Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Storlom Gavia arctica.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Storlom Gavia arctica."— Presentationens avskrift:

1 Storlom Gavia arctica

2 Flygande lom (smålom Gavia stellata)

3 Skäggdopping Podiceps cristatus

4 Storskarv Phalacrocorax carbo (1K)

5 Storskarv Phalacrocorax carbo (ad häckande)

6 Gråhäger Ardea cinerea (1K)

7 Gråhäger Ardea cinerea

8 Knölsvan Cygnus olor

9 Sångsvan Cygnus cygnus

10 Grågås Anser anser

11 Kanadagås Branta canadensis

12 Bläsand Anas penelope

13 Bläsand Anas penelope

14 Bläsand Anas penelope (eklips)

15 Kricka Anas crecca

16 Gräsand Anas platyrhynchos

17 Gräsand Anas platyrhynchos

18 Skedand Anas clypeata

19 Skedand Anas clypeata

20 Vigg Aythya fuligula

21 Vigg Aythya fuligula

22 Knipa Bucephala clangula

23 Töntig knipa Bucephala clangula

24 Storskrake Mergus merganser

25 Brun kärrhök Circus aeruginosus

26 Brun kärrhök Circus aeruginosus (1K)

27 Sparvhök Accipiter nisus

28 Sparvhök Accipiter nisus

29 Ormvråk Buteo buteo

30 Fiskgjuse Pandion haliaetus

31 Tornfalk Falco tinnunculus

32 Tornfalk Falco tinnunculus

33 Tornfalk Falco tinnunculus

34 Orre Tetrao tetrix

35 Tjäder Tetrao urogallus

36 Sothöna Fulica atra

37 Trana Grus grus

38 Trana Grus grus

39 Strandskata Haematopus ostralegus

40 Strandskata Haematopus ostralegus

41 Tofsvipa Vanellus vanellus

42 Tofsvipa Vanellus vanellus

43 Enkelbeckasin Gallinago gallinago ”Är inte min nya mobil liten!?”

44 Storspov Numenius arquata

45 Rödbena Tringa totanus

46 Skrattmås Larus ridibundus

47 Fiskmås Larus canus

48 Gråtrut Larus argentatus

49 Gråtrut Larus argentatus och Ismås Pagophila eburnea

50 Havstrut Larus marinus

51 Havstrut Larus marinus (1K)

52 Fisktärna Sterna hirundo

53 Fisktärna Sterna hirundo

54 Ringduva Columba palumbus

55 Ringduva Columba palumbus

56 Kattuggla Strix aluco

57 Kattuggla Strix aluco

58 Tornseglare Apus apus

59 Bonus: Nattskärra Caprimulgus europaeus

60 Bonus: Nattskärra Caprimulgus europaeus

61 Gröngöling Picus viridis

62 Spillkråka Dryocopus martius

63 Större hackspett Dendrocopos major

64 Större hackspett Dendrocopos major

65 Sånglärka Alauda arvensis

66 Sånglärka Alauda arvensis

67 Ladusvala Hirundo rustica

68 Ladusvala Hirundo rustica

69 Hussvala Delichon urbica

70 Hussvala Delichon urbica

71 Trädpiplärka Anthus trivialis

72 Sädesärla Motacilla alba

73 Sädesärla Motacilla alba

74 Rödhake Erithacus rubecula

75 Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus

76 Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus

77 Stenskvätta Oenanthe oenanthe

78 Stenskvätta Oenanthe oenanthe (1K)

79 Koltrast Turdus merula

80 Björktrast Turdus pilaris

81 Björktrast Turdus pilaris

82 Taltrast Turdus philomelos

83 Törnsångare Sylvia communis

84 Svarthätta Sylvia atricapilla

85 Svarthätta Sylvia atricapilla

86 Lövsångare Phylloscopus trochilus

87 Lövsångare Phylloscopus trochilus

88 Kungsfågel Regulus regulus

89 Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca

90 Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca

91 Svartmes Parus ater

92 Blåmes Parus caeruleus

93 Talgoxe Parus major

94 Nötväcka Sitta europaea

95 Trädkrypare Certhia familiaris

96 Törnskata Lanius collurio

97 Törnskata Lanius collurio (1K)

98 Nötskrika Garrulus glandarius

99 Skata Pica pica

100 Kaja Corvus monedula

101 Kråka Corvus corone

102 Korp Corvus corax

103 Stare Sturnus vulgaris

104 Stare Sturnus vulgaris

105 Stare Sturnus vulgaris

106 Stare Sturnus vulgaris

107 Stare Sturnus vulgaris

108 Stare Sturnus vulgaris (1K)

109 Gråsparv Passer domesticus

110 Gråsparv Passer domesticus

111 Pilfink Passer montanus

112 Bofink Fringilla coelebs

113 Bofink Fringilla coelebs

114 Grönfink Carduelis chloris

115 Domherre Pyrrhula pyrrhula

116 Gulsparv Emberiza citrinella

117 Sävsparv Emberiza schoeniclus

118 Fåglar är snygga och tuffa – ut och jaga upp dem!

119

120


Ladda ner ppt "Storlom Gavia arctica."

Liknande presentationer


Google-annonser