Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt kvalitetsutvärderingssystem - under utveckling Pär Brännström Utredare, Högskoleverket NU2010, 13 oktober 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt kvalitetsutvärderingssystem - under utveckling Pär Brännström Utredare, Högskoleverket NU2010, 13 oktober 2010."— Presentationens avskrift:

1 Nytt kvalitetsutvärderingssystem - under utveckling Pär Brännström Utredare, Högskoleverket NU2010, 13 oktober 2010

2 www.hsv.se/kvalitet/ Nytt kvalitetsutvärderingssystem Mer information hittas på:

3 Uppdraget genomförs i samverkan med Universitet och högskolor SUHF SFS Företrädare för yrkeslivet.

4 Det nya utvärderingssystemet… Bygger på ökad autonomi för universitet och högskolor Ska fokusera på utbildningens resultat, inte på förutsättningar och processer Ska vara likvärdigt, förutsägbart och transparent

5 Det nya utvärderingssystemet… Utbildningar på grundnivå och avancerad nivå Tregradig betygsskala Start 2010/2011 Fyraårscykel Ska ge regeringen underlag till resurstilldelning

6 Universitetskansler Lars Haikola tar beslut 21 december

7 Vad menar regeringen med resultat? Hur väl utbildningen når målen i: högskolelagen examensbeskrivningarna i högskoleförordningen

8 Utbildningarnas resultat bedöms – preliminärt - utifrån följande sex aspekter: 1.kunskap och förståelse inom området för utbildningen. 2.förmåga till kritiskt tänkande. 3.förmåga till problemlösning. 4.förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter. 5.förmåga att förmedla och diskutera sin kunskap både med personer med och utan specialkunskaper inom området för utbildningen. 6.beredskap att möta arbetslivets krav och förändringar.

9 En tregradig betygsskala: Högsta betyg Extra resurstilldelning Mellanbetyg Godkänt, ingen åtgärd Lägsta betyg Examenstillståndet ifrågasätts och kan återkallas

10 Tre typer av underlag: 1.Studenternas självständiga arbeten 2.Lärosätets självvärdering 3.Enkäter till studenter och tidigare studenter Platsbesök i någon form kommer att ingå

11 Studenternas självständiga arbeten: Väger normalt tyngst Anonymiserat urval granskas Ingen överprövning av betyg

12 Självvärdering: Resultat Lärarkompetens och lärartillgång Studenternas förutsättningar, om det har en påtaglig betydelse för utbildningens resultat

13 Enkäter till studenter och tidigare studenter Studentenkäter - utbildningens resultat Alumnenkäter - utbildningens användbarhet

14 Externa bedömare 1.Ämnesexperter 2.Studenter 3.Arbetslivsföreträdare

15 Bedömarna sätter ett samlat betyg per examen och utbildning

16 Omgång 1 – start våren 2011 1.Psykologi, Psykologexamen 2.Statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, u- landskunskap. 3.Informatik, data/systemvetenskap, kognitionsvetenskap 4.Företagsekonomi, nationalekonomi, Civilekonomexamen 5.Sociologi, arbetsvetenskap och demografi 6.Medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik 7.Geografi, kulturgeografi, humanekologi och geovetenskap 8.Ekonomisk historia

17 Omgång 2 – start 2011 Språk Juridik Genusvetenskap Vissa vårdutbildningar Folkhälsovetenskap mm

18 Lärosätena kan förbereda 1.Ha kontroll på alla examensarbeten 2. Planera in arbetstid för anonymisering och inmatning av examensarbeten i HSV Direkt 3. Planera in arbetstid för att skriva självvärdering

19 Frågor? Magnus.Hjort@hsv.se Maria.Sundkvist@hsv.se Par.Brannstrom@hsv.se


Ladda ner ppt "Nytt kvalitetsutvärderingssystem - under utveckling Pär Brännström Utredare, Högskoleverket NU2010, 13 oktober 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser