Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Navision och SQL Server 2005 Av Robert Levay, Jönsson och Lepp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Navision och SQL Server 2005 Av Robert Levay, Jönsson och Lepp."— Presentationens avskrift:

1 Navision och SQL Server 2005 Av Robert Levay, Jönsson och Lepp

2 Innehåll Navision med native-databas eller med SQL Server? Utmaningar som SQL Server medför Övervkningsverktyg som ingår i SQL Server

3 Navision med native-databas eller med SQL Server? Fördelar med Native (C/SIDE-databas): –Robust plattform –Minimal konfiguration krävs –Kräver inga kunskaper i SQL Server –Möjligheter till kommunikation med andra program, t ex Crystal Reports, med C/ODBC och C/FRONT Lämplig för –Existerande väl fungerande installationer –Små företag

4 Navision med native-databas eller med SQL Server, forts? Fördelar med SQL Server-databas –Helautomatiserat underhåll möjligt –Ingen praktisk storleksbegränsning –SQL Server är hjärtat i Microsofts utvecklingsplattform, samverkar med i stort sett ALLT –SQL Server är framtiden! Utmaningar –Kunskaper i SQL Server krävs –Licenskostnader

5 Tänk på detta du som använder SQL Server-plattformen Hårdvara Konfiguration Indexunderhåll Låsningar Backup av databas och transaktionslogg

6 Hårdvara Använd Hårdvaru-RAID, RAID 5 för databasen och RAID 1 för transaktionsloggen eller RAID 10 för båda Tillräcklig mängd minne, normalt minst 1 GB Tillräckligt med processorkraft, beroende av belastning Tillräckligt bra nätverksprestanda

7 Konfiguration Följande egenskaper hos nycklarna i Navision avlastar uppdateringar av SQL Server –MaintainSQLindex – MaintainSIFTIndex – SIFTLevelsToMaintain Konfigurera Fillfactor för index Trace Flag 1204 ger information om deadlocks och 3605 loggar i SQL-serverloggen. Använd DBCC TRACEON xxxx

8 Indexunderhåll Index förändras när data läggs till och tas bort Ju mer fragmenterat ett index är, desto längre tid tar sökningar Bygg om index varje dag eller varje vecka Kan automatiseras Fillfactor under 100 minskar fragmenteringen men ökar mängden diskutrymme

9 Lås-vad kan låsas? ResourceDescription RIDRow identifier. Used to lock a single row within a table. KeyRow lock within an index. Used to protect key ranges in serializable transactions. Page8 kilobyte –(KB) data page or index page. ExtentContiguous group of eight data pages or index pages. TableEntire table, including all data and indexes. DBDatabase.

10 Lås-hur kan det låsas? Shared (S) Used for operations that do not change or update data (read-only operations), such as a SELECT statement. Update (U) Used on resources that can be updated. Prevents a common form of deadlock that occurs when multiple sessions are reading, locking, and potentially updating resources later. Exclusive (X) Used for data-modification operations, such as INSERT, UPDATE, or DELETE. Ensures that multiple updates cannot be made to the same resource at the same time. Intent Used to establish a lock hierarchy. The types of intent locks are: intent shared (IS), intent exclusive (IX), and shared with intent exclusive (SIX). Schema Used when an operation dependent on the schema of a table is executing. The types of schema locks are: schema modification (Sch-M) and schema stability (Sch-S).

11 Backup Flera typer av backuper –Full backup –Differentiell backup –Logbackup Simple Recovery Model på databasen tömmer loggen automatiskt och kan ge bättre prestanda Backuper kan automatiseras

12 Inbyggda övervakningsverktyg och hjälpmedel i SQL Server System Monitor (Inbyggt i Windows) Activity Monitor SQL Server Profiler Execution Plan Database Engine Tuning Advisor Maintenance Plan Wizard

13 Frågor ? Länkar https://mbs.microsoft.com/partnersource/products/navision/newsevents/new s/dynnavtoolsoverview.htm?printpage=false https://mbs.microsoft.com/partnersource/downloads/supplements/databaser esourcekit.htm?printpage=false https://mbs.microsoft.com/partnersource/products/navision/mdpartnerscree nsaver.htm?printpage=false https://mbs.microsoft.com/partnersource/sales/salestools/productfactsheets/ NAV_SQLSvrOption.htm http://www.hmtools.com/

14 Länkar https://mbs.microsoft.com/partnersource/products/navision/newseve nts/news/dynnavtoolsoverview.htm?printpage=false https://mbs.microsoft.com/partnersource/downloads/supplements/da tabaseresourcekit.htm?printpage=false https://mbs.microsoft.com/partnersource/products/navision/mdpartn erscreensaver.htm?printpage=false https://mbs.microsoft.com/partnersource/sales/salestools/productfac tsheets/NAV_SQLSvrOption.htm http://www.hmtools.com/


Ladda ner ppt "Navision och SQL Server 2005 Av Robert Levay, Jönsson och Lepp."

Liknande presentationer


Google-annonser