Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsyn – Vattenskyddsområde

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsyn – Vattenskyddsområde"— Presentationens avskrift:

1 Tillsyn – Vattenskyddsområde
Tillsynsmyndighetens uppgift: att syftet med VSO uppnås Delar av materialet från Clas Magnusson/Naturvårdsverket

2 Tillsynen kan bestå i Information i allmänhet
Rådgivning i enskilda fall Kontroll av efterlevnaden av föreskrifter, hantera tillstånd, dispenser, anmälningar Inspektions- eller kontrollbesök Anmälan om det finns misstanke om brott

3 Tillsyn med stöd av miljöbalken
Tillsynsansvaret för ett VSO ligger på den myndighet som har fastställt VSO. Om Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet kan tillsynen överlåtas till kommunen Tillsynsansvaret för enskilda verksamheter, t.ex. miljöfarlig verksamhet, ändras inte för att det ligger inom ett VSO. Kommunens ansvar enligt generella föreskrifter om försiktighetsmått, anmälningsplikter m.m. kvarstår alltså (t.ex. infiltrationsanläggningar, cisterner, gödsel, avfall)

4 Tillsyn – Vattenskyddsområde
Det är viktigt att tillsynsmyndighet över VSO kan utöva den operativa tillsynen för att kunna kontrollera och bedöma de verksamheter som finns inom VSO enligt skyddsföreskrifter så att syftet med skyddsområdet skall uppnås. Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet har en mycket begränsad möjlighet att utöva den operativa tillsynen över alla VSO i länet (ca 160).

5 Tillsyn – Vattenskyddsområde
Länsstyrelsen ser gärna att kommunerna begär att få överta tillsynen av VSO Kommunen har bättre lokal förankring vilket leder till snabbare processer och åtgärder för att kunna uppnå det vattenskyddet som behövs. Kommunen har dessutom mer erfarenhet av och kännedom om de flesta verksamheter som regleras i föreskrifterna Kommunen har idag tillsyn på i stort sett alla verksamheter som regleras i föreskrifterna

6 Länsstyrelsens roll (tillsyn)
Tillsynsvägledning Delta i/driva kampanjer/projekt - kemikalielagring i cisterner 02/03 - VSO – bra/tillämpbara föreskrifter 07/08 Miljösamverkan skåne


Ladda ner ppt "Tillsyn – Vattenskyddsområde"

Liknande presentationer


Google-annonser