Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2010 Petri Matveinen Nina Knape 5.9.2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2010 Petri Matveinen Nina Knape 5.9.2012."— Presentationens avskrift:

1 1 Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2010 Petri Matveinen Nina Knape 5.9.2012

2 2 Hälso- och sjukvårdsutgifterna 1995-2009 i 2009 års priser, mn euro Källa: THL, Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2010

3 3 De hälso- och sjukvårdsutgifternas struktur i 2009 Källa: THL, Hälsö- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2010

4 4 Finansiering av hälso- och sjukvårdsutgifter 1995–2009, % Källa: THL, Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2010

5 5 Hälso- och sjukvårdsutgifterna i relation till bruttonationalprodukten i de nordiska länderna, EU (15)- och OECD-länderna 1995–2010, % Källa: THL, Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2010.

6 6 Hälsö- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2009 År 2010 var Finlands hälso- och sjukvårdsutgifter 16,0 miljarder euro. Realt sett minskade utgifterna för hälso- och sjukvård med 0,1 procent från året innan (diagram 1). Räknat per invånare var utgifterna 2 986 euro. År 2010 var hälso- och sjukvårdsutgifterna 8,9 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Detta var 0,2 procentenheter lägre än året innan. Den specialiserade sjukvårdens (5,5 miljarder euro) och primärvårdens (3,3 miljarder euro) utgifter utgjorde drygt hälften av hälso- och sjukvårdsutgifterna år 2010. Realt ökade utgifterna för specialiserad sjukvård med 2,0 procent. Ökningen berodde i synnerhet på att utgifterna för den somatiska specialsjukvårdens bäddavdelningsvård ökade. Utgifterna för den somatiska specialsjukvårdens öppenvård minskade. Primärvårdens utgifter minskade med 2,1 procent år 2010. Detta berodde i synnerhet på att utgifterna för primärvårdens bäddavdelningsvård minskade. Källa: THL, Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2010


Ladda ner ppt "1 Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2010 Petri Matveinen Nina Knape 5.9.2012."

Liknande presentationer


Google-annonser