Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

15.4.2015 1 Specialiserad somatisk vård 2013 Juha Rainio och Tarja Räty Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "15.4.2015 1 Specialiserad somatisk vård 2013 Juha Rainio och Tarja Räty Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/2015."— Presentationens avskrift:

1 Specialiserad somatisk vård 2013 Juha Rainio och Tarja Räty Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/2015

2 Indexerad förändring i antalet vårdperioder inom specialiserad somatisk slutenvård och vårddygn inom dagkirurgi samt i antalet öppenvårdsbesök per åldersgrupp 2006–2013, år 2006 = Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/20152

3 Patienter inom specialiserad slutenvård och dagkirurgi per åldersgrupp 2003–2013 (%) Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/20153 Patienter inom specialiserad sjukvårdens öppenvård per åldersgrupp 2006–2013 (%) år11,210,5 10,710,910,810,610,7 10,59, år57,858,458,057,657,157,257,056,455,855,054, år14,013,9 13,813,713,814,014,114,715,416,1 75+ år17,017,217,617,918,3 18,418,818,719,119,5 totalt100,0 patienter

4 Vårdperioder inom specialiserad slutenvård, vårddygn och öppenvårdsbesök per åldersgrupp 2006, 2009, 2012 och 2013 (%) Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/ Statistikcentralen, medelfolkmängden 2013

5 Indexerad förändring i antalet vårdperioder med åtgärder per åldersgrupp År 2001 = Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/20155

6 Antalet vårdperioder, vårddygn och öppenvårdsbesök i hela landet Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/20156 Uppgifter om öppenvårdsbesök inom den specialiserade somatiska vården har samlats in sedan år 1998, men uppgifterna är jämförbara först från och med år 2006.

7 Antalet vårddygn och öppenvårdsbesök inom den specialiserade sjukvården per invånare år Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/20157

8 Andelet vårdperioder som börjat som jourfall i procent av alla vårdperioder enligt specialitet Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/20158

9 Antalet slutenvårdsperioder enligt sjukvårdsdistrikt per invånare år 2013, dagkirurgi och vårdperioder som varat mindre än 2 dagar anges separat Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/20159

10 Antalet jourbesök inom den specialiserade sjukvården per invånare enligt sjukvårdsdistrikt Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/ Hela landet Åland HUCS ERVA HNS Södra Karelens svd Kymmenedalens svd ÅUCS ERVA Vaasa svd Egentliga Finlands svd Satakunta svd TAYS ERVA Birkalands svd Södra Österbottens svd Päijänne-Tavastlands svd Egentliga Tavastlands svd KYS ERVA Norra Savolax svd Mellersta Finlands svd Norra Karelens svd Södra Savolax svd Östra Savolax svd OYS ERVA Norra Österbottens svd Lapplands svd Kajanalands svd Mellersta Österbottens svd Länsi-Pohja svd

11 Vårdperioder, vårddygn, öppenvårdsbesök och patienter per specialitet år Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/201511

12 Öppenvårdsbesök inom den specialiserade sjukvården 2006 ‒ 2013 per specialitet Specialiserad somatisk vård 2013,statistikrapport 01/201512

13 Indexerat antal vårddagar inom de största specialiteterna inom den specialiserade somatiska vården 2003 ‒ 2013 (2003= 100) Specialiserad somatisk vård 2013statistikrapport 01/201513

14 Antalet vårddygn och öppenvårdsbesök inom den specialiserade somatiska vården enligt diagnosgrupp Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/201514

15 Antalet patienter inom slutenvården med vissa sjukdomar enligt sjukvårdsdistrikt per invånare Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/201515

16 Vårdperioder med åtgärder 2004 ‒ Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/201516

17 Antalet elektiva vårdperioder i förhållande till invånarantalet och andelen dagkirurgiska ingrepp enligt sjukvårdsdistrikt 2010 ‒ Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/201517

18 Antalet vårdperioder inom den specialiserade somatiska vården enligt diagnosgrupp Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/201518

19 De vanligaste åtgärdsgrupperna på enställig nivå mätt enligt antalet vårdperioder 2000 ‒ Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/201519

20 Patienter som avlidit under en vårdperiod med åtgärd år 2013, enställig nivå, antal döda samt relativa andelar Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/ PatienterDöda Döda, % av patienter Total ,0 Andra thorakala organ ,3 Gastrointestinalkanalen och därtill hörande organ ,3 Andra åtgärder som inriktas på flera organsystem ,6 Hjärta och stora intratorakala kärlen ,9 Nervsystemet ,4 Muskuloskeletala systemet ,3 Perifera kärl och lymfsystem ,9 Rehabilitation service ,3 Urinvägar, manliga genitalier och retroperitoneal vävnad ,4 Diagnostiska åtgärder ,0 Hud och subkutana vävnader ,4

21 Patienter som avlidit under en vårdperiod med åtgärd år 2013, treställig nivå, antal döda samt relativa andelar Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/ PatienterDöda Döda, % av patienter WX8Intensivvård ,36 KA_4Dialys ,02 NFQHöftledsdisartikulation/låramputation och stumprevisioner663416,18 GBBTrakeostomi och härtill hörande operationer325319,54 PDGAneurysmoperationer på infrarenal bukaorta och aa. iliacae ,29 AAKOperationer på kranium och dura26882,99 FC_3 Resektion och rekonstruktion med protes, by-pass eller stent av torakal och torakoabdominal aorta ,91 FX_3Andra undersökningar av hjärtats funktion17342,31 FNCAorto-koronara by-pass-operationer med ventransplantat172137,56 GA_Diagnostisk radiologi av bröstvägg, pleura och diafragma15542,58 JK_2Andra åtgärder på gallvägar20373,45 JDHOperationer på pylorus och duodenum17195,26 PEETrombektomier eller embolektomier ur a. femoralis eller dess grenar11886,78 GABTorakotomi10088 JDCVentrikelresektion12454,03 FKDImplantation av mitralisklaffprotes9388,6 JDEVentrikelanastomos utan samtidig resektion7633,95 AAADiagnostiska intrakraniala ingrepp7856,41 FXAIntraoperativ total kardiopulmonell förbiledning (by-pass)621625,81

22 Specialiserad somatisk vård 2013 År 2013 anlitade sammanlagt 1,78 miljoner patienter tjänster inom den specialiserade somatiska vården. Cirka patienter vårdades under år 2013 i slutenvård och inom dagkirurgi. Knappt 44 procent av vårdperioderna inom den specialiserade sjukvården har börjat på jouren. Andelen vårdperioder som börjat på jouren i förhållande till samtliga vårdperioder varierar stort enligt specialitet. Det finns skillnader mellan privata och allmänna sjukhusen med serviceprodukter. Den kirurgiska verksamheten vid privata sjukhus består till största delen av dagkirurgi Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/201522


Ladda ner ppt "15.4.2015 1 Specialiserad somatisk vård 2013 Juha Rainio och Tarja Räty Specialiserad somatisk vård 2013, statistikrapport 01/2015."

Liknande presentationer


Google-annonser