Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsensinformation vid Länsträffen i Skinnskatteberg Länsstyrelsens information vid Länsträffen i Skinnskatteberg  Personalförändringar på Miljöenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsensinformation vid Länsträffen i Skinnskatteberg Länsstyrelsens information vid Länsträffen i Skinnskatteberg  Personalförändringar på Miljöenheten."— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsensinformation vid Länsträffen i Skinnskatteberg Länsstyrelsens information vid Länsträffen i Skinnskatteberg  Personalförändringar på Miljöenheten 2012  MPD från och med den 1 juni 2012  Anmälningsärenden enligt 21 § som skickas till Länsstyrelsen  Tillsynsvägledning hösten 2012  Tillsynsvägledning 2013

2 Personalförändringar på Miljöenheten 2012/2013 Martin Ahlfors, började 1/2 2012 chef på miljöenheten Beatrice Tjernberg t o m 2012 inventering fo Johanna Stålnacke t o m 2012 inventering fo Anna Karlsson, börjar idag! 50 % fo och 50 % tillsyn/prövning Hanna Wikström fr o m 1/1 2013 tillsyn/prövning (2012 fo tillsyn) Emilia Scherlund Tjänstledig till 1/4 2013 Louise Bednardz, har slutat Naturvårdsverket Jonas Söderlund, har slutat Lst Örebro Britt Halling Tjänstledig 1 år fr om 15/10 2012 Lst Örebro Linda Knutsen, slutar 19/10 2012 Säters kommun

3 MPD från och med den 1 juni 2012  Regeringen har den 1 december 2011 beslutat att länsstyrelsernas prövning av ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 8 § miljöbalken från och med den 1 juni 2012 ska koncentreras till 12 län.  Beslutet innebär att länets ärenden från och med den 1 juni 2012 hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län.

4 Vad gör MPD i Uppsala? När samrådet är avslutat ska verksamhetsutövaren skicka ansökan till MPD vid Länsstyrelsen i Uppsala län. Frågor om pågående ärenden ska ställas till MPD. MPD kommer och berättar om sitt uppdrag på handläggarträff miljöskydd den 7 november!

5 Vad gör Länsstyrelsen i Västmanland från och med den 1 juni?  Samråd ska även i fortsättningen ske med länsstyrelsen i det län där verksamheten ska drivas.  Yttranden till MPD  Tillsynsvägledning ges även i fortsättningen av den länsstyrelse i det län där verksamheten ska drivas.

6 OBS! Nu blir det repris från Länsträffen i Köping 2012!

7 Kommunala anmälningsärenden enligt 21 § 25 §  Avstämning mot bilagan till förordningen om tillståndsplikt.  Pågående tillståndsärenden (där ansökan har inkommit)  Ej bedömning om det strider mot gällande tillstånd eller ej  Ej tillsynsvägledning  Tillsynsmyndigheten har tolkningsföreträde och ansvar  Synpunkter från Länsstyrelsen behöver inte inväntas 26 §  Länsstyrelsen är remissinstans och kommunen begär ett yttrande  Ej tillsynsvägledning  Ej bedömning om det strider mot gällande tillstånd eller ej  Tala om vad ni vill att Länsstyrelsen ska titta på så att det är tydligt om ärendet behöver vara komplett eller om andra enheter behöver tillfrågas o s v  Synpunkter ska inväntas!

8 Tillsynsvägledning hösten 2012 1 november Samverkansgrupp h älsoskydd 8 november Ev. samverkansgrupp miljöskydd i jordbruket ? Samverkansgrupp enskilda avlopp 3 oktober Handläggarträff miljöbrott 11 oktober Handläggning av föroreningsskador under åtgärd 7 november Handläggarträff miljöskydd 29 november Utbildning ”Bassängbad för miljö- o hälsoskyddsinspektörer”

9 Tillsynsvägledning 2013 Projekt Nationella??? Länsprojekt tillsyn av markföroreningar och lagring av avfall och kemikalier vid bilskrotningsanläggningar Ev planering av länsprojekt hösten 2013 Samverkansgrupper  Hälsoskydd  Miljötillsyn i jordbruket  Enskilda avlopp  Miljöbrottsamverkan  Föroreningsskadade områden  Nedlagda deponier  Täkter  Tillsynsvägledningsplan Handläggarträffar och utbildningar 2013 Planeras i samband med Länsstyrelsens verksamhetsplanering! Övrigt Råd och stöd per telefon och e-post (löpande) Handläggarförteckning Kommunbesök

10 Bilskrotningsprojektet Projektet syftar till att Verka för att tillsynen enligt 10 kap blir en integrerad del i övrig tillsyn över pågående miljöförliga verksamheter. Minska pågående och tidigare miljöpåverkan från bilskrotningsanläggningar. Genom både förebyggande och uppföljande tillsyn verka för att nå miljömålen Giftfri miljö, God bebyggd miljö, Grundvatten av god kvalitet samt Levande sjöar och vattendrag. Genomförs i samverkan med andra län i Mälardalsregionen Projektgruppen påbörjar arbetet under hösten Handläggarträff ordnas i början av 2013 Mer information kommer….


Ladda ner ppt "Länsstyrelsensinformation vid Länsträffen i Skinnskatteberg Länsstyrelsens information vid Länsträffen i Skinnskatteberg  Personalförändringar på Miljöenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser