Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Experimentella metoder 2007 Inledning Kerstin Jon-And.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Experimentella metoder 2007 Inledning Kerstin Jon-And."— Presentationens avskrift:

1 Experimentella metoder 2007 Inledning Kerstin Jon-And

2 Lärare för “Experimentella metoder” Kursansvarig: Kerstin Jon-And Föreläsningar: Sten Hellman Räkneövningar och lab-rättning: Klas Hultqvist, Kerstin Jon- And, Antonio Pereira, Björn Selldén, Christian Walck Datorövningar: Elin Bergeås, Linda Östman Laborationer: Sara Strandberg, Peter Reinhed, Pernilla Wåhlin Information finns på kursfaktasidan http://www.physto.se/studentexpedition/kursfakta/kursfakta.php?k urs=FyL1x och på kursens hemsida http://www.physto.se/~sten/expkurs

3 Undervisningsformer “Experimentella metoder” Föreläsningar: 11 gånger (2 eller 3 lektionstimmar) Räkneövningar: 6 gånger (utökat sedan 2006) Datorövningar: 7 gånger Laborationer (obligatoriska): 4 laborationer (en labövning borttagen) Tentamen

4 Välkomst - FIKA kl 16 i labhuset

5 Kursmaterial “Experimentella metoder” Från nätbokhandeln: John R. Taylor: "An introduction to Error analysis" Second edition (University Science Books 1997) Från studentexpeditionen: Loggbok Sten Hellman: ”ComsolScript 3.3a i kursen experimentella metoder", kompendium Från hemsidan http://www.physto.se/~sten/expkurs/ Föreläsningsplan med läsanvisningar Instruktioner till laborationerna (publiceras minst en vecka före respektive laboration). Tyngdaccelerationen finns utlagd.

6 Redovisning av laborationerna 1(2) Laborationerna 1 "Tyngdaccelerationen” och 2 "Upptäck ett samband" : (Kort 1) skriftlig rapport, gemensam för lab-laget. (Kort 1) muntlig redovisning för L-grupp, gemensam för lab-laget. Bedömning: G eller rest. Laboration 3 "Den absoluta nollpunkten": Individuell skriftlig rapport. Individuell muntlig genomgång med lärare. Bedömning: VG, G eller rest. Laboration 4 "Radioaktivt sönderfall": Individuell skriftlig rapport. Bedömning: VG, G eller rest.

7 Redovisning av laborationerna 2(2) Rapporter som lämnas in i tid återlämnas efter ca en vecka. En labrapport som lämnas in för sent bedöms inte med "VG". En rapport som fått "rest" ska lämnas in igen snarast och återfås i samband med nästa inlämningstillfälle. För att en rapport ska bedömas med "VG" måste kvaliten på den först inlämnade rapporten vara mycket bra, och en eventuell rest bara gälla smärre korrektioner. Laborationer som inte har blivit godkända inom ett år räknat från kursstarten, dvs före 19 mars 2008, måste göras om.

8 Betyg på kursen "Experimentella metoder" Kursen är uppdelad i två moment: en laborationsdel på 4 poäng och en teoretisk del på 4 poäng. För G på laborationsdelen krävs: Godkända redovisningar av laborationerna 1 till 4. För VG på laborationsdelen krävs, förutom att kraven för G är uppfyllda: VG på minst en av redovisningarna av laborationerna 3 och 4. För G respektive VG på den teoretiska delen krävs G respektive VG på skriftlig tentamen.

9 Kursforum 1(2) Initiativ från ämnesrådet för fördjupat studentinflytande. Minst en lärare (men gärna flera) från kursen, lämpligen kursansvarig lärare som också fungerar som sammankallande. Cirka 2-5 studenter från kursen, beroende på kursstorlek och intresse. Lärarrepresentanter: Kerstin Jon-And, Sten Hellman, Sara Lager/Linda Östman Studentrepresentanter … … ska ni utse! Förslag 6 studenter, 2 från varje D-grupp. Fyll i listan!!

10 Kursforum 2(2) Kursforum - Studentrepresentanterna Representerar studenterna på kursen rörande undervisningen samt examination. Assisterar kursansvarig lärare i utformningen av kursutvärderingen. Diskuterar skriftliga utvärderingar med lärare. Tar hjälp av Fysikums Ämnesråd (FÄR) om så krävs och hjälper andra studenter att komma i kontakt med FÄR. Har rätt att framföra anonyma synpunkter från kursens studenter. Första mötet Förslagsvis tisdag 27/3 kl 16. Minst ett möte under kursen och ett efter.


Ladda ner ppt "Experimentella metoder 2007 Inledning Kerstin Jon-And."

Liknande presentationer


Google-annonser