Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsplan 2015 Knistad G&CC.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsplan 2015 Knistad G&CC."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsplan 2015 Knistad G&CC

2 Vision Knistad GCC, klubben som erbjuder de bästa förutsättningarna för barn och ungdomar att utvecklas inom golfspelet.

3 Värdegrund Genom att undervisa i mindre grupper, vill vi, med individen i centrum, skapa en stöttande, utmanande och stimulerande miljö.

4 Strategi Samarbeta med närliggande skolor.
Ett bra samarbete med bolaget. Vi erbjuder träning i små grupper. Vi ska ha utbildande ledare. Vi utvärderar vår verksamhet varje år.

5 Målsättningar Rekrytering Träning Tävling Utbildning Kommunikation
Ekonomi

6 Tävling Skandia Cup dag.(2016) ”Short game tävling”
Anmäla Skandia Cup-dag till SGF Samarbeta med tävlingskommittén. ”Short game tävling” Shortgame spel som träningsmoment. Arrangera två shortgame tävlingar per säsong. Minst 2 ungdomar på Skandia Tour(2016). Marknadsföra Skandia tour. Skjutsa och coacha vid tävlingar. Arrangera Skandia Tour distrikt 2016. Anmäla intresse till tävlingsansvarig VGF

7 Kommunikation Alla, ungdomar , ledare och föräldrar ska veta var de finner information om klubben och vår verksamhet. Skapa en juniorhemsida som uppdateras regelbundet. Bjuda in till föräldraträffar.

8 Rekrytering År 2016 ska vi vara ytterligare 30 juniorer i träning.
Ta med en kompis. Erbjuda lagdagar. Ta fram låneset. Lyfta fram golfens positiva sidor. Knattemedlemskap. Uppsökande verksamhet mot skolor.(Sventorp, Stöpen, Ryd) År 2016 ska vi ha ytterligare 8 st ledare. Inventera kompetenser i klubben. Personlig kontakt. Presentera juniorverksamhetsplanen för andra kommittéer på årsmöten. Presentera juniorverksamhetsplanen på föräldramöten. Tydliggöra ledarrollen utifrån ”Knistadsmodellen”

9 Knistadmodellen En modell för att lära människor att ”spela spelet”.
Definition på spelet: att inom regelns ramar ta sig från punkt A till punkt B på så få slag som möjligt. För detta krävs en verktygslåda innehållande:  *Fysik (Styrka, kondition, rörlighet, balans, koordination) *Teknik (Tekniska färdigheter för att kunna hantera olika typer av slag) *Taktig (Beslutsfattande som optimerar förmågan att ta sig från A-B) *Regelkännedom (Vilka regler man ska förhålla sig till) *Mentala färdigheter (Motivation, visualisering, stresshantering, självkontroll mm). *SAMT förmågan att kunna implementera dessa färdigheter i en helhet!

10 Knistadmodellen forts.
Träningar skall organiseras utifrån tre frågor: Vad? (Gruppens/individers behov i förhållande till helhet och målsättning) Hur? (Hur skall man gå till väga för att på bästa sätt lära eleven att tillägna sig verktyg) Varför? (Stark koppling till helhet och målsättning) Målet med undervisningen är att det ALLTID ska finnas en TYDLIG koppling mellan del (träning på specifika moment) och helhet (spelet). All undervisningen skall ske med detta i åtanke : ”Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn” (Benjamin Franklin)

11 Utbildning År 2017 ska alla våra ledare vara utbildade i Golfäventyret. Varje ledare ska vara väl förtrogna med ”Knistadmodellen”

12 Träning Träningsdagar: Söndagar 16-16.45 & 17-17.45 Träning 1 ggr/v.
För barn och ungdomar i Knistads G&CC erbjuds träning i följande nivåer: Golfkul (4-7 år) Start söndag 3 maj V. 18 Träningsdagar: Söndagar & Träning 1 ggr/v. lek och golfövningar 50/50 fokus 30 banor(Enligt Golfäventyret) Pris 300 kr

13 Träning Utvecklingsgruppen (8-11 år)
Träningsdagar: Torsdagar & Söndagar Start söndag 3 maj V. 18 Träning 1 ggr/v. tränarledd. Frivillig träning 1ggr/v ledarledd Golflek och golfövningar. Fokus 50-,100- banor(Enligt Golfäventyret) Ambition att spela till sig Grönt kort Pris 500 kr

14 Träning Spelargruppen (12 år+)
Träningsdagar: Tisdagar Söndagar Start söndag 3 maj V. 18 Träning 2ggr/v. Tränarledd 1ggr/v golflek och golfövningar fokus på övningar som utvecklar ”Spela Spelet” Pris 500 kr.

15 Ekonomi Förbättra LOK-stöds redovisningen.
En ansvarig i varje grupp. Upprätta grupplistor. Varje år presentera en väl underbyggd juniorbudget. Juniorkommittén tar fram och presenterar för styrelsen. Jobba fram 10 juniorsponsorer. Utse ett sponsorteam. Ta fram en sponsorpolicy.


Ladda ner ppt "Verksamhetsplan 2015 Knistad G&CC."

Liknande presentationer


Google-annonser