Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsvärdering för fastighetsmäklare. Fastighetsvärdering Teori och övningar Värdeteori Värderingsteori Värderingsmetoder att värdera olika objekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsvärdering för fastighetsmäklare. Fastighetsvärdering Teori och övningar Värdeteori Värderingsteori Värderingsmetoder att värdera olika objekt."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsvärdering för fastighetsmäklare

2 Fastighetsvärdering Teori och övningar Värdeteori Värderingsteori Värderingsmetoder att värdera olika objekt och att prova olika värderingsmetoder Kursens teoretiska avsnitt består av Övningar i att

3 Fastighetsvärdering Grundläggande teori Värderingsmetoder Prispåverkande faktorer Fastighetstaxering Mätning av ytor m.m. Etik och ansvar

4 Frivilligsituationer Tvångssituationer Fastighetsvärdering

5 Tvångssituationer Marknadsvärde -Expropriationslagen -Fastighetsbildningslagen -Anläggningslagen -Plan-och bygglagen -Ledningsrättslagen -Väglagen -Banlagen Vinstdelning -Fastighetsbildningslagen -Anläggningslagen -Ledningsrättslagen Fastighetsvärdering

6 Grundläggande frågor Vad är en fastighet? Vad är värde? Vad är värdering? Vad är fastighetsvärdering? Fastighetsvärdering

7 Värderingssituationer överlåtelsesituation innehavssituation Värdebegrepp marknadsvärde avkastningsvärde produktionskostnad Fastighetsvärdering

8 Hur mäter man prisutvecklingen på småhus? Redovisningar av prisförändringar på småhus röner som regel stort intresse i media och bland allmänheten. Det finns ett antal olika metoder att tillgå när man ska räkna fram prisförändringar. Här beskrivs några av dessa. Fastighetsprisindex – huvudmåttet Medelpriserna – dåligt mått på prisutveckling K/T-talet – enkel metod

9 Fastighetsprisindex Årsvärden. Index 1981=100. Som jämförelse visas också konsumentprisutvecklingen

10 Ortsprismetoden 2 Tid K/T Kr/m² Värdetidpunkt Fastighetsvärdering

11 Tid Värdetidpunkt Ortsprismetoden 1 värdepar K/T Kr/m² Fastighetsvärdering

12 Avkastningsmetoden 1 2 3 4 5 n Årlig avkastning Restvärde Fastighetsvärdering

13 Produktionskostnadsmetoden Fastighetsvärdering

14 Grundläggande teori Värdeteori Begränsad tillgång Behov Nytta Värderingsteori Värderings- situation Värderings- metoder Nuvärdes- metoden Prod.-kostn.- metoden Ortspris- metoden Avkastnings- värde Innehavar- situation Marknads- värde Överlåtelse- situation Värdebegrepp Fastighetsvärdering

15


Ladda ner ppt "Fastighetsvärdering för fastighetsmäklare. Fastighetsvärdering Teori och övningar Värdeteori Värderingsteori Värderingsmetoder att värdera olika objekt."

Liknande presentationer


Google-annonser