Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokalisering SSC och DKC

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokalisering SSC och DKC"— Presentationens avskrift:

1 Lokalisering SSC och DKC
Alternativ Frihamnen

2 Bakgrund Behov finns av ett närsjukhus på Hisingen och även av ett närsjukhus i ett ”cityläge”. Lundby sjukhus på Hisingen är idag lokaliserat i slitna och för ändamålet inte fullt ut lämpliga lokaler. Begränsningar finns i möjlighet till ny- eller tillbyggnad i området. Frihamnen har utretts som ett cityläge, som ett alternativ för Hisingen/Lundby eller som en möjlig samlokalisering av Hisingen/Lundby och del av City.

3 Frihamnen På sikt kommer Frihamnen att inrymma bostäder för invånare, arbetsplatser, och 14 förskolor. Till Göteborgs jubileumsår 2021 ska ca 1000 bostäder vara byggda och 1000 arbetsplatser ska finnas i området.

4 Möjlig placering SSC+DKC

5 Frihamnen - Byggbarhet
Ungefärlig kommande indelning av Etapp 1. I detaljplanearbetet hanteras en rad frågor. För att göra området byggbart behövs omfattande grundförstärkning, nya kajer och den inre hamnbassängen fylls igen.

6 Frihamnen – markhöjder
Markhöjden i området idag varierar. Stora delar ligger på +2,0-2,5. Läget kring Knutpunkten ligger högre, pirerna lägre. Blivande Hisingsbron landar på ca +4,4 m och i förlängningen av Hjalmar Brantingsgatan är nivån ca +3,5 m.

7 Frihamnen – skydd mot högt vatten
På medellång sikt (cirka 50 år framåt) planerar Göteborgs stad enligt principen att planområden i anslutning till översvämningsdrabbade zoner ska arbeta med lokala skydd, företrädesvis med tillräckliga markhöjder. En lägsta golvnivå på +2,8 m över medelvattennivån är en riktlinje för att klara stigande vatten på nya byggnader. För samhällsviktiga funktioner (t ex sjukhus), gäller ytterligare en meter, dvs +3,8 m.

8 Frihamnen – skydd mot högt vatten
Som komplement till högre markhöjder kan ett lokalt skydd som exempelvis en barriär mot älvkant bli aktuellt. På längre sikt skulle det kunna vara aktuellt med portar längre ut i älvmynningen för att skydda Göteborgs stad vid extrema väder. De olika alternativen studeras vidare av Göteborgs stad. Idé om skydd i älvkant med slussport.

9 Frihamnen – Tider Detaljplaneprocessen har nyligen startat
Samråd hösten 2015 Antagen plan 2017 Byggstart 2018 1000 bostäder och 1000 arbetsplatser klara 2021


Ladda ner ppt "Lokalisering SSC och DKC"

Liknande presentationer


Google-annonser