Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2011 Petri Matveinen Nina Knape 5.9.2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2011 Petri Matveinen Nina Knape 5.9.2013."— Presentationens avskrift:

1 1 Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2011 Petri Matveinen Nina Knape 5.9.2013

2 2 Hälso- och sjukvårdsutgifterna 1995-2011 i 2011 års priser, mn euro Källa: THL, Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2011

3 3 De hälso- och sjukvårdsutgifternas struktur i 2011 Källa: THL, Hälsö- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2011

4 4 Finansiering av hälso- och sjukvårdsutgifter 1995–2010, % Källa: THL, Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2011

5 5 Hälso- och sjukvårdsutgifterna i relation till bruttonationalprodukten i de nordiska länderna, EU (15)- och OECD-länderna 1995–2010, % Källa: OECD. stats.oecd.org enligt läget 8.3.2013. *Finlands och Norges uppgifter från 2011 **Uppgifterna för Island är en uppskattning för 2011.

6 6 Hälsö- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2011 År 2011 var Finlands hälso- och sjukvårdsutgifter 17,1 miljarder euro. Jämfört med året innan ökade utgifterna för hälso- och sjukvård realt med 3,0 procent (figur 1). Räknat per invånare var utgifterna 3 165 euro. År 2011 var hälso- och sjukvårdsutgifternas förhållande till bruttonationalprodukten på samma nivå som året innan, 9,0 procent. Den specialiserade sjukvårdens (6,0 miljarder euro) och primärvårdens (3,7 miljarder euro) utgifter utgjorde drygt hälften av hälso- och sjukvårdsutgifterna år 2011. Realt ökade utgifterna för specialiserad sjukvård med 4,4 procent. Ökningen berodde i synnerhet på att utgifterna för den somatiska specialsjukvårdens bäddavdelningsvård och för dagskirurgin ökade. I fråga om den somatiska specialsjukvårdens öppenvård stannade utgifterna på samma nivå som föregående år. Primärvårdens utgifter ökade med 7,3 procent jämfört med år 2010. Detta berodde i synnerhet på att utgifterna för primärvårdens öppenvård ökade. Källa: THL, Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2011


Ladda ner ppt "1 Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2011 Petri Matveinen Nina Knape 5.9.2013."

Liknande presentationer


Google-annonser