Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Registrering och uppladdning shp-filer för geotekniska undersökningsområden - startläge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Registrering och uppladdning shp-filer för geotekniska undersökningsområden - startläge."— Presentationens avskrift:

1 mats.oberg@swedgeo.se/2012-08-15 1 Registrering och uppladdning shp-filer för geotekniska undersökningsområden - startläge

2 mats.oberg@swedgeo.se/2012-08-15 2 Arbetsgång – registrera nytt område i webbappliaktionen 1. Zooma in till aktuellt registreringsområde (Zoom in/ut med mushjul eller tangentbordets +/- Panorera med mus eller piltangenter). 2. Välj först, med droplisten, vilken typ av objekt (linje, yta eller punkt) som skall ritas

3 mats.oberg@swedgeo.se/2012-08-15 3 3. Rita objekt4. Avsluta med dubbelklick – attributtabellen dyker upp

4 mats.oberg@swedgeo.se/2012-08-15 4 5. Fyll i åtminstone de fem obligatoriska (markerade med *) fälten 6. Spara Om vissa obligatoriska fält ej fylls i rödmarkeras dessa vid försök att spara

5 mats.oberg@swedgeo.se/2012-08-15 5 Öva gärna i ”Testområde” (öster om Stockholm i Östersjön) Ta bort (klicka på objektet, välj Ta bort) från testområdet efter övning Vid borttagning objekt rekommenderas starkt att ladda om sidan (Funktionstangent F5 t ex) för att rensa från cachad grafik !

6 mats.oberg@swedgeo.se/2012-08-15 6 Övriga editeringsfunktioner 1 Avbryt oönskad/felaktig/påbörjad editering Ändra befintliga geometrier (eller attribut): Klicka på objektet, välj Redigera, dra i de orange ringarna Tryck på spara

7 mats.oberg@swedgeo.se/2012-08-15 7 Övriga editeringsfunktioner 2 Klicka igenom flera på varandra liggande objekt, och välj vilket som önskar studeras/redigeras Det valda objektets attribut visas och geometrin rödmarkeras Avbryt redigering om så önskas genom att klicka i kartan

8 mats.oberg@swedgeo.se/2012-08-15 8 Övriga editeringsfunktioner 3 Rita linjer eller punkter Punkt Linje, vald för editering

9 mats.oberg@swedgeo.se/2012-08-15 9 Vid klick på denna kommer en enkel dialogruta upp, där man pekar ut en zip-fil från lokal disk Shp-fil (yta, linje eller punkt) som skall uppladdas måste uppfylla ett antal villkor för att det skall fungera: Shp-filen (och shx, dbf, prj) måste heta guomr2012.shp (inte guomr2012_polygon.shp, guomr_kommunen.shp eller något annat!). Länk till nedladdning av av korrekta exempel-shp-filer finns på startsidan – ladda ner och studera dem). Shp-filen (och shx, dbf, prj) måste zippas, men zip-filen kan ha godtyckligt namn (t ex guomr2012_polygon.zip men som innehåller guomr2012.shp etc) Det är zip-filen som skall pekas ut vid uppladdning (inte shp-filen) Koordinatsystem måste vara SWEREF99TM Attributstrukturen (se nästa sida) måste uppfyllas. De obligatoriska fälten behöver inte vara ifyllda (även om det är önskvärt) 1

10 mats.oberg@swedgeo.se/2012-08-15 10 Alltså i överensstämmelse med rapporten från 2012 (SGI_v625) men med tillägget betr. fältet geofysik. Fältet geofysik är egentligen bara tillämpligt i linjer men kan (men måste inte) finnas med i även punkt- och yt-shp. I fältet kan textsträng med 50 tecken fyllas i, t ex ”JA” eller ”SGU undersökning abc123” 2

11 mats.oberg@swedgeo.se/2012-08-15 11 Rätt- och felmeddelanden Shp uppladdad och inläst, visas i kartan OBS! En uppladdad shp lägger till data i databasen ”rått” och har ingen funktion som t ex jämförelse om det redan finns befintliga geometrier i databasen. Det ger risk för dubbellagring av objekt. Detta skall man vara medveten om och sättet ni arbetar på måste funderas igenom. Fel på shp-fil-namn! 3 Avvakta med att klicka på något till uppladdningsrutan släckts! (Noterat: Om du pekar ut guomr2012.shp (=fel) istället för *.zip (=rätt), så kommer applikationen att säga ok men inget läses in/visas. Detta är en liten bugg) Fel på fältnamn (t ex ”orginalid” istället för det rätta ”originalid” eller ”beställare” istf ”bestallare”) (Noterat: Om du pekar ut guomr2012.shp (=fel) istället för *.zip (=rätt), så kommer applikationen att säga ok men inget läses in/visas. Detta är en liten bugg) För brett fält i shp-filen (applikationen trunkerar inte…)


Ladda ner ppt "1 Registrering och uppladdning shp-filer för geotekniska undersökningsområden - startläge."

Liknande presentationer


Google-annonser