Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

för fastighetsmäklare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "för fastighetsmäklare"— Presentationens avskrift:

1 för fastighetsmäklare
Fastighetsvärdering för fastighetsmäklare

2 Fastighetsvärdering Teori och övningar
Kursens teoretiska avsnitt består av Värdeteori Värderingsteori Värderingsmetoder Övningar i att att värdera olika objekt och att prova olika värderingsmetoder

3 Fastighetsvärdering Grundläggande teori Värderingsmetoder
Prispåverkande faktorer Fastighetstaxering Mätning av ytor m.m. Etik och ansvar

4 Frivilligsituationer
Fastighetsvärdering Frivilligsituationer Tvångssituationer

5 Fastighetsvärdering Tvångssituationer Marknadsvärde Vinstdelning
Expropriationslagen Fastighetsbildningslagen Anläggningslagen Plan-och bygglagen Ledningsrättslagen Väglagen Banlagen Vinstdelning Fastighetsbildningslagen Anläggningslagen Ledningsrättslagen

6 Vad är fastighetsvärdering?
Grundläggande frågor Vad är en fastighet? Vad är värde? Vad är värdering? Vad är fastighetsvärdering? respekterat och engagerat Umeå universitet är ett internationellt och nationellt respekterat universitet med regionalt engagemang. Vi har internationellt framgångsrika forskare inom samtliga vetenskapsområden. Både redan etablerade profilområden och nya områden utvecklas målmedvetet. Forskarutbildning av högsta klass med engagerade handledare banar väg för framgång vid vårt eget universitet och i världen. Våra studenter vet att de får utbildning av högsta kvalitet. Umeå universitet är ett naturligt val tack vare en stimulerande studiemiljö, närheten till forskning och yrkesliv, bra lärare och en god tillgång på studentbostäder. Umeå universitet är jämställt. lust till utveckling Umeå universitet har en organisation och ett ledarskap som främjar studenters och anställdas arbetsglädje och lust till utveckling – de viktigaste drivkrafterna för framgångsrik utbildning och forskning vid vårt universitet. Vi erbjuder ett brett spektrum av valmöjligheter och karriärvägar. Nyfikna begåvningar väljer oss för att förverkliga sina personliga och professionella livsmål. Respektfulla och öppna samtal mellan människor med olika bakgrund, perspektiv och kompetens lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vårt mångkulturella campus lever året runt – här ryms såväl akademiskt allvar som social gemenskap och studentikos lek. framgång tillsammans Vi lyssnar – på varandra och på våra samarbetspartner. Vi delar med oss av våra upptäckter och erfarenheter och tar till oss av andras. Samarbete med andra universitet, näringslivet och offentliga organisationer i Sverige och i världen leder till ömsesidig inspiration och utveckling. Umeå universitet drar Europa och världen in i Norrland och Norrland ut i världen.

7 Värderingssituationer
Fastighetsvärdering Värderingssituationer överlåtelsesituation innehavssituation Värdebegrepp marknadsvärde avkastningsvärde produktionskostnad

8 Hur mäter man prisutvecklingen på småhus?
Redovisningar av prisförändringar på småhus röner som regel stort intresse i media och bland allmänheten. Det finns ett antal olika metoder att tillgå när man ska räkna fram prisförändringar. Här beskrivs några av dessa. Fastighetsprisindex – huvudmåttet Medelpriserna – dåligt mått på prisutveckling K/T-talet – enkel metod

9 Fastighetsprisindex Årsvärden. Index 1981=100. Som jämförelse visas också konsumentprisutvecklingen

10 Fastighetsvärdering Ortsprismetoden 2 K/T Kr/m² Tid Värdetidpunkt

11 Fastighetsvärdering Ortsprismetoden 1 K/T Kr/m² Tid värdepar
Värdetidpunkt

12 Fastighetsvärdering Avkastningsmetoden Restvärde Årlig avkastning 3 n
1 2 4 5 Årlig avkastning Restvärde

13 Produktionskostnadsmetoden
Fastighetsvärdering Produktionskostnadsmetoden

14 Överlåtelse-situation Värderings-situation
Fastighetsvärdering Grundläggande teori Värderings-metoder Värdeteori Värderingsteori Ortspris-metoden Nytta Överlåtelse-situation Marknads-värde Prod.-kostn.-metoden Behov Innehavar-situation Avkastnings-värde Begränsad tillgång Nuvärdes-metoden Värderings-situation Värdebegrepp

15 Fastighetsvärdering


Ladda ner ppt "för fastighetsmäklare"

Liknande presentationer


Google-annonser