha Rainio och Tarja Räty Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/2015."— Presentationens avskrift:

1 15.4.2015 1 Specialiserad somatisk vård 2013 Juha Rainio och Tarja Räty Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/2015

2 Indexerad förändring i antalet vårdperioder inom specialiserad somatisk slutenvård och vårddygn inom dagkirurgi samt i antalet öppenvårdsbesök per åldersgrupp 2006–2013, år 2006 = 100 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/20152

3 Patienter inom specialiserad slutenvård och dagkirurgi per åldersgrupp 2003–2013 (%) 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/20153 Patienter inom specialiserad sjukvårdens öppenvård per åldersgrupp 2006–2013 (%) 20032004200520062007200820092010201120122013 0-14 år11,210,5 10,710,910,810,610,7 10,59,9 15-64 år57,858,458,057,657,157,257,056,455,855,054,5 65-74 år14,013,9 13,813,713,814,014,114,715,416,1 75+ år17,017,217,617,918,3 18,418,818,719,119,5 totalt100,0 patienter662 075660 395672 641664 863656 888656 529648 229649 921655 138646 393640 519

4 Vårdperioder inom specialiserad slutenvård, vårddygn och öppenvårdsbesök per åldersgrupp 2006, 2009, 2012 och 2013 (%) 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/20154 1 Statistikcentralen, medelfolkmängden 2013

5 Indexerad förändring i antalet vårdperioder med åtgärder per åldersgrupp 2001-2013. År 2001 = 100 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/20155

6 Antalet vårdperioder, vårddygn och öppenvårdsbesök i hela landet 2001-2013 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/20156 Uppgifter om öppenvårdsbesök inom den specialiserade somatiska vården har samlats in sedan år 1998, men uppgifterna är jämförbara först från och med år 2006.

7 Antalet vårddygn och öppenvårdsbesök inom den specialiserade sjukvården per 1 000 invånare år 2013 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/20157

8 Andelet vårdperioder som börjat som jourfall i procent av alla vårdperioder enligt specialitet 2002-2013 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/20158

9 Antalet slutenvårdsperioder enligt sjukvårdsdistrikt per 1 000 invånare år 2013, dagkirurgi och vårdperioder som varat mindre än 2 dagar anges separat 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/20159

10 Antalet jourbesök inom den specialiserade sjukvården per 1 000 invånare enligt sjukvårdsdistrikt 2006-2013 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/201510 20062007200820092010201120122013 Hela landet171173 167158 155163 Åland 356335349340332319 HUCS ERVA HNS179180178174161159155157 Södra Karelens svd154152166156151155146149 Kymmenedalens svd193199194191195193182192 ÅUCS ERVA Vaasa svd197207211190181180179141 Egentliga Finlands svd208174173167157160159227 Satakunta svd170162151143138130129130 TAYS ERVA Birkalands svd147163142134131136131121 Södra Österbottens svd142141 133130131124126 Päijänne-Tavastlands svd171176160151144143148150 Egentliga Tavastlands svd223220215213214216194178 KYS ERVA Norra Savolax svd153180187173165163169157 Mellersta Finlands svd138146148151147146137144 Norra Karelens svd176182178172154168169301 Södra Savolax svd180192200190178190177192 Östra Savolax svd238242246245254261260270 OYS ERVA Norra Österbottens svd126144141136120 115 Lapplands svd153127132130127130134127 Kajanalands svd164170175166164169167168 Mellersta Österbottens svd211212215205183175 178 Länsi-Pohja svd177185183178170182176172

11 Vårdperioder, vårddygn, öppenvårdsbesök och patienter per specialitet år 2013 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/201511

12 Öppenvårdsbesök inom den specialiserade sjukvården 2006 ‒ 2013 per specialitet 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013,statistikrapport 01/201512

13 Indexerat antal vårddagar inom de största specialiteterna inom den specialiserade somatiska vården 2003 ‒ 2013 (2003= 100) 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013statistikrapport 01/201513

14 Antalet vårddygn och öppenvårdsbesök inom den specialiserade somatiska vården enligt diagnosgrupp 2013 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/201514

15 Antalet patienter inom slutenvården med vissa sjukdomar enligt sjukvårdsdistrikt per 100 000 invånare 2013 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/201515

16 Vårdperioder med åtgärder 2004 ‒ 2013 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/201516

17 Antalet elektiva vårdperioder i förhållande till invånarantalet och andelen dagkirurgiska ingrepp enligt sjukvårdsdistrikt 2010 ‒ 2013 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/201517

18 Antalet vårdperioder inom den specialiserade somatiska vården enligt diagnosgrupp 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/201518

19 De vanligaste åtgärdsgrupperna på enställig nivå mätt enligt antalet vårdperioder 2000 ‒ 2013 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/201519

20 Patienter som avlidit under en vårdperiod med åtgärd år 2013, enställig nivå, antal döda samt relativa andelar 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/201520 PatienterDöda Döda, % av patienter Total505 7785 1421,0 Andra thorakala organ26 0041 1074,3 Gastrointestinalkanalen och därtill hörande organ62 2258111,3 Andra åtgärder som inriktas på flera organsystem41 5756791,6 Hjärta och stora intratorakala kärlen34 0976451,9 Nervsystemet32 4154621,4 Muskuloskeletala systemet121 2393060,3 Perifera kärl och lymfsystem19 0501710,9 Rehabilitation service10 6781371,3 Urinvägar, manliga genitalier och retroperitoneal vävnad21 555820,4 Diagnostiska åtgärder7 412761,0 Hud och subkutana vävnader15 690670,4

21 Patienter som avlidit under en vårdperiod med åtgärd år 2013, treställig nivå, antal döda samt relativa andelar 1 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/201521 PatienterDöda Döda, % av patienter WX8Intensivvård5 4243456,36 KA_4Dialys6096110,02 NFQHöftledsdisartikulation/låramputation och stumprevisioner663416,18 GBBTrakeostomi och härtill hörande operationer325319,54 PDGAneurysmoperationer på infrarenal bukaorta och aa. iliacae2804014,29 AAKOperationer på kranium och dura26882,99 FC_3 Resektion och rekonstruktion med protes, by-pass eller stent av torakal och torakoabdominal aorta 253207,91 FX_3Andra undersökningar av hjärtats funktion17342,31 FNCAorto-koronara by-pass-operationer med ventransplantat172137,56 GA_Diagnostisk radiologi av bröstvägg, pleura och diafragma15542,58 JK_2Andra åtgärder på gallvägar20373,45 JDHOperationer på pylorus och duodenum17195,26 PEETrombektomier eller embolektomier ur a. femoralis eller dess grenar11886,78 GABTorakotomi10088 JDCVentrikelresektion12454,03 FKDImplantation av mitralisklaffprotes9388,6 JDEVentrikelanastomos utan samtidig resektion7633,95 AAADiagnostiska intrakraniala ingrepp7856,41 FXAIntraoperativ total kardiopulmonell förbiledning (by-pass)621625,81

22 Specialiserad somatisk vård 2013 År 2013 anlitade sammanlagt 1,78 miljoner patienter tjänster inom den specialiserade somatiska vården. Cirka 640 000 patienter vårdades under år 2013 i slutenvård och inom dagkirurgi. Knappt 44 procent av vårdperioderna inom den specialiserade sjukvården har börjat på jouren. Andelen vårdperioder som börjat på jouren i förhållande till samtliga vårdperioder varierar stort enligt specialitet. Det finns skillnader mellan privata och allmänna sjukhusen med serviceprodukter. Den kirurgiska verksamheten vid privata sjukhus består till största delen av dagkirurgi. 15.4.2015 Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/201522


Ladda ner ppt "15.4.2015 1 Specialiserad somatisk vård 2013 Juha Rainio och Tarja Räty Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/2015."

Liknande presentationer


Google-annonser