Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagsfakta 2015-03-09 Nettoomsättning 5,9 Mkr (6,2 Mkr) Balansomslutning 40,9 Mkr (40,5 Mkr) Anläggningstillgångar 32,5 Mkr (34,2 Mkr) Långfristiga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagsfakta 2015-03-09 Nettoomsättning 5,9 Mkr (6,2 Mkr) Balansomslutning 40,9 Mkr (40,5 Mkr) Anläggningstillgångar 32,5 Mkr (34,2 Mkr) Långfristiga."— Presentationens avskrift:

1

2 Företagsfakta 2015-03-09 Nettoomsättning 5,9 Mkr (6,2 Mkr) Balansomslutning 40,9 Mkr (40,5 Mkr) Anläggningstillgångar 32,5 Mkr (34,2 Mkr) Långfristiga skulder 21,7 Mkr (21,5 Mkr) Soliditet 42,2 % (39,9 %) Eget kapital 16,7 Mkr (15,6 Mkr) Uthyrd area 11 442 m2 Snitthyra 545 kr/m2 (534 kr/m2) Resultat 1,1 Mkr (2,2 Mkr) Före boklslutsdisp. Och skatt

3 Styrelse Johan Ekström (FP), ordförande Marie Dahlin (S), vice ordförande James Bucci (V) Ersättare Gunnar Lidell (M), Stefan Larsson (S) Gunilla Bogren (MP) vd Ove Thörnkvist, f o m 2014-01-01

4 Ägardirektiv Fastighets AB Vänersborg skall aktivt samarbeta med kommunens näringspolitiska aktörer. Bolagsordning § 3Bolaget skall bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte i avsikt att stödja utvecklingen av ett starkt affärs- och näringsliv i Vänersborgs kommun som bas för sysselsättning och goda levnadsbetingelser.

5 Kordan 3 Område: Trestadcenter Adress: Blästergatan 10 Area: Tomtmark 44.526 m2 Kontor 784 m2 Industri 4.431 m2 Totalt 5.215 m2 Hyresgäst: Schenker AB Beskrivning: Hyresavtal t o m 2019-10-31 Not:

6 Ingenjören 7 och 8 Område: Holmängens Industrområde Adress: Regementsgatan 39 Area: Tomtmark 10.160 m2 Kontor xxxx m2 Industri xxxxx m2 Totalt 4866 m2 Hyresgäst:Hedson (Tidigare Systemteknik AB ) Beskrivning: Hyresavtal t o m 2015-08-31 Not: Rivningslov för barackbyggnad (610 m2) finns. Möjligheter för utökad byggnadsarea.

7 Hunneberg 1:4 Område: Hunneberg Adress: Area: Tomtmark 3314 m2 Kontor xxxx m2 Museum xxxx m2 Totalt 805 m2 Hyresgäst:Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum Beskrivning: Hyresavtal t om 2016-06-30 Not:

8 Briggen 8 Område: Sanden Adress: Gjuterigatan 10 Area: Tomtmark 1201 m2 Kontor 52 m2 Industri 336 m2 Lager 168 m2 Totalt556 m2 Hyresgäst:Dalbo snickeri Beskrivning: Hyresavtal t om 2016-02-28 Not. ”Rivningskontrakt”


Ladda ner ppt "Företagsfakta 2015-03-09 Nettoomsättning 5,9 Mkr (6,2 Mkr) Balansomslutning 40,9 Mkr (40,5 Mkr) Anläggningstillgångar 32,5 Mkr (34,2 Mkr) Långfristiga."

Liknande presentationer


Google-annonser