Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Formativt och Summativt Bara ord eller användbara verktyg? Therese Ellingsen 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Formativt och Summativt Bara ord eller användbara verktyg? Therese Ellingsen 2015."— Presentationens avskrift:

1 Formativt och Summativt Bara ord eller användbara verktyg? Therese Ellingsen 2015

2 Summativ Bedömning En process där läraren samlar information och värderar elevens färdigheter och kunskaper. Används när undervisningen av ett moment är avslutat. Kan användas till att se vad eleven behöver utveckla inom ämnesområdet.

3 Verktyg kring summativbedömning Prov Redovisning av olika slag Samtal och diskussioner

4 Formativ bedömningsprocess Målet för undervisningen tydliggörs både för eleven och läraren. Tar reda på vart eleven och lärare befinner sig i en lärprocess. Får eleven att känna delaktighet i sitt eget lärande. Snabb återkoppling

5 Verktyg kring ett formativt undervisningssätt No hands up Digitalt responssystem Flipped Classroom – Det omvända klassrummet Filmad undervisning Enter och Exit-ticket Kompisbedömning Bedömningsmatriser

6 Kompisbedömning Med hjälp av kunskapsmatriser Få och ge feedback Skapar variation - se olika kvaliteter Revidera innan lärarbedömning Ett sätt att lära sig att ge feedback

7 Vad tränas i kompisbedömning? Kunskapsmässiga utmaningar Pedagogiska utmaningar Psykologiska utmaningar

8 Bedömningsmatriser = Feedback för lärande = Kunskapsmatriser

9 1.Vart är jag på väg? 2. Var befinner jag mig i förhållande till målet? 3. Hur ska jag närma mig målet?

10 Att göra en matris

11 Ämnesstruktur Vilket är kunskapsmålet? – Vad är det jag vill att eleverna ska kunna efter lektionen/arbetsområdet? Vad är det eleverna behöver kunna? – Vilka steg/moment måste sitta?

12 Arbetsgång Ge eleverna en mall/struktur på vad de ska arbeta med och vilken ordning. Omvänd EPA Introducera matrisen Egen bedömning/Kompisbedömning

13 Den summativa bedömningen Ny matris Använda den formativa

14 Jag vill berömma dig för ditt upplägg kring prov. Det blir mycket tydligt, både för oss föräldrar och för barnen. De vet precis vad de ska kunna! Åsa, Förälder till elev i skolår 4


Ladda ner ppt "Formativt och Summativt Bara ord eller användbara verktyg? Therese Ellingsen 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser