Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Östersjöområdet i skuggan av den finansiella krisen 2009-09-09 Vice riksbankschef Lars Nyberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Östersjöområdet i skuggan av den finansiella krisen 2009-09-09 Vice riksbankschef Lars Nyberg."— Presentationens avskrift:

1 Östersjöområdet i skuggan av den finansiella krisen 2009-09-09 Vice riksbankschef Lars Nyberg

2 Östersjöregionen Danmark Estland Finland Lettland Litauen Polen Sverige Tyskland

3 Svenska banker i de baltiska länderna Juni 2009 De baltiska ländernas andel av bankernas utlåning och resultat före skatt Utlåning SEB11% Swedbank16% Nordea 3% Rörelseresultat, senaste fyra kvartalen SEBNeg SwedbankNeg Nordea 1% Marknadsandelar utlåning i procent och antal invånare per land Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Ant. invån. 1,3 milj. Ant. invån. 2,3 milj. Ant. invån. 3,4 milj.

4 Real BNP i Östersjöländerna och världen totalt Årlig procentuell förändring Källa: Reuters Ecowin

5 Real BNP i Östersjöländerna Årlig procentuell förändring Källa: Reuters Ecowin

6 Arbetslösheten i de baltiska länderna Procent Källa: Reuters Ecowin

7 Bytesbalansen i de baltiska länderna Procent av BNP Källa: Reuters Ecowin

8 Harmoniserat index för konsumentpriser Årlig procentuell förändring Källa: Reuters Ecowin

9 Nominella löner i de baltiska länderna Årlig procentuell förändring Källa: Reuters Ecowin

10 Företagens skulder, de baltiska länderna och Sverige Procent av BNP Källa: Reuters Ecowin

11 Hushållens skulder, de baltiska länderna och i Sverige Procent av BNP Källa: Reuters Ecowin

12 Lägenhetspriser samt antal transaktioner i Tallinn Medianpris i estniska kronor/m2 (höger skala) samt antal lägenhetstransaktioner (vänster skala) Källor: Data Board och Eesti Pank Anm. Data över transaktionerna måste publiceras senast 10 dagar efter att transaktionen genomfördes.

13 Reala priser för kontor i citylägen, Sverige Index 1981=100 Källor: Newsec och Riksbanken

14 Genomsnittligt direktavkastningskrav på moderna kontorslokaler i citylägen, Sverige Procent Källor: Newsec och Riksbanken och Reuters Ecowin

15 Real statsobligationsränta, 5 år Procent Källor: Reuters EcoWin, SCB och Riksbanken

16 Reala huspriser Index 1980=100 Källor: SCB, OFHEO, Case-Shiller och Reuters EcoWin

17 Basis spread Skillnad mellan 3 månaders interbankränta och förväntad styrränta Räntepunkter Källor: Reuters Ecowin och Bloomberg


Ladda ner ppt "Östersjöområdet i skuggan av den finansiella krisen 2009-09-09 Vice riksbankschef Lars Nyberg."

Liknande presentationer


Google-annonser