Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övning2 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övning2 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305"— Presentationens avskrift:

1 Övning2 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305
Övning2 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305 Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer KTH, NADA, Vahid Mosavat

2 Övning2. programmeringsteknik och Matlab
En körbar java-kod class ProgEtt{ public static void main(String[] args){ System.out.println(”java är enkel”); } KTH, NADA, Vahid Mosavat

3 Övning2. programmeringsteknik och Matlab
Kompileringsfel Följande program ger följande kompileringsfel class ProgEtt{ public static void main(String[] args){ String mening=”java är enkel”; System.out.println(mining); } ProgEtt.java:4: cannot find symbol symbol : variable mining location: class ProgEtt ^ 1 error KTH, NADA, Vahid Mosavat

4 Variabel, datatyp och litteral
Övning2. programmeringsteknik och Matlab Variabel, datatyp och litteral Variabel är en identifierare i ett program som representerar en plats i datorns minne. I Java finns det flera olika datatyper. T.ex: ”2” , ’2’ , 2, 3.14 Litteral är ett angivet värde i ett program. KTH, NADA, Vahid Mosavat

5 Övning2. programmeringsteknik och Matlab
Datatyper Primitiva datatyper Klasser byte short int long double float char boolean String Scanner System Integer Double Boolean KTH, NADA, Vahid Mosavat

6 Övning2. programmeringsteknik och Matlab
Utskrift satser System.out.print( ) En sats som skriver ut parameternsvärde. System.out.println( ) En sats som skriver ut parameternsvärde och byter automatiskt rad efteråt KTH, NADA, Vahid Mosavat

7 Övning2. programmeringsteknik och Matlab
Reserverade ord Följande ord är reserverad och får (ska) inte användas som identifierare. abstract boolean break byte (byvalue) case (cast) catch char class (const) continue default do double else extends false final finally float for (future) (generic) (goto) if implements import (inner) instanceof int interface long native new null (operator) (outer) package private protected public (rest) return short static super switch synchronized this throw throws transient true try (var) void volatile while KTH, NADA, Vahid Mosavat

8 Inläsning från tangentbord
Övning2. programmeringsteknik och Matlab Inläsning från tangentbord import java.util.Scanner; class FintNamn{ public static void main(String[] args){ Scanner tgb = new Scanner(System.in);  System.out.print(”Vad heter du? ”); String namnet = tgb.nextLine(); System.out.println(namnet +” är ett fint namn”); } KTH, NADA, Vahid Mosavat

9 Övning2. programmeringsteknik och Matlab
Operatorer Övning2. programmeringsteknik och Matlab Op Exempel + x+y += x+=2, x+=y - y-x -= x-=3, x-=y * x*y ! !isEmpty / x/y *= x*=2, x*=y ++ x++ eller ++x /= x/=2, x/=y -- y-- eller --y > x>y, x>10 % x%y < x<y, x<5 == x==y >= x>=y, x>=4 != x!=y <= x<=y, x<=4 KTH, NADA, Vahid Mosavat

10 Övning2. programmeringsteknik och Matlab
Styrstrukturer Java kod exekveras radvis och sekventiell. Med hjälp av styrstrukturer kan man ändra den sekventiella exekveringen. Några exempel på styrstrukturer är: if, if-else, for, while, do-while KTH, NADA, Vahid Mosavat

11 Övning2. programmeringsteknik och Matlab
if-sats Problem: Skriv ett program som frågar efter pris på en bok och skriver ut ”dyr bok, ingen affär” om priset är mer än 500:- KTH, NADA, Vahid Mosavat

12 Övning2. programmeringsteknik och Matlab
modell Kolla om bokPris>500 falskt sant Skriv ut ”dyr bok, ingen affär” Kod efter if-satsen ... KTH, NADA, Vahid Mosavat

13 Övning2. programmeringsteknik och Matlab
if-else else använder man tillsammans med en if-sats när man vill göra ett val mellan två olika saker. Exempel: Skriv ett program som frågar efter pris på en bok och skriver ut ”dyr, ingen affär om priset är mer än 500 kr annars skriver programmet ut ”billig bok, köp fort” KTH, NADA, Vahid Mosavat

14 Övning2. programmeringsteknik och Matlab
modell falskt bokPris>500 System.out.println(”billig…”); sant System.out.println(”dyr…”); Kod efter if-else... KTH, NADA, Vahid Mosavat

15 Övning2. programmeringsteknik och Matlab
Slinga (loop) Slingor eller loop används då man vill en sak ska upprepas ett antal gånger. I java finns det for-slingor och while-slingor för detta ändamål KTH, NADA, Vahid Mosavat

16 Övning2. programmeringsteknik och Matlab
For-sats for-sats består av följande delar 1.for 2.(A;B;C) A är oftast deklaraton och initiering av veriabel B är ett villkor-sats (Condition) C oftast är en stegning-sats 3. uttryck (statement) for ( int i=0 ; i< 10; i++) { System.out.println(”Java är enkel”); } KTH, NADA, Vahid Mosavat

17 Övning2. programmeringsteknik och Matlab
while sats while-sats består av följande delar: 1. while 2. Villkor-sats (condition) 3. uttryck (statement) int i=0; while (i<10) { System.out.println(”programmering är kul”); i++; } KTH, NADA, Vahid Mosavat

18 Modell för for- och while-sats
Övning2. programmeringsteknik och Matlab ... kod före for eller while falskt Villkor sant uttryck Kod efter for eller while... KTH, NADA, Vahid Mosavat

19 Övning2. programmeringsteknik och Matlab
Modelll för loop Övning2. programmeringsteknik och Matlab int i=0; falskt i<10 sant System.out.println(”hej”); i++; Kod efter for eller while... KTH, NADA, Vahid Mosavat

20 Övning2. programmeringsteknik och Matlab
do-while sats while-sats består av följande delar: 1. do 2. uttryck 3.while 4.Villkor-sats (condition) int i=0; do { System.out.println(”programmering är kul”); i--; } while (i>10); KTH, NADA, Vahid Mosavat

21 Modell för do-while sats
Övning2. programmeringsteknik och Matlab ... kod för do-while uttryck falskt Villkor sant kod efter do-while ... KTH, NADA, Vahid Mosavat

22 Övning2. programmeringsteknik och Matlab
Uppgifter Skriv följande program med hjälp av for-sats och/eller while-sats Skriv ett program som skriver ut ”hej” 100 gånger. Skriv ett program som skriver ut alla heltal från 0 upp till 100. Skriv ett program som skriver ut heltal mellan -1 och 101 med intervall 4. (d.v.s. 0, 4, 8, 12,…,100) KTH, NADA, Vahid Mosavat

23 Övning2. programmeringsteknik och Matlab
Uppgifter 4. Skriv ett program som frågar användaren om ett tal och skriver ut ”hej” lika många gånger som inmatade talet. 5. Skriv ett program som frågar om två tal och skriver ut alla tal mellan de två talen (obs användaren ska mata in minsta talet först) 6. Skriv ett program som löser uppgift 5 utan någon krav om att minsta talet ska matas in först. KTH, NADA, Vahid Mosavat

24 Övning2. programmeringsteknik och Matlab
Uppgifter 7. Skriv ett program som skriver ut multiplikationstabellen för 1-5. 1 2 3 4 5 6 8 10 9 12 15 16 20 25 KTH, NADA, Vahid Mosavat


Ladda ner ppt "Övning2 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305"

Liknande presentationer


Google-annonser