Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TILLÄMPAD DATALOGI (TILDA) Övningsgrupp 2 Marcus Hjelm www.nada.kth.se/~mhj.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TILLÄMPAD DATALOGI (TILDA) Övningsgrupp 2 Marcus Hjelm www.nada.kth.se/~mhj."— Presentationens avskrift:

1 TILLÄMPAD DATALOGI (TILDA) Övningsgrupp 2 Marcus Hjelm www.nada.kth.se/~mhj

2 Repetera Java (referenser) Stackar Köer Interface

3 class Ex1Referenser { public static void main(String [] args) { int tal; tal = 3; Rektangel rek; rek = new Rektangel(3.5, 2.0); System.out.println(rek.area()); } class Rektangel { private double längd; private double bredd; public Rektangel(double l, double b) { längd = l; bredd = b; } public double area() { return längd * bredd; } 0 7.0 tal 3 null rek 3.5 längd bredd 2.0

4 class Ex2Referenser { public static void main(String [] args) { Rektangel r1 = new Rektangel(1.0,1.0); Rektangel r2 = new Rektangel(2.0,2.0); r1 = r2; System.out.println(r1.area()); System.out.println(r2.area()); } class Rektangel { private double längd; private double bredd; public Rektangel(double l, double b) { längd = l; bredd = b; } public double area() { return längd * bredd; } 4.0 r1 1.0 längd bredd 1.0 4.0 r2 2.0 längd bredd 2.0

5 class Ex3Referenser { public static void main(String [] args) { Rektangel r1 = new Rektangel(1.0,1.0); Rektangel r2 = new Rektangel(2.0,2.0); Rektangel temp; temp = r1; r1 = r2; r2 = temp; } } class Rektangel { private double längd; private double bredd; public Rektangel(double l, double b) { längd = l; bredd = b; } public double area() { return längd * bredd; } r1 1.0 längd bredd 1.0 r2 2.0 längd bredd 2.0 temp null

6 class Ex4Referenser { public static void main(String [] args) { Person p1 = new Person(”Alice”); Rektangel p2 = new Person(”Bob”); p2.angeMor(p1); } class Person { private String namn; private Person mor; public Person(String namn) { this.namn = namn; mor = null; } public void angeMor(Person p) { mor = p; } p1 namn mor null p2 namn mor null ”Alice””Bob”

7 Stackar

8 Stack push(3) push(5) push(4) pop() 3 5 4 push(4711) 4711 4 5 3

9 Stack top 3 5 44711 push(3) push(5) push(4) pop() push(4711) 4 4711 5 3 new Stack()

10 class ExStack { public static void main(String [] args) { Stack stack = new Stack(); stack.push(3); stack.push(5); stack.push(4); System.out.println(stack.pop()); }} class Node { public int nr; public Node next; public Node(int nr) { this.nr = nr; next = null; } class Stack { Node top; public Stack() { top = null; } public void push(int nr) { Node node = new Node(nr); node.next = top; top = node; } public int pop() { int nr = top.nr; top = top.next; return nr; } stack null top 3 nr null next null 5 nr next 4 nr null next node 4 nr 53 4 5 3

11 Stacka plättar (031020:2) 60 50 40 3060 50 40 30 s1s2 s1.push(s2.pop()) Tilda har stekt plättar och lagt upp dom i en stack på sin tallrik. För att inte bränna sig i munnen vill hon äta plättarna i gräddningsordning, alltså underifrån. På radion pratar dom om hur farligt det är att äta bränd mat och hon inser att hon bör lämna kvar de svartaste plättarna. (4p) Tallriken rymmer inte mer än två plättstackar. Hur ska hon göra? s1.pop()s2.push(s1.pop())

12 Köer

13 Kö 7 539 enqueue(3) enqueue(5) enqueue(7) dequeue() enqueue(9) dequeue() 3 5 7 9

14 Kö 9357 head tail enqueue(3) enqueue(5) enqueue(7) dequeue() enqueue(9) dequeue() 3 5 7 9

15 Finn fem fel

16 class FinnFemFel { public static void main(String [] args) { Mio mio = new Mio(); System.out.println("Vad vill du att programmet skriver ut?"); String text = mio.getWord(); System.out.println("Hur många gånger?"); int antal = mio.getWord(); skriv(antal, text); } public static double skriv(String s, int antal) { for (int i = 1; i < antal; i++) { System.out.print(text + ” ”); } Vad vill du att programmet skriver ut? Hej Hur många gånger? 5 Hej Hej Hej Hej Hej

17 interface

18 import java.io.*; public interface MioI { /** Läs en rad, glufsa radbytet, returnera raden */ public String getLine() ; /** Läs ett ord avgränsat av blanka och returnera det */ public String getWord() ; /** Läs ett heltal avgränsat av blanka och returnera det*/ public int getInt() ; /** Läs decimaltal avgränsat av blanka och returnera det*/ public double getDouble() ; /** Läs ett tecken och returnera det */ public char getChar() ; /** Tjuvtitta på nästa tecken och returnera det */ public char nextChar() ; /** Glufsa eventuella blanka på tur att läsas */ public void skipBlanks() ; /** Returnera true om retur står i tur */ public boolean eoln() ; /** Returnera true om ctrl-D står i tur */ public boolean eof() ; }

19 class Rektangel implements Comparable { private double längd; private double bredd; public Rektangel(double l, double b) { längd = l; bredd = b; } public double area() { return längd * bredd; } public int compareTo(Object O) { Rektangel r = (Rektangel) O; if (area() > r.area()) return 1; else if (area() < r.area()) return -1; else return 0; }

20 class ExInterface { public static void main(String [] args) { String s1 = ”Hej”; String s2 = ”Då”; Rektangel r1 = new Rektangel(3.0, 1.0); Rektangel r2 = new Rektangel(2.0, 2.0); störst(s1, s2); störst(r1, r2); } public static void störst(Comparable c1, Comparable c2) { if (c1.compareTo(c2) > 0) System.out.println(”Första är störst”); else if (c1.compareTo(c2) < 0) System.out.println(”Andra är störst”); else System.out.println(”Lika stora”); } Första är störst Andra är störst


Ladda ner ppt "TILLÄMPAD DATALOGI (TILDA) Övningsgrupp 2 Marcus Hjelm www.nada.kth.se/~mhj."

Liknande presentationer


Google-annonser