Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Räkna med pengar Matematiska institutionen Linköpings universitetet 2007-11-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Räkna med pengar Matematiska institutionen Linköpings universitetet 2007-11-13."— Presentationens avskrift:

1

2 Räkna med pengar Matematiska institutionen Linköpings universitetet 2007-11-13

3 Gruppens medlemmar Johan Spann Henrik Tunedal Joakim Tosteberg André Teintang Lowe Thiderman Oscar Tholander

4 Inledning Projektbeskrivning Syfte Frågeställning Metod

5 Aktiekurser Exempelportfölj med två aktier AKTIa.STEXEMa.ST 123,223 12323 123,223,1 123,223,1

6 Avkastning AKTIa.STEXEMa.ST -0.00162465150 0.00162469420.0043383767 00

7 Väntevärde AKTIa.STEXEMa.ST 5,07768017447378E-15-0,361533466549853

8 Kovariansmatrisen

9 Minimal risk

10 Maximal tillväxt

11 Effektiva fronten

12 Definitioner Avkastningen för en aktie Kovariansen mellan två aktier Väntevärde

13 Viktiga matriser

14 Minimal risk Aktiefördelning som ger stabil portfölj Kovarianserna tar ut varandra Optimallösningen till detta problem blir

15 Maximal tillväxt Vill få så stor avkastning som möjligt Tar viss hänsyn till risken Optimallösningen till detta problem blir

16 Effektiva fronten Linjärkombination av de optimala portföljerna Optimalt förhållande risk – avkastning Representeras i en graf

17 Vad är VaR? Exempel: En miljon kronor Säkerhetsnivå 95% 1-dags VaR Fördelar: Olika former av risk VaR kräver inte stora kunskaper Nackdelar: VaR-värdet säger inget om fördelningens utseende. VaR-värden är inte additiva. Value at Risk (VaR)

18 Man kan då räkna på detta genom formeln: Value at Risk (VaR)

19 Optioner Call/put Europeiska/amerikanska

20 Black–Scholes Beräkna pris for europeiska optioner

21 Ränta Vår approximation: STIBOR Kontinuerlig

22 Grekerna Riskmått Delta, gamma, vega, theta, rho

23 Delta Visar hur optionens värde varierar med aktiens värde Totalt delta

24 Gamma Visar hur delta beror av aktiens pris

25 Vega Visar hur optionens värde beror av aktiens volatilitet

26 Theta Visar hur optionens värde förändras när man närmar sig lösendagen

27 Rho Visar hur optionens värde beror av räntan

28 Implementering Reuters 3000 Xtra Power Plus Pro

29 Resultat och analys Slutprodukt Mindre problem Visual Basic Planering och struktur Övriga kunskaper

30


Ladda ner ppt "Räkna med pengar Matematiska institutionen Linköpings universitetet 2007-11-13."

Liknande presentationer


Google-annonser