Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-09-18 DNR KFKS 2008/225.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-09-18 DNR KFKS 2008/225."— Presentationens avskrift:

1 Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-09-18 DNR KFKS 2008/225

2 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER Nämnder&Verksamheter: Juli bokslut UN: Små förändringar jämfört med T1 SÄN: Juliprognos oförändrad jämfört med T1 Indikation på bättre resultat. Fördjupad analys i samband med T2 TN – 0,5 mkr jämfört med T1 Kultur Nacka -1,2 mkr jämfört med T1 VSS + 1,0 mkr jämfört med T1 I stort oförändrat jmf med T1. OK Har brister

3 Skattenetto: Inga prognosförändringar sedan T1 men SKL senaste skatteunderlagsprognos är inte med i beräkningarna. Finansnetto: Inga prognosförändringar sedan T1 Realisationsvinster: Inga prognosförändringar sedan T1

4 Resultaträkning juli 2009 MkrUtfall 2008-07 Utfall 2009-07 Periodiserad budget 2009-07 Avvikelse mot per. budget Årsprognos 2009 Årsbudget 2009 Avvikelse Externa intäkter392,2416,6436,3-19,7677,4743,1-65,7 Verksamhetens kostnader-2 230,2-2 395,0-2 400,75,7-4 027,1-4 103,075,9 Verksamhetens nettokostnader-1 838,0-1 978,4-1 964,4-14,0-3 349,7-3 359,910,2 Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten69,416,916,30,618,028,0-10,0 Realisationsvinster inom tomträttsförsäljningar 23,129,2-6,150,0 0,0 Realisationsvinster övrigt 0,55,8-5,310,0 0,0 Avskrivningar-82,6-83,6-90,56,9-152,8-155,02,2 Verksamhetens nettokostnader efter avskrivning och realisationsvinster-1 851,2-2 021,5-2 003,6-17,9-3 424,5-3 427,02,5 Skattenetto1 992,02 011,42 046,7-35,33 463,73 508,7-44,9 Finansnetto-12,3-9,2-11,62,4-8,4-19,911,5 Resultat före extraordinära poster128,5-19,331,5-50,830,961,8-30,9 Extraordinära intäkter0,0 Årets resultat128,5-19,331,5-50,830,961,8-30,9 Balanskravsresultat128,5-42,9-3,5-39,4-29,11,8-30,9

5 Skattenetto juli 2009 mkr UtfallBudgetPrognosAvvikelse Juli-2009 2009 Juliår Skatteintäkter2042,22070,33549,13500,9-28,148,2 Allmän kommunalskatt2116,62109,73616,73628,46,9-11,7 Reserv0,0 -25,0 0,0-25,0 Slutavräkningar-74,4-39,4-42,6-127,5-34,984,9 Utjämning mellan kommunerna-122,8-124,6-213,7-210,41,9-3,3 Inkomstutjämning-206,1-200,4-343,5-353,3-5,79,8 Kostnadsutjämning156,4154,1264,1268,12,3-4,0 Nivåjusteringar mm-24,4-29,9-51,3-41,85,5-9,5 LSS-48,7-48,4-83,0-83,4-0,30,4 Statsbidrag27,531,954,6 -4,40,0 Maxtaxa23,727,547,1 -3,80,0 Kvalitetssäkring barnomsorg3,84,47,5 -0,60,0 Summa1946,91977,53390,03345,1-30,644,9 Fastighetsavgift64,569,2118,6 -4,70,0 Totalt2011,42046,73508,73463,7-35,345,0

6 Finansnetto juli 2009 Utfall Periodiserad budgetÅrsbudgetPrognosAvvikelse Finansiella intäkter4,010,017,114,7-2,4 Ränta på lån till Nacka Stadshus AB3,93,76,3 0,0 Utdelning från Nacka Energi AB0,04,57,7 0,0 Ränta på utlämnade lån0,01,52,60,5-2,1 Övriga finansiella intäkter0,00,30,50,2-0,3 Finansiella kostnader-13,2-21,5-37,0-23,113,9 Ränta långfristiga skulder-6,4-14,6-25,1-11,413,7 Finansiell pensionskostnad-6,7-6,8-11,7-11,50,2 Övriga finansiella kostnader0,0 -0,2 0,0 Totalt-9,2-11,5-19,9-8,411,5

7 Månadsbokslut jan-juli 2009, verksamhetens nettokostnader 2009, mkr Nämnd/Verksamhetsområde 2008-07 Utfall jan-juli 2009 Periodiserad budget 2009-07 Avvikelse mot per. budget Årsprognos 2009 Årsbudget 2009 Avvikelse mot årsbudget Prognos T1Avvikelse mot T1 Netto IFS Intäkter IFSKostnader IFS (-) Netto IFS Kommunstyrelsen, totalt-78,81 655,8-1 738,0-82,3-64,6-17,7-100,6-97,5-3,1-100,4-0,2 KF och KS-13,32,0-16,3-14,3-15,20,9-26,0 0,0-26,00,0 Stadsledningskontoret-44,228,5-73,5-45,0-46,21,2-79,1 0,0-79,10,0 Fastighetskontoret, exkl markförv-0,5230,4-231,5-1,1-1,50,50,0 Markförvaltning9,517,7-7,610,14,16,010,47,03,410,40,0 M&H-organisationen-19,0216,1-235,4-19,30,0-19,3-0,30,0-0,3 0,0 Kontaktcenter0,710,9-10,40,60,00,60,0 Sociala tjänster0,057,7-57,70,0 Kultur & Utbildning-0,310,6-10,30,30,00,3-0,30,0-0,3 0,0 Teknik-12,591,5-96,1-4,60,0-4,60,0 Miljö & Stadsbyggnad-6,840,0-56,1-16,10,0-16,10,0 Hållbar utveckling0,03,6-3,40,20,00,20,0 Överförmyndarverksamheten-0,11,7-1,60,20,00,20,0 Produktionsverksamheter-11,51 161,1-1 173,7-12,6-5,8-6,8-5,60,6-6,2-5,4-0,2 Nacka Partner-1,040,6-41,4-0,80,4-1,10,6 0,00,60,0 Förskola, Fritid & Skola0,7818,4-820,8-2,4-6,44,00,0 Kultur Nacka-3,952,7-56,6-3,80,0-3,8-4,20,0-4,2-3,0-1,2 Sociala Stödresurser inkl. NSC-7,5232,0-232,00,00,2-0,3-2,00,0-2,0-3,01,0 Räddningstjänsten0,317,3-23,0-5,60,0-5,60,0 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden-14,70,0-13,1 -14,31,1-24,5 0,0-24,50,0 Velamsundstyrelsen-2,10,0-2,1 -2,20,2-3,8 0,0-3,80,0 Överförmyndarnämnden-1,90,0-2,7 0,0-4,6 0,0-4,60,0 Tekniska nämnden-85,886,9-175,5-88,6-86,9-1,7-148,3-145,3-3,0-147,8-0,5 Finansiering-84,41,6-87,4-85,9-85,4-0,5-144,8-142,8-2,0-144,3-0,5 TN/VA-verket-1,761,8-65,7-3,8-1,8-2,1-5,0-3,0-2,0-5,00,0 TN/RH-verket0,323,5-22,41,10,30,81,50,51,01,50,0 Fritidsnämnden-54,64,1-58,8-54,7-55,20,5-93,5-94,71,2-93,50,0 Kulturnämnden-50,90,2-54,3-54,1-56,52,4-96,9 0,0-96,90,0 Social- och äldrenämnden-592,857,4-691,4-634,0-647,613,6-1 085,2-1 110,225,0-1 085,20,0 Utbildningsnämnden-1 088,182,4-1 224,7-1 142,3-1 138,6-3,7-1 964,3-1 960,9-3,4-1 964,30,0 Summa nämnder och driftverksamheter-1 969,61 886,8-3 960,7-2 073,9-2 068,6-5,4-3 521,7-3 538,416,7-3 521,0-0,7 Återföring avskrivningar och ränta127,1 130,9 141,9-11,1239,2243,2-4,0237,91,3 Pensioner, löneskatt mm4,40,0-35,3 -37,82,5-67,2-64,7-2,5-67,20,0 Verksamhetens nettokostnader-1 838,01 886,8-3 865,1-1 978,4-1 964,4-14,0-3 349,7-3 359,910,2-3 350,30,6


Ladda ner ppt "Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-09-18 DNR KFKS 2008/225."

Liknande presentationer


Google-annonser