Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Fokus för dagen Vårdvalsreformens innebörd Kriterier för användning av stimulansmedel – 360 miljoner kronor 2012 – 2014 Vårdvalsinformation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Fokus för dagen Vårdvalsreformens innebörd Kriterier för användning av stimulansmedel – 360 miljoner kronor 2012 – 2014 Vårdvalsinformation."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Fokus för dagen Vårdvalsreformens innebörd Kriterier för användning av stimulansmedel – 360 miljoner kronor 2012 – 2014 Vårdvalsinformation Uppföljning Beröringspunkter med andra reformer

2 Socialdepartementet Mina utgångspunkter Att förstärka ordinare planerings- och utvecklingsprocesser I landstingen Att ta sikte på helheten – även vidareutveckling av vårdvalssystemen i primärvården är central Vårdvalsreformen syftar till att utveckla bättre och effektivare sätt att möta befolkningens vårdbehov

3 Socialdepartementet Hur ska framgång mätas? Det är inte tillräckligt bra med “fler vårdcentraler som har öppet längre” Det måste också handla om att vårdcentralerna blir bättre och effektivare

4 Socialdepartementet Den verksamhetsutvecklingsmässiga kärnan i vårdvalsreformen! Patienter som väljer vårdgivare….. i kombination med utförare som har stor frihet att utforma sin verksamhet och organisation….. ger förutsättningar för bättre och effektivare sätt att möta vårdbehov

5 Socialdepartementet Stimulansmedel 2012 ges till de landsting som utvecklar vårdvalssystem som syftar till.. att förbättra integrationen mellan vårdens olka delar att öka innovationstakten, exempelvis avseende e-hälsa, hälsofrämjande insatser, att flytta vård från sjukhus till öppna vårdformer utanför sjukhus att passa i glesbygd att göra vårdgivarna delaktiga i forskning&utveckling och utbildning att ge vårdgivarna stor frihet att utforma sin verksamhet att förbättra uppföljningen, bland annat genom utvecklad dialog mellan beställare och vårdgivare att utforma ersättningssystem som stödjer effektiv vård

6 Socialdepartementet Avslutande villkor för stimulansmedel 2012.. att medverka i nationellt erfarenhetsutbyte genom existerande nätverk och vid seminarier och konferenser

7 Socialdepartementet Vårdvalsinformation.. Det är hög tid att ge någon uppdraget att på nationell nivå tillhandahålla information till allmänheten som underlag för att välja vårdenhet i primärvård och specialiserad vård..

8 Socialdepartementet Uppföljning.. Viktigt att omgående ge någon uppdraget att under 2012 – 2014 följa vårdvalsutvecklingen

9 Socialdepartementet Anknytande reformer överenskommelsen mellan regeringen och SKL om de mest sjuka äldre – att skapa sammanhållande vård och omsorg för de mest sjuka äldre kömiljarden – kortade ledtider i vårdkedjan


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Fokus för dagen Vårdvalsreformens innebörd Kriterier för användning av stimulansmedel – 360 miljoner kronor 2012 – 2014 Vårdvalsinformation."

Liknande presentationer


Google-annonser